Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US
Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Müügidokumendid

MÜÜGIDOKUMENDID

TME väljastab iga teostatud tehingu kohta müügidokumendi. See on alati käibemaksuga arve, kuid sõltuvalt Kliendi ja tehingu liigist, võib see olla üks järgnevat tüüpi arvetest.

Netoarve , ehk kaupade netohindu- ja väärtust sisaldav arve. Maks on sellesse arvestatud väärtuse ja kvoodi koefitsiendina. Sellist liiki arve saavad majandustegevust teostavad juriidilistest isikutest ja mittejuriidilistest organisatsioonilistest üksustest Kliendid, kellele erieeskirjad annava õigusliku aluse. TME võib neto arve väljastamise siduda majandustegevuse teostamist või õiguslikke aluseid tõendavate dokumentide esitamisega.

Brutoarve , ehk kaupade brutohindu- ja väärtust sisaldavad arved. Sellist liiki arve saavad kõik Erakliendid (tarbijad).

Väljaspool Euroopa Liidu piire peakorterit omavad kliendid saavad koos kaubaga käibemaksuga arve ja unikaalset MRN numbrit sisaldava tollidokumendi EAD. See kood tuleb esitada Euroopa Liidu piiril. Juhul kui kaup, alates dokumendi EAD väljastamisest, Euroopa Liidu tollipiiri 150 päeva jooksul ei ületa või kui piiriületust Tolliameti poolt kinnitatud ei ole, koormatakse Teid hetkel kehtiva kaupade ja teenuste maksuga (VAT).

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon