Jūs naršote svetainės versijoje, skirtoje klientams iš: Lithuania. Pagal nustatytus duomenis, jums siūloma svetainės verisija USA / US
Kliento paskyra
Jūsų krepšys
Įsiregistruokite

NAUJIENLAIŠKIO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS (TME NAUJIENLAIŠKIS)

NAUJIENLAIŠKIO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS (TME NAUJIENLAIŠKIS)

Įsigaliojimo data: 2012 m. kovo 30 d.
Atnaujinta: 2018 m. gegužės 25 d.

 1. Bendrosios nuostatos
 2. TME naujienlaiškio prenumerata
 3. Abonentų asmens duomenų tvarkymas
 4. TME naujienlaiškio paslaugos teikimo taisyklės
 5. TME naujienlaiškio paslaugos atsisakymas
 6. Skundų nagrinėjimo tvarka
 7. Baigiamosios nuostatos

1. Bendrosios nuostatos

 1. TME naujienlaiškio leidėjas yra Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., kurios buveinė yra Lodzėje, (Lenkija) adresu: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodzė, registruota apygardos teisme Łódź-Śródmieście Lodzėje, XX Prekybos skyriuje, nacionalinis teismų registro numeris (KRS numeris) 0000165815, įstatinis kapitalas: 3.300.000,00 PLN, mokesčių identifikacijos kodas (NIP) 729-010-89-84, teisinės registracijos numeris (REGON) 473171710 (toliau - TME).
 2. TME naujienlaiškio paslaugos ribose TME elektroniniu paštu, gavus vartotojo sutikimą, nemokamai ir reguliariai, ne dažniau nei kartą į savaitę, siunčia nurodytu vartotojo el. pašto adresu laišką su informacija apie TME ir dukterinių įmonių pasiūlymą, įvykius ir kitą informaciją, susijusią su TME ir dukterinių įmonių prekybine veikla (toliau - TME naujienlaiškis) pagal šiose taisyklėse ir taikytinų įstatymų sąlygas.
 3. TME naujienlaiškio abonentas gali būti bet kuris fizinis, juridinis asmuo arba organizacinis padalinys, neturintis juridinio asmens statuso (toliau - svetainės naudotojas arba abonentas).

2. TME naujienlaiškio prenumerata
Užsiregistruoti TME naujienlaiškiui galima:

 1. užpildant registracijos formą;
 2. pagrindiniame TME svetainės puslapyje;
 3. skirtuke „Jūsų sąskaita”-> „TME naujienlaiškis”.

Paslaugos užsakymas, užpildant registracijos formą
Norėdami užsiregistruoti naujienlaiškiui:

Naujienlaiškio paslaugas užsakymas iš pagrindinio puslapio
Norėdami užsiregistruoti naujienlaiškiui:

Naujienlaiškio paslaugos užsakymas skirtuke „Jūsų sąskaita”
Norėdami užsiregistruoti naujienlaiškiui:

TME įsipareigojimai susiję su TME naujienlaiškio paslaugos teikimu yra apibrėžti šiose taisyklėse ir taikytinų įstatymų sąlygose.

3. Abonentų asmens duomenų tvarkymas
Vartotojo registracija TME naujienlaiškiui prilygsta TME naujienlaiškio paslaugos užsakymui bei sutikimui tvarkyti asmens duomenis (el. paštas) TME (duomenų valdytojas) pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (UE) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimą ir panaikinimą Direktyva 95/46/EB.

 1. TME naujienlaiškio prenumeruojančio asmens duomenys (el. paštas) nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus IT sistemos operatorių, per kurį TME bus realizuojama naujienlaiškio paslauga, ar naudojamai bet kokiam kitam tikslui nei TME naujienlaiškio teikimui.
 2. Asmens duomenų tvarkymo sutikimo TME atšaukimas prilygsta TME naujienlaiškio paslaugos atsisakymui. 5 šių taisyklių punkte nurodoma kaip pašalinti el. pašto adresą iš naujienklaiškio adresatų sąrašo.
 3. Norėdama palaikyti paslaugos teikimo aukštą lygį TME sukūrė privatumo politiką, kurioje rasite informaciją apie asmens duomenų TME tvarkymo sąlygas.

