Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US
Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Kvaliteedijuhtimine

Kõrge kvaliteet on väärtus, mis ei ole meile oluline mitte ainult toodete, aga ka osutatavate teenuste taseme seisukohalt.
Paneme väga suurt rõhku meie töö tõhususele, tellimuste realiseerimise kiirusele ja toodete ladustamise ning turustamise viisile.

Selle kinnituseks on omandatud sertifikaadid:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Meie kvaliteedijuhtimise kõrgeimaid standardeid kinnitab sertifikaat PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Süsteemi PN-EN ISO 14001:2015 rakendatakse ettevõtetes, mis peavad looduskeskkonna kaitset oma tegevuse oluliseks osaks. TME piirab negatiivset mõju looduskeskkonnale miinimumini, tegutseb reostuse vältimise nimel ja juurutab ökoloogiat toetavaid lahendusi.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. tegevuse olulisimaks eesmärgiks on Kesk-Euroopa, Ida- ja Põhja Euroopa turul elektrooniliste ning elektromehaaniliste elementide ja töökodade varustuse valdkonnas juhtiva positsiooni saavutamine ning selle pidev tugevdamine. Ettevõte TME püüdleb „Esimese valiku ettevõtte" positsiooni saavutamise poole, pakkudes aina laiemat, meie püsi- ja tulevaste klientide vajadusi rahuldava kvaliteediga toodete ning teenuste sortimenti.

Järgime tasakaalustatud arengu poliitikat, mis eeldab teadlikke ja sobivalt kujundatud majanduskasvu, keskkonna- ning tervisekaitse vahelisi suhteid.

Püstitatud eesmärgi elluviimist toetab, protsesside juhtimisele tuginedes, integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamine, hooldamine ja pidev täiustamine vastavalt standarditele PN-EN ISO 9001: 2015-10 ja PN-EN ISO 14001: 2015-09, mis võimaldab klientidele ja töötajatele rahulolu pakkuvat optimeeritud töökorraldust. Sertifitseerimise ulatus hõlmab elektrooniliste, elektromehaaniliste ja mehaaniliste osade ja komponentide, kontroll- ja mõõteseadmete ning tööstusautomaatika, tööriistade ja seadmete ning keemiliste preparaatide turustamist. Kogu juhtkond on teadlik oma vastutusest integreeritud juhtimissüsteemi tõhususe eest ja meie kvalifitseeritud ning motiveeritud töötajate meeskond on protsesside realiseerimise nõuetekohasuse tagatiseks.

Realiseerime meie poliitikat läbi:

 • Positiivse kliendikogemuse loomiseks, kõigis protsessides ja organisatsioonistruktuuri kõigil tasanditel tervikliku lähenemisviisi rakendamise läbi;
 • Riskide, ohtude ja Organisatsiooni edasist arengut soodustavate võimaluste pideva analüüsimise ning protsesside kavandamisel ja optimeerimisel nende arvestamise läbi;
 • Klientide ja tarnijatega püsivate, klientide nõuete täitmist võimaldavate, äriliste partnerlussuhete sõlmimise läbi;
 • Vahetute kliendikontaktide suurendamise, turundusväljasõitude, konverentside ja messide läbi, tutvumaks, turgude spetsiifikat arvesse võttes, praeguste ning tulevaste klientide vajadustega;
 • TME sortimendi praeguste ja tulevaste turgude vajadustele spetsialiseerumise ning kohandamise läbi;
 • Tellimuste realiseerimise seisukohalt ettevõtte organiseerituse tõhustamise läbi;
 • TME laost teostatava realisatsiooni saavutatud tasemel hoidmise läbi;
 • Positiivse majandusliku tulemuse ja riiklikele ning välismaistele turgudele laienemise strateegilist eesmärki teeniva kõrge kvaliteedi läbi;
 • Vastutustundliku ja efektiivse toorainete ja energia kasutuse ning tootmisjäätmete ja õhku emiteerimise minimaliseerimise aga ka saastete vältimise läbi;
 • Korrelatsioonis süsteemi pideva täiustamisega keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamiseks, meie tegevuses kohaldatavate keskkonnaaspektidega seotud juriidiliste ja muude nõuete täitmise läbi;
 • Keemiliste ainete ja ohtlike toodete haldamise ning järelevalve juurutamise läbi;
 • Teadlikule, vastutustundlikule ja professionaalsele, kvaliteedi ning keskkonnaga seotud tegevusele ja keskkonnasõbralikule käitumisele innustava teabe jagamisega TME töötajate motiveerimise ning kvalifikatsiooni pideva tõstmise läbi.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. juhatuse esimees

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon