Jūs pārlūkojat vietni klientiem no: Latvia. Jums ieteiktā vietnes versija ir USA / US

Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta, lejupielādējiet jauno versiju

Klienta panelis
Jūsu grozā

Informācija RODO/GDPR

Cienījamās Dāmas un Godātie Kungi,

2018. gada 25. maijā tiks mainīti personas datu aizsardzības noteikumi. Sāks funkcionēt 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk tekstā - VDAR). Tāpēc nosūtām mūsu Klientiem un Potenciāliem Klientiem sekojošu informāciju, lai Jums informēt par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus.

Datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis, t.i., subjekts, kas pieņem lēmumu par Jūsu personas datu apstrādes mērķiem un metodēm, ir Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.), ar juridisko adresi Lodzā, adrese: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polija (turpmāk tekstā: TME). Datu nodošana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai noslēgtu līgumus un realizētu pakalpojumus.

Informācijas par datu apstrādāšanu saņemšana

Personas datu aizsardzības jautājumos Jūs varat kontaktēties ar Datu aizsardzības inspektoru, e-pasta adrese dpo@tme.eu, vai rakstiski uz mūsu firmas adresi.

Datu saņemšana un apstrādes mērķis

Jūsu personas dati ir apstrādāti, jo ir nepieciešami, lai izpildītu noslēgtu ar Jums līgumu, t.i. sniegt pakalpojumu (kas atbilst VDAR 6. panta 1. punkta b burta prasībām), tostarp:

 • reģistrēt Lietotāju pasūtījumu sistēmā un nodrošināt Lietotāja apkalpošanu, tostarp sniegt produktu piedāvājumu un realizēt pasūtījumu (kas atbilst VDAR 6. panta 1. punkta b burta prasībām);
 • izskatīt sūdzību un reklamāciju (kas atbilst VDAR 6. panta 1. punkta c burta prasībām);
 • piedzīt prasību savienotu ar noslēgtu apdrošināšanas līgumu (kas atbilst VDAR 6. panta 1. punkta f burta prasībām), kur par juridiski pamatoto mērķi ir prasības piedzīšanas tiesības;
 • arhīva mērķiem (kas atbilst VDAR 6. panta 1. punkta c burta prasībām);
 • atistiskiem mērķiem (kas atbilst VDAR 6. panta 1. punkta f burtas prasībām), kur pārziņa juridiski pamatots mērķis ir informācijas saņemšana par mūsu darbības statistiku, kas ļaus mums uzlabot mūsu darbību.

Papildus, likumu normas prasa no mums apstrādāt Jūsu datus nodokļu un grāmatvedības mērķiem.

Turklāt Jūsu datus varam apstrādāt marketinga mērķiem, t.i., mūsu produktu un pakalpojumu reklamēšanai. Ja to darām neizmantojot elektronisku sakāru līdzekļus, tādu darbību pamato VDAR 6. panta 1. punkta f burts, kur pārziņa juridiski pamatots mērķis ir marketinga darbība. Bet ja izmantojam elektronisku sakāru līdzekļus, t.i. e-pastu, telefonu, tad sakarā ar citām spēkā esošām likumu normām datus pārstrādājam tikai pēc Jūsu piekritības (kas atbilst VDAR 6. panta 1. punkta a burta prasībām).

Datu saņēmēji

Jūsu personas dati var būt nodoti citiem subjektiem, kas pārstrādā Jūsu datus savā vārdā, tostarp:

 • pasta vai kurjeru pakalpojumu subjektiem;
 • bankas un maksājumu starpniekus (atkarībā no Klienta izvēlētā maksājuma veida) - lai atgrieztu nepienākošus maksājumus;
 • maksājumu starpniekus (ja Klients izvēlas šo maksājuma veidu) - lai realizētu maksājumu;
 • subjektiem, kas apkalpo mūsu teleinformātikas sistēmu (hostinga firmām, IT pakalpojumu sniedzējiem);
 • valsts orgāniem vai citiem subjektiem, pilnvarotiem pēc likumu normām, lai izpildītu viņu pienākumu (Ienākumu dienests, tiesībaizsardzības orgāni utt.);
 • subjektiem, kas sniedz mums juridiskas palīdzības pakalpojumus, grāmatvedības, nodokļu vai konsaltinga pakalpojumus.

Jūsu datu apstrādes laiks

Jūsu personas dati tiks glabāti līdz līguma darbības beigām (pakalpojumu realizācija), kā arī pēc līguma darbības beigām:

 • Dati līgumos - līdz līguma prasību tiesību izbeigšanai (maksimāli līdz 10 gadiem no līguