Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon

Kliendi paneel
Sinu korvis

RMA

Ostetud kaupu või TME poolt osutatud teenuseid puudutavate märkuste esinemise korral palume täita ja saata välja alltoodud kaebuste protokoll. Pärast selle väljasaatmist saad oma e-posti aadressile avalduse kinnituse.

* kohustuslik väli

Kaebuste vastuvõtmise ja läbivaatamise tingimused

Kaebusi menetletakse kooskõlas seaduseeskirjade ja müüja koostöötingimustega.

  • Ära eemalda kaubalt meie identifitseerivaid etikette.
  • Jäta kaup originaalpakendisse ja säilita seda kooskõlas tootja juhtnööridega.
  • Täida saadetisele lisatud kaebuse protokoll ja saada see koos kaebealuse kaubaga posti teel meie aadressile (nõudmiseni saadetud saadetisi vastu ei võeta).
  • Kui oled eraklient (tarbija), palume enne kaebealuse kauba väljasaatmist võtta ühendust Kaebuste osakonnaga, helistades telefoninumbril +48 42 645 55 65.

Isikuandmeid puudutavad teave

  1. Teie isikuandmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 27. aprilli 2016. a määruse 2016/679 art 6 lg 1 pkt c, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, alusel, seoses sõlmitud müügilepinguga, kehtivatest seaduseeskirjadest tulenevalt Teile kuuluvate õiguste realiseerimiseks.

  2. Teie isikuandmete saajateks võivad olla seoses kaebuse menetlemise realiseerimisega administraatori tellimusel isikuandmeid töötlevad allüksused, mh IT teenuste tarnijad, kullerettevõtted, makseoperaatorid, sealhulgas töötlevad sellised üksused andmeid administraatoriga sõlmitud lepingu alusel ja ainult kooskõlas administraatori juhistega.

  3. Teie isikuandmeid säilitatakse kuni nende säilitamise kohustuse aegumise hetkeni, so peale kaebuse arveldamist ühe aasta jooksul.

  4. Isikuandmete andmine Teie poolt on vabatahtlik, kuid kaebuse esitamiseks ja selle läbivaatamiseks vältimatu.