4. TME naujienlaiškio paslaugos teikimo taisyklės

 1. TME siunčia korespondenciją, susijusią su naujienlaiškio teikimo paslauga, TME naujienlaiškio abonentui nurodytu jo el. pašto adresu.
 2. TME naujienlaiškio paslaugos naudojimas priklauso nuo to, ar vartotojas turi sukonfigūruotą aktyvų el. adresą bei kompiuterį prijungtą prie interneto.
 3. Kiekviename TME naujienlaiškyje yra:
  • informaciją apie TME;
  • naujienlaiškio turinys;
  • informacija apie tai, kaip galima atsisakyti TME naujienlaiškio paslaugos.

Registracija TME naujienlaiškio gavėjų sąraše prilygsta sutikimui gauti reklaminę medžiagą elektroniniu paštu pagal 2002 m. liepos 18 d. 1 įstatymo dėl paslaugų elektroninių būdų 8 straipsnį teikimą (Lenkijos Respublikos įstatymų leidinys 2002m. nr. 144 poz. 1204) TME naujienlaiškio formoje.

TME naujienlaiškio turinis saugomas pagal teisių įstatymus, o jo abonentai neturi teisės naudoti TME naujienlaiškio turinio jokiais kitais tikslais nei tik susipažinti su juo turiniu.

5. TME naujienlaiškio paslaugos atsisakymas

 1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti TME naujienlaiškio paslaugą.
 2. TME naujienlaiškio paslaugos teikimo sutartis nutraukiama jeigu:

a) abonentas pašalina el. pašto adresą iš abonentų sąrašo;
Norėdami tai padaryti atlikite šiuos veiksmus:

 1. užeikite į vieną iš puslapių: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. iš pagrindinio puslapio arba prisijungus iš paskyros „Jūsų sąskaita” pereikite prie „TME naujienlaiškis“;
 3. lauke „Jūsų el. paštas” įveskite el. pašto adresą, kurį norite ištrinti;
 4. paspauskite mygtuką „išsaugoti”, o po gautame el. laiške, paspauskite nuorodą ir Jūsų el. pašto adresas bus ištrintas iš TME naujienlaiškio gavėjų sąrašo.

b) parašo žinutę adresu: internet@tme.pl su prašymu pašalinti savo el. pašto adresą iš TME naujienlaiškio gavėjų sąrašo. El. pašto adreso pašalinimo iš TME naujienlaiškio gavėjų sąrašo sąlyga – laiškas su prašymu turi būti išsiustas iš el. pašto, kuris turi būti pašalintas.

6. Skundų nagrinėjimo tvarka

 1. TME naujienlaiškio abonentas turi teisę pateikti skundus susijusius su TME naujienlaiškio paslaugos teikimu.
 2. Skundai turi būti pateikti elektroniniu paštu adresu: internet@tme.pl, per 7 dienas nuo įvykio, dėl kuriuo pateikiamas skundas, datos. Skundai pateikiami po šios datos nebus nagrinėjami TME.
 3. Skunde turi būti pateikti šie duomenys: el. pašto adresas (atsakymas į skundą bus išsiųstas į šį el. pašto adresą), skundo turinis kartu su pagrindžiančiomis priežastimis bei pasiūlymas dėl skundo sprendimo.
 4. Skundai nagrinėjami per 14 dienų nuo jo gavimo dienos. Atsakymas į skundą siunčiamas adresu iš kuriuo buvo gautas skundas.

7. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo TME svetainėje.
 2. TME gali bet kada įvesti pakeitimus šiose taisyklėse, visų pirma jas atnaujinti TME procedūrų pakeitimo atveju. Pakeitimai įsigalioja paskelbus jas TME interneto svetainėje.
 3. TME pasilieka teisę nutraukti paslaugų TME naujienlaiškio abonentui, nurodytų taisyklėse, teikimo sutartį, įspėjus prieš septynias dienas apie tai abonentą.
 4. Jei TME naujienlaiškio abonentas pažeidžia taisyklių nuostatas ar taikytinos teisės nuostatas, TME turi teisę nedelsiant nutraukti TME naujienlaiškio teikimo paslaugą.
 5. Taisyklių atveju taikytina teisė – Lenkijos teisė. Bet kokie ginčai bus sprendžiami bendrosios kompetencijos teisme.
 6. Papildomais kausimais dėl TME naujienlaiškio teikimo paslaugos, kreipkitės el. pašto adresu: internet@tme.pl arba paštu: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Lodzė, Lenkija.

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją