Jūs naršote svetainės versijoje, skirtoje klientams iš: Lithuania. Pagal nustatytus duomenis, jums siūloma svetainės verisija USA / US

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją

Kliento paskyra
Jūsų krepšys

Pretenzijos

Jei turite komentarų apie įsigytus TME produktus ar paslaugas, užpildykite ir atsiųskite šią skundo formą. Nusiuntę formą patvirtinimą gausite el. pašto adresu.

* būtinas laukas

Skundų priėmimo ir nagrinėjimo taisyklės

Skundų nagrinėjimas vykdomi vadovaujantis įstatymais ir pardavėjo bendradarbiavimo sąlygomis.

  • Nenuplėškite mūsų identifikavimo etikečių nuo prekių.
  • Palikite gaminį originalioje pakuotėje ir saugokite pagal gamintojo instrukcijas.
  • Užpildykite prie siuntinio pridėtą skundo protokolą ir išsiųskite jį kartu su prekėmis paštu mūsų adresu (nepriimame siuntų apmokamų ją pristačius).
  • Jei esate individualus klientas (vartotojas), prieš išsiunčiant produktą, prašome susisiekti su Skundų skyriumi telefonu +48 42 645 55 65.

Informacija apie asmens duomenis

  1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant užtikrinti jūsų teises, kylančias iš galiojančių įstatymų, susijusių su sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, pagal 1 straipsnio 6 punktą, papunktį c 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyvą 95/46/EB.

  2. Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti subjektai, tvarkantys asmens duomenis administratoriaus vardu, nagrinėjant skundo procesą, įskaitant IT paslaugų teikėjai, kurjerio paslaugas teikiančios įmonės, mokėjimo operatoriai. Šie subjektai asmens duomenis tvarko pagal sutartį su administratoriumi ir tik pagal administratoriaus nurodymus.

  3. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol nustos prievolė juos saugoti, t.y. vienerius metus nuo skundo išsprendimo.

  4. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas pateikiant skundą ir jo nagrinėjimui.