Jūs naršote svetainės versijoje, skirtoje klientams iš: Lithuania. Pagal nustatytus duomenis, jums siūloma svetainės verisija USA / US

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją

Kliento paskyra
Jūsų krepšys

Kokybės valdymas

Aukšta kokybė yra vertybė, kuri mums yra svarbi tiek siūlomų produktų, tiek teikiamų paslaugų lygio atžvilgiu.
Skiriame didelį dėmesį mūsų darbo efektyvumui, užsakymų apdorojimo greičiui ir produktų laikymo bei paskirstymo būdui.

Tai patvirtina sertifikatai:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Aukščiausius mūsų kokybės vadybos sistemos standartus patvirtina PN-EN ISO 9001:2015-10 sertifikatas.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

PN-EN ISO 14001:2015 sistema įdiegta įmonėse, kurių aplinkos apsauga yra svarbi verslo dalis. TME stengiasi sumažinti neigiamą poveikį natūraliai aplinkai, užkerta kelią taršai ir taiko ekologinius sprendimus.

Kokybės ir aplinkos politika

Svarbiausi TME veiklos kriterijai yra pirmaujančios pozicijos Vidurio, Rytų ir Šiaurės Europos rinkoje platinant elektroninius, elektromechaninius komponentus ir dirbtuvių įrangą bei nuolatinis pozicijos stiprinimas. Bendrovė stengiasi pasiekti „pirmojo pasirinkimo bendrovės“ poziciją, siūlydama vis platesnį produktų ir paslaugų asortimentą, atitinkantį mūsų dabartinių ir būsimų klientų poreikius. TME vykdo darnaus vystymosi politiką, siekiančią sąmoningu ir tinkamai suformuotu ryšiu tarp ekonomikos augimo.

Svarbus procesų, vykstančių visuose Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. organizaciniuose padaliniuose yra kokybės užtikrinimas ir nuolatinis tobulėjimas.

Savo politiką įgyvendiname:

 • Įdiegdami ir nuolat tobulindami integruotą kokybės vadybos ISO 9001:2015-10 sistemą ir aplinkos standartus pagal ISO 14001:2015-09 sistemą, leidžiančius gerai organizuoti darbą, užtikrinti pasitenkinimą mūsų klientams ir darbuotojams;

 • Taikydami atsakingą ir efektyvią žaliavų, energijos naudojimą ir kuo mažesnį susidarančių atliekų ir oro išmetimą bei taršos prevenciją;

 • Taikydami teisinių aktų ir kitų reikalavimų, susijusių su mūsų verslui taikomais aplinkos apsaugos aspektais;

 • Įgyvendindami cheminių medžiagų rizikos valdymo ir priežiūros reikalavimus;

 • Užmegzdami ryšius su klientais ir tiekėjais, palaikydami ilgalaikius verslo ryšius, leidžiančius patenkinti klientų reikalavimus;

 • Didindami tiesioginius ryšius su klientais kelionių, konferencijų ir mugių metu siekiant patenkinti esamų ir būsimų klientų poreikius, atsižvelgiant į rinkų ypatumus;

 • Pritaikydami TME gaminių asortimentą ir specializaciją atsižvelgiant į esamų ir būsimų rinkų poreikius;

 • Tobulindami įmonės darbą laiku pristatydami užsakymus;

 • Palaikydami TME sandėlio realizavimo galingumą esamame lygyje;

 • Analizuodami pateikiamus skundus, siekiant pašalinti šių skundų priežastis;

 • Palaikant kokybę, siekiant strateginio tikslo - teigiamo ekonominio rezultato ir plėtros vidaus ir užsienio rinkose;

 • Nuolat tobulindami integruotos kokybės ir aplinkos vadybos sistemos efektyvumą;

 • Motyvuodami TME darbuotojus nuolat tobulėti, kad jų kokybės sekimo veiksmai būtų sąmoningi ir atsakingi, o informacija apie aplinkos apsaugą skatintų elgtis ekologiškai.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. valdybos pirmininkas