Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US
Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Kvaliteedijuhtimine

Kõrge kvaliteet on väärtus, mis ei ole meile oluline mitte ainult toodete, aga ka osutatavate teenuste taseme seisukohalt.
Paneme väga suurt rõhku meie töö tõhususele, tellimuste realiseerimise kiirusele ja toodete ladustamise ning turustamise viisile.

Selle kinnituseks on omandatud sertifikaadid:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Meie kvaliteedijuhtimise kõrgeimaid standardeid kinnitab sertifikaat PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Süsteemi PN-EN ISO 14001:2015 rakendatakse ettevõtetes, mis peavad looduskeskkonna kaitset oma tegevuse oluliseks osaks. TME piirab negatiivset mõju looduskeskkonnale miinimumini, tegutseb reostuse vältimise nimel ja juurutab ökoloogiat toetavaid lahendusi.

Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

TME tegevuse tähtsaimateks kriteeriumiteks on Kesk-Euroopa, Ida- ja Põhja Euroopa turgudel elektrooniliste ning elektromehaaniliste komponentide ja töökodade varustuse valdkonnas juhtiva positsiooni saavutamine ning pidev tugevdamine. Ettevõte püüdleb „esimese valiku ettevõtte" positsiooni saavutamise poole, pakkudes aina laiemat, meie püsi- ja tulevaste klientide vajadusi rahuldava kvaliteediga, toodete ja teenuste sortimenti. TME teostab tasakaalustatud arengu poliitikat, mille eesmärgiks on teadlikult ja asjakohaselt kujundatud vahekord majanduskasvu, keskkonna- ja tervisekaitse vahel.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. kõikides organisatsioonilistes rakukestes toimuvate protsesside oluliseks elemendiks on kvaliteedi tagamine ja selle pidev edendamine.

Realiseerime meie poliitikat läbi:

 • Integreeritud kvaliteedi haldamise süsteemi, vastavalt standardile ISO 9001:2015-10, ja looduskeskkonna kaitse süsteemi, vastavalt standardile ISO 14001:2015-09, juurutamise ja pideva paremaks muutmise, mis võimaldavad tõhusat, meie klientidele ja töötajatele rahuldust pakkuvat, töö organiseerimist;

 • Vastutustundliku ja efektiivse toorainete ning energia kasutuse ja tootmisjäätmete õhku emiteerimise minimaliseerimise aga ka saastete vältimise;

 • Meie tegevusvaldkonnas rakendatavate õiguslike ja muude, keskkonnakaitse aspekte käsitlevate, nõuete järgimise;

 • Keemiliste ainete haldamise ja järelevalve poliitika sisse viimise ning juurutamise;

 • Klientide ja tarnijatega püsivate, klientide nõuete täitmist võimaldavate, äriliste partnerlussuhete sõlmimise;

 • Vahetute kliendikontaktide suurendamise, turundusväljasõitude, konverentside ja messide läbi, tutvumaks, turgude spetsiifikat arvesse võttes, praeguste ning tulevaste klientide vajadustega;

 • TME sortimendi kohandamise ja spetsialiseerumise praeguste ning tulevaste turgude vajadustele;

 • Tellimuste realiseerimise seisukohalt ettevõtte organiseerituse tõhustamise;

 • TME laost teostatava realisatsiooni saavutatud tasemel hoidmise;

 • Esitatud kaebuste analüüsi, eemaldamaks selliste kaebuste aluseks olevate vigade ilmnemise põhjused;

 • Kvaliteedi, mis teenib strateegilist eesmärki, milleks on positiivne majanduslik tulemus ja laienemine riiklikele ning välismaistele turgudele;

 • Integreeritud kvaliteedi ja keskkonnakaitse haldamise süsteemi jätkuvalt efektiivsemaks muutmise;

 • TME töötajate motiveerimise ja pideva kvalifikatsiooni tõstmise, selleks, et nende kvaliteeti puutuv tegevus oleks teadlik ning vastutustundlik ja keskkonnakaitse alane informatsioon innustaks neid looduskeskkonnasõbralikult käituma.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. juhatuse esimees

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon