Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Συνδεθείτε

Διαχείριση ποιότητασ

Η υψηλή ποιότητα αποτελεί μέγεθος το οποίο για εμάς είναι σημαντικό, όχι μόνο αναφορικά με τα προσφερόμενα προϊόντα, αλλά επίσης από το επίπεδοι των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δίνουμε μεγάλο βάρος στην αποτελεσματικότητα της εργασίας μας, την ταζύτητα πραγματοποίησης των παραδόσεων καθώς και τον τρόπο αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων μας.

Επιβεβαίωση αυτού είναι τα αποκτηθέντα πιστοποιητικά:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Τα υψηλά μας πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, επιβεβαιώνονται μέσω του πιστοποιητικού PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Το σύστημα PN-EN ISO 14001:2015 ενσωματώνεται σε εταιρείες των οποίων η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς τους. Η ΤΜΕ ελαχιστοποιεί στο ελάχιστο την αρνητική επιρροή στο φυσικό περιβάλλον, δρά κατά της ρύπανσης και εισάγει προοικολογικές λύσεις.

Πολιτική ποιότητας και περιβάλλοντος

Κυριότερα κριτήρια των δραστηριοτήτων της ΤΜΕ αποτελούν η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας Ευρώπης,στα πλαίσια της διανομής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ηλεκτρομηχανικών και εξοπλισμού συνεργείων, καθώς επίσης και η συνεχής ενίσχυσή της. Η εταιρεία αγγίζει την επίτευξη της «εταιρείας πρώτης επιλογής» προσφέροντας όλο και πλουσιότερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, με επίπεδα ποιότητας που ικανοποιεί τις ανάγκες των υπαρχόντων και μελλοντικών μας πελατών. Η ΤΜΕ διεξάγει πολιτική ισσοροπημένης ανάπτυξης, θέτοντας συνειδητά και κατάλληλη σχηματισμένες σχέσεις μεταξύ της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία. Σημαντικό στοιχείο διαδικασιών που εισέρχονται σε όλες τις οργανωτικές ομάδες της Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. είναι η εξασφάλιση ποιότητας και η βελτιστοποίησή της.

Πραγματοποιούμε την πολιτική μας αυτή μέσω:

 • Ανάπτυξης και διαρκούς τελειοποίησης του ενσωματωμένου συστήματα διαχείρησης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015-10 καθώς και περιβάλλοντος σύμφωνα με το ISO 14001:2015-09 που επιτρέπουν την ορθή οργάνωση εργασίας η οποία παρέχει ικανοποίηση στους πελάτες αλλά και το προσωπικό μας.

 • Υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση πρώτων υλών, ενέργειας καθώς και την ελαχιστοποίηση των παραγώμενων απορυμμάτων και την εκπομπή τους στον αέρα, καθώς και την αποτροπή ακαθαρσιών.

 • Τήρηση των νομικών απαιτήσεων καθώς και άλλων, που αφορούν θέματα περι-βάλλοντος, και που έχουν εφαρμογή στην επιχείρησή μας.

 • Εισαγωγή και ανάπτυξη πολιτικής διαχείρησης και επιτήρησης σε χημικές ουσίες.

 • Σύναψη με πελάτες αλλά και και με προμηθευτές, συνεχούς επαφής εμπορικής συνεργασίας, η οποία επιτρέπει την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών μας.

 • Αύξηση της άμεσης επαφής με τους πελάτες μας μέσω επιχειρηματικών ταξιδιών, συνεδρίων, καθώς και εκθέσεων με σκοπό την γνωριμία με τις ανάγκες των παρόντων και μελλοντικών πελατών, λαμβάνοντας υπόψης και τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς.

*Εφαρμογή και εξειδίκευση της προσφοράς εξοπλισμού της ΤΜΕ για τις ανάγκες των παρόντων και μελλοντικών αγορών.

 • Βελτιστοποίηση της οργάνωσης της εταιρείας υπό το πρίσμα χρονικού ορίου πραγματοποίησης παραγγελιών.

 • Διατήρηση της πραγματοποίησης από την αποθήκη της ΤΜΕ στο επιτευγμένο επίπεδο.

 • Ανάλυση ενστάσεων εγγύησης, με σκοπό την εξάλειψη των αιτιών της σημιουργίας σφαλμάτων που αποτελούν αίτιο των ενστάσεων αυτών.

 • Ποιότητα που εξυπηρετεί στρατηγικούς σκοπούς, όπως το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα καθώς και η επέκταση σε κρατικές και διεθνείς αγορές.

 • Η διαρκής βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του ενσωματωμένου συστήματος διαχείρησης ποιότητας και περιβάλλοντος.

 • Η παροχή κινήτρων και διαρκής ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού της ΤΜΕ, έτσι ώστε οι ενέργειές τους που αφορούν την ποιότητα να είναι συνειδητές και υπεύθυνες, ενώ οι πληροφορίες στο θέμα της προστασίας περιβάλλοντος, να παροτρύνουν την προοικολογική τους συμπεριφορά. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση