You are browsing the website for customers from Lithuania. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Pretenzijos

Klientas
Produktaipridėti kitą prekę

Jeigu norite pateikti pretenziją dėl prekės techninio defekto, prašome nurodyti, kokiu būdu, Jūsų nuomone, prekė neatitinka gamintojo katalogo (specifikacijos), arba aprašyti defektą ir, prireikus, naudojimo būdą. Programuojamų elementų atveju prašome nurodyti, koks programatorius arba programavimo būdas buvo panaudoti.

Pretenzijų pateikimo ir naginėjimo tvarka:

  • Pretenzijos pateikimo ir nagrinėjimo procedūra priklauso nuo tiekėjo prekybos sąlygų.
  • Negalima nuo prekių nuimti mūsų identifikacinių etikečių. Prekę reikia palikti originalioje pakuotėje ir saugoti laikantis gamintojo instrukcijų.
  • Būtina atidžiai užpildyti pretenzijos formą ir išsiųsti ją kartu su ginčo preke paštu mūsų adresu (be išpirkos mokesčio).

1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tam, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, numatytomis galiojančiuose įstatymuose ir sudarytoje pardavimo sutartyje, pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, 6 straipsnio 1 dalies „c“ punktą.

2. Jūsų asmens duomenų gavėjai gali būti subjektai, administratoriaus prašymu tvarkantys asmens duomenis ir užsiimantys pretenzijų nagrinėjimu, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjai, siuntų pervežimo tarnybos, mokėjimo operatoriai. Šie subjektai tvarko duomenis pagal sudarytą su administratoriumi sutartį ir tik vadovaudamiesi administratoriaus nurodymais.

3. Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki jų saugojimo įsipareigojimo pabaigos, t. y. vienerius metams po pretenzijos išnagrinėjimo.

4. Asmens duomenys nurodomi laisva valia, tačiau jie būtini norint pateikti ir išnagrinėti skundą.

linecard

Norėdami pamatyti produktus, pasirinkite gamintoją arba kategoriją

Quick Buy

?
produkto simbolis kiekis
Peržiūrėti

Kitos Quick Buy parinktis

paypal_help

Ši Interneto svetainė naudoja slapukus. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir jų nuostatų tvarkymą, spustelėkite čia.

Neberodyti