Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Έγγραφα πώλησης

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η TME εκδίδει έγγραφα πώλησης για κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή. Πρόκειται πάντοτε για Τιμολόγιο ΦΠΑ, αλλά ανάλογα με το είδος του πελάτη και της συναλλαγής μπορεί να πρόκειται για τους παρακάτω τύπους τιμολογίου ΦΠΑ.

Τιμολόγιο ΦΠΑ καθαρής αξίας, δηλαδή που περιέχει καθαρές τιμές των προϊόντων. Ο φόρος που προκύπτει στην περίπτωση αυτή είναι το γινόμενο ποσοτήτων και τιμών. Τέτοιο είδος τιμολογίου λαμβάνουν πελάτες οι οποίοι διατηρούν ατομική επιχείρηση, αποτελούν φυσικά πρόσωπα νομικού δικαίου, καθώς και οργανωτικές μονάδες που δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο, των οποίων, ξεχωριστοί κανονισμοί καθορίζουν τις νομικές τους δυνατότητες. Η ΤΜΕ μπορεί να θέσει υπό καθεστώς εξάρτησης την έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ, από την παροχή εγγράφων που επιβεβαιώνουν την λειτουργία ατομικής επιχείρησης ή την ιδιότητα προσώπου του νομικού δικαίου.

Τιμολόγια ΦΠΑ ακαθάριστα, δηλαδή με τα αναγραφόμενα προϊόντα των οποίων οι τιμές περιέχουν ΦΠΑ. Τέτοιο είδος τιμολογίου λαμβάνουν όλοι οι μεμονωμένοι μας πελάτες (καταναλωτές).

Πελάτες που διαθέτουν έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν μαζί με το εμπόρευμα, τιμολόγιο ΦΠΑ καθώς και τελωνιακό έντυπο EAD που περιέχει τον μοναδικό αριθμό MRN. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να παρουσιαστεί στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν τα εμπορεύματα δεν περνούν τα τελωνειακά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάστημα 150 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του εντύπου EAD ή εάν το πέρασμα των συνόρων δεν επιβεβαιώνεται από το τελωνείο των συνόρων, ο πελάτης χρεώνεται με φόρο εμπορευμάτων και υπηρεσιών (ΦΠΑ), σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση