Selaat sivuja, jojka ovat tarkoitettu asiakkaille:sta/stä: Finland. Sivujen suositeltu versio, sinun sijaintitietojesi perusteella, on USA / US
Käyttäjätilisi
Korissasi
Kirjaudu sisään

NEWSLETTER-PALVELUN TOIMITTAMISEN SÄÄNNÖT (TME:n Tiedote)

NEWSLETTER-PALVELUN TOIMITTAMISEN SÄÄNNÖT (TME:n Tiedote)

Voimaantulopäivä: 30 maaliskuuta 2012
Viimeinen päivitys: 25 toukokuuta 2018

 1. Yleissäännökset
 2. TME:n Tiedote-palvelun tilaaminen
 3. Tilaajien henkilötietojen käsittely
 4. TME:n Tiedote-palvelun toimittamisen ehdot
 5. Luopuminen TME:n Tiedote-palvelusta
 6. Valitusmenettelyn toimenpiteet
 7. Loppusäännökset

1. Yleissäännökset

 1. „TME:n Tiedote”-nimellä julkaistavan newsletterin julkaisijana on Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., joka sijaitsee Łodzissa, (Puola), osoite: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, rekisteröity Łódź –Śródmieście Käräjäoikeudessa, XX Talousosasto, rekisteröintinumero: 0000165815, osakepääoman arvo: 3.300.000,00 złotyä, Y-tunnus: 729-010-89-84, Kaupparekisterinumero: 473171710 (jäljempänä: „TME”).
 2. Newsletter TME:n Tiedote-palvelua toimittaessa TME lähettää sähköpostin välityksellä, käyttäjän luvalla, ilmaiseksi, kausittain, korkeintaan kerran viikossa, internet-sivuston käyttäjän osoittamaan sähköpostiosoitteeseen internet-tiedotteen, joka sisältää TME:n ja sen tytäryhtiöiden valikoimaa, tapahtumia ja kaikkia muita, TME:n ja sen tytäryhtiöiden kauppatoimintaan liittyvää tietoa koskevia tietoja (jäljempänä: ”TME:n Tiedote”), näissä Säännöissä määritettyjen ehtojen sekä voimassa olevan lain mukaisesti.
 3. TME:n Tiedotteen tilaajaksi voi tulla mikä tahansa luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai muu julkisoikeudellinen taho, joka ei ole oikeushenkilö (jäljempänä: ”Sivuston käyttäjä” tai ”- tilaaja”).

2. TME:n Tiedote-palvelun tilaaminen
Ilmoittautuminen TME:n Tiedote-palveluun on mahdollista yhdeltä seuraavista tasoista:

 1. ilmoittautumislomake
 2. TME:n sivuston pääsivu
 3. „Sinun tilisi”- alasivu -> „TME:n Tiedote”

Tiedotteen palvelun tilaaminen ilmoittautumislomakkeen tasolta
Tilataksesi Tiedotteen sinun on:

Tiedotteen palvelun tilaaminen pääsivun tasolta
Tilataksesi Tiedotteen sinun on:

Tiedotteen palvelun tilaaminen ”Sinun tilisi”-alasivun tasolta
Tilataksesi Tiedotteen sinun on:

TME:n Tiedote-palvelun toimittamista koskevat TME:n velvoitteet ovat peräisin ainoastaan näistä Säännöistä sekä välittömästi voimassa olevasta laista.

3. Tilaajien henkilötietojen käsittely
Sivuston käyttäjän ilmoittautuminen TME:n Tiedotteen tilaajaksi tarkoittaa TME:n Tiedote-palvelun tilaamista, lukuun ottaen hänen suostumustaan siihen, että TME, henkilötietojen rekisterinpitäjänä, käsittelee hänen henkilötietojaan (sähköpostiosoitetta), Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleisen tietosuoja-asetuksen) mukaisesti.

 1. TME:n Tiedotteen tilaajan antamia henkilötietoja (sähköpostiosoitetta) ei tulla paljastamaan kolmansille tahoille, lukuun ottamatta tiedonvälitysjärjestelmän operaattoria, jonka välityksellä TME:n Tiedote-palvelu tullaan toteuttamaan. Tietoja ei myöskään tulla käyttämään mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin TME:n Tiedote-palvelun toimittaminen.
 2. Mikäli suostumus siihen, että TME käsittelee Sivuston käyttäjän henkilötietoja, perutetaan, se tarkoittaa luopumista näissä Säännöissä määritetyn TME:n Tiedote-palvelun käyttämisestä. Sähköpostiosoite on poistettava postituslistasta tavalla, joka on kuvattu luvussa nro 5.
 3. Pitäen huolen toimittamiensa palveluiden korkeasta standardista, TME on laatinut Yksityisyyssuoja-politiikan, joka sisältää tietoa mm. ehdoista, joiden mukaan TME käsittelee henkilötietoja.

4. TME:n Tiedote-palvelun toimittamisen ehdot

 1. TME välittää newsletterin palvelun toimittamista koskevan kirjeenvaihdon TME:n Tiedotteen tilaajalle, hänen osoittamaansa sähköpostiosoitteeseen, johon hän tahtoo saada TME:n Tiedotteen.
 2. TME:n Tiedote-palvelun käyttäminen riippuu siitä, omistaako Sivuston käyttäjä toimivan sähköpostiosoitteen, joka on oikein konfiguroitu, ja sen lisäksi Internet-verkkoon kytketyn tietokoneen.
 3. Jokainen TME:n Tiedote sisältää:
  • Tietoa TME:stä lähettäjänä
  • Sisällön
  • Tietoa menetelmästä, jonka avulla voi luopua TME:n Tiedote-palvelusta.

Internet-sivuston käyttäjä, joka päättää, että ilmoittautuu TME:n Tiedotteen vastaanottavien tilaajien listalle, antaa samalla suostumuksensa siihen, että hänelle lähetetään sähköpostitse välittämiä markkinointimateriaaleja, 18 päivänä heinäkuuta 2002 annetun, sähköpostitse toimitettavia palveluja koskevan lain (säädöskokoelma: Dz. U. Nr 144 poz. 1204), artiklan 8.1 mukaisesti, TME:n Tiedotteen muodossa.
TME:n Tiedotteen sisältö nauttii oikeussuojaa. Tilaajat eivät ole oikeutettu käyttämään TME:n Tiedotteen sisältöä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin ainoastaan sen sisältöön tutustumiseen.

5. Luopuminen TME:n Tiedote-palvelusta

 1. Asiakas on oikeutettu minä tahansa hetkenä luopumaan TME:n Tiedote-palvelusta.
 2. TME:n Tiedote-palvelun toimittamista koskevan sopimuksen irtisanominen tapahtuu seuraavasti:

a) tilaaja voi poistaa sähköpostiosoitteensa postituslistasta itse.
Siihen tarkoitukseen sinun on:

 1. käytävä yhdellä verkkosivuston sivuista, jotka ovat saatavilla osoitteissa: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. siirryttävä pääsivulta tai sisäänkirjautumisen jälkeen ”Sinun tilisi”-alasivulta TME:n Tiedote-osastoon
 3. ”Sinun sähköpostiosoitteesi”-kenttään kirjoitettava sähköpostiosoitteen, jonka on tarkoitus poistaa
 4. ”tallenna”-painikkeen ja seuraavaksi sähköpostivietissä lähetetyn linkin klikkaaminen, tarkoittaa valitun sähköpostiosoitteen poistamisen TME:n Tiedotteen tilaajien tietokannasta.

b) tilaaja voi vaatia sähköpostiosoitteen poistamista sähköpostitse, lähettämällä viestin osoitteeseen internet@tme.pl. Sähköpostiosoitteen TME:n Tiedotteen tilaajien tietokannasta poistamisen ehtona on luopumisvaatimuksen lähettäminen samasta sähköpostiosoitteesta, jonka on tarkoitus poistaa.

6. Valitusmenettelyn toimenpiteet

 1. TME:n Tiedotteen tilaajalle kuuluu oikeus tehdä reklamaatio TME:n Tiedote-palvelun toimittamista koskevissa asioissa.
 2. Reklamaatiot on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen: internet@tme.pl, 7 päivän kuluessa päivästä, jona tapahtui reklamaation tekemistä oikeuttava tapahtuma. Yllä mainitun päivämäärän jälkeen tekemiä reklamaatioita TME ei käsittele.
 3. Reklamaation pitäisi sisältää: reklamaation tekijän sähköpostiosoitteen (kyseiseen osoitteeseen lähetetään vastaus reklamaatioon), reklamaation selityksen ja perustelun sekä ehdotuksen siitä, miten reklamaatioon liittyvä tilanne tulisi ratkaista.
 4. Reklamaatio käsitellään 14 päivän kuluessa sen vastaanottopäivästä. Vastaus reklamaatioon lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka välityksellä reklamaatio oli tehty.

7. Loppusäännökset

 1. Nämä Säännöt tulevat voimaan hetkenä, jona ne julkaistaan TME:n verkkosivuilla.
 2. TME voi tehdä muutoksia näihin Sääntöihin minä tahansa hetkenä, varsinkin niiden päivittämisen vuoksi, mikäli TME:n käyttöön ottamat menettelyt ovat muuttuneet. Aina silloin, kun Sääntöjen muutokset ovat julkaistu TME:n verkkosivuilla, ne tulevat sitoviksi.
 3. TME pidättää itselleen oikeuden irtisanoa Säännöissä mainittujen palvelujen toimittamista koskeva sopimus TME:n Tiedotteen tilaajaa kohtaan, seitsemän päivän irtisanomisajalla.
 4. Siinä tapauksessa, jos TME:n Tiedotteen tilaaja rikkoo näiden Sääntöjen säädöksiä tai voimassa olevaa lakia, TME on oikeutettu lakkaamaan välittömästi TME:n Tiedote-palvelun toimittamisesta.
 5. Lainsäädäntö, jota sovelletaan kaikkiin Säännöistä johtuviin oikeussuhteisiin, on Puolan lainsäädäntö. Kaikki riidat saatetaan päätösvaltaisten yleisten tuomioistuimien ratkaistavaksi.
 6. Minkä tahansa ylimääräisten TME:n Tiedote-palvelun toimittamista koskevien kysymysten esiintyessä, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä sähköpostitse, osoitteeseen: internet@tme.pl tai kirjeitse osoitteeseen: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Puola.

Verkkoselaimesi ei saa tukea enää. Lataa uusi versio.

Chrome Chrome Lataa
Firefox Firefox Lataa
Opera Opera Lataa
Internet explorer Internet Explorer Lataa