Reklamaatiot

Asiakas
Tuotteetlisää seuravaa tuote

Jos valitatte tuotteen teknisestä viasta, olkaa hyvä ja ilmoittakaa, millä tavalla teidän mielestänne tuote ei vastaa tuottajan luetteloa (tavaraselostetta) tai kuvailkaa vika, mahdollisesti liittäen mukaan käyttöohjeet. Jos kyseessä ovat ohjelmoitavat osat, olkaa hyvä ja selittäkää, mikä ohjelmointilaite ja -menetelmä oli käytössä.

Menettely valittamisen aikana:

  • Valitusmenettely pidetään toimittajan kauppaehtojen mukaisesti.
  • Älkää irrottako meidän tunnistusetikettejämme tuotteesta. Jättäkää tuote sen aitoon pakkaukseen ja säilyttäkää se tuottajan ohjeiden mukaisesti.
  • Täyttäkää valitusraportti huolellisesti ja lähettäkää se postitse meidän osoitteeseen (vain lähettäjän maksu) yhdessä sen tuotteen kanssa, josta valitetaan.

 

1. Teidän henkilötietojanne tullaan käsittelemään teidän voimassa olevista lain säännöksistä johtuvien oikeuksien toteuttamiseksi, jotka liittyvät tehtyyn myyntisopimukseen, Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annetun 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta, 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella.
2. Teidän henkilötietojen vastaanottajana voivat olla yksiköt, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta, reklamaatioprosessin toteuttamisen yhteydessä. Kyseessä voivat olla mm. ATK-palvelujen toimittajat, kuriiriyhtiöt, tai maksuoperaattorit. Mainitut yksiköt käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja ainoastaan rekisterinpitäjän määräysten mukaisesti.
3. Teidän henkilötietojanne tullaan säilyttämään niin kauan, kunnes niiden säilytysvelvollisuus päättyy, eli yksi vuosi reklamaation toteuttamisen jälkeen.
4. Teidän henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta myös välttämätöntä reklamaation tekemiseksi ja sen käsittelemiseksi.

linecard

Nähdäksesi tuotteet, valitse tuottaja tai kategoria

Quick Buy

?
tuotteen symboli määrä
Kurkista

Quick Buy:n muut toiminnot

Tämä sivusto käyttää evästetiedostoja. Klikkaa tästä saadaksesi lisää tietoa evästetiedostoista sekä niiden asetusten hallinnasta.

Älä näytä enää