You are browsing the website for customers from Czech Republic. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Reklamace

Zákazník
Produktydodat jiné zboží

Pokud reklamujete technickou vadu zboží, uveďte prosím na přílohu, v čem zboží podle Vašeho zjištění neodpovídá katalogu výrobce (specifikaci), nebo popište závadu případně přiložte aplikační zapojeni. U programovatelných součástek: použitý programátor nebo programovací postup.

Postup při reklamaci zboží?

  • Reklamační řizení probíhá podle obchodních podmínek dodavatele.
  • Zboží nezbavujte našich identifikačních štítků. Ponechejte je v originálním baleni a skladujte podle instrukci výrobce.
  • Pečlivě vyplňte reklamační protokol a pošlete spolu s reklamovaným zbožím, poštou (ne na dobírku) na naši adresu.

1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace vám náležících oprávnění vyplývajících ze závazných právních předpisů v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou na základě. čl. 6 odst. 1 bod c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES.

2. Odběrateli vašich osobních údajů mohou být subjekty zpracující osobní údaje na žádost správce v souvislosti s realizací reklamačního postupu, mimo jiné dodavatelé IT služeb, kurýrské firmy, provozovatelé platebních systémů, přičemž takové subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy se správcem a výhradně v souladu s pokyny správce.

3. Vaše osobní údaje budou uchovány do okamžiku zániku povinnosti je uchovat, tzn. rok po vyřízení reklamace.

4. Osobní údaje, které jste poskytli, jsou dobrovolné, ale nutné k nahlášení reklamace a pro její vyřešení.

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat