Jūs naršote svetainės versijoje, skirtoje klientams iš: Lithuania. Pagal nustatytus duomenis, jums siūloma svetainės verisija USA / US
Kliento paskyra
Jūsų krepšys
Įsiregistruokite

Kokybės valdymas

Aukšta kokybė yra vertybė, kuri mums yra svarbi tiek siūlomų produktų, tiek teikiamų paslaugų lygio atžvilgiu.
Skiriame didelį dėmesį mūsų darbo efektyvumui, užsakymų apdorojimo greičiui ir produktų laikymo bei paskirstymo būdui.

Tai patvirtina sertifikatai:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Aukščiausius mūsų kokybės vadybos sistemos standartus patvirtina PN-EN ISO 9001:2015-10 sertifikatas.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

PN-EN ISO 14001:2015 sistema įdiegta įmonėse, kurių aplinkos apsauga yra svarbi verslo dalis. TME stengiasi sumažinti neigiamą poveikį natūraliai aplinkai, užkerta kelią taršai ir taiko ekologinius sprendimus.

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Svarbiausias Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. veiklos tikslas yra užimti elektroninių, elektromechaninių komponentų ir dirbtuvių įrangos platinimo Vidurio, Rytų ir Šiaurės Europos rinkos lyderio poziciją bei nuolat ją stiprinti. TME siekia užimti First Choice Company poziciją siūlydama vis platesnį produktų ir paslaugų asortimentą, atitinkantį mūsų esamų ir būsimų klientų poreikius.

Įgyvendiname tvaraus vystymosi politiką, laikydamiesi sąmoningo ir tinkamai formuojamo santykio tarp ekonomikos augimo, rūpinimosi aplinka ir žmonių sveikatos.

Užsibrėžto tikslo įgyvendinimą palaiko integruotos kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos diegimas, priežiūra ir nuolatinis tobulinimas pagal PN-EN ISO 9001:2015-10 ir PN-EN ISO 14001:2015-09, pagrįstas procesų valdymu, leidžiančių optimizuoti darbo organizavimą, užtikrinančių mūsų klientų ir darbuotojų poreikių tenkinimą. Sertifikavimo sritis apima elektroninių, elektromechaninių ir mechaninių komponentų bei komponentų, valdymo ir matavimo įrangos bei pramoninės automatikos, įrankių ir įrangos, taip pat cheminių preparatų platinimą. Visas vadovaujantis personalas supranta savo atsakomybę už integruotos valdymo sistemos efektyvumą o mūsų kvalifikuota ir motyvuota darbuotojų komanda procesų įgyvendinimo pagal reikalavimus garantija.

Savo politiką įgyvendiname:

 • kurdami visapusišką, teigiamą klientų patirtį visuose procesuose ir visuose organizacinės struktūros lygmenyse;
 • nuolat analizuodami rizikos, grėsmių ir galimybių, galinčių prisidėti prie tolesnės organizacijos plėtros ir atsižvelgdami į jas planuojant ir optimizuojant procesus;
 • užmegzdami ilgalaikius verslo ryšius su klientais ir tiekėjais, leidžiančius patenkinti klientų lūkesčius;
 • stiprindami tiesioginius kontaktus su klientais konferencijų, mugių ir rinkodaros kelionių metu, siekdami sužinoti apie esamų ir būsimų klientų poreikius, atsižvelgiant į rinkų ypatumus;
 • pritaikydami TME asortimentą dabartinių ir būsimų rinkų poreikiams;
 • gerindami įmonės organizavimą užsakymų vykdymo laiko atžvilgiu;
 • palaikydami TME sandėlio realizavimo pajėgumo pasiektame lygyje;
 • išlaikydami aukštą procesų kokybę, siekiant strateginio tikslo - teigiamo ekonominio rezultato ir plėtros į vidaus ir užsienio rinkas;
 • atsakingai ir efektyviai naudodami žaliavas ir energiją, mažinant atliekų ir išmetamų teršalų kiekį, taršos prevencijos tikslais;
 • laikydamiesi teisinių ir kitų reikalavimų, susijusių su aplinkosaugos aspektais, taikomais mūsų veiklai ir susijusių su nuolatiniu sistemos tobulinimu, siekiant pagerinti mūsų veiklą aplinkos apsaugos srityje;
 • įgyvendindami cheminių medžiagų ir pavojingų produktų valdymo ir priežiūros sistemą;
 • motyvuodami TME darbuotojus ir nuolat keldami jų kvalifikacijas, kad jų veiksmai, susiję su kokybe ir aplinka, būtų sąmoningi, atsakingi ir profesionalūs, o informacija apie aplinkos apsaugą skatintų ekologišką elgseną.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. valdybos pirmininkas

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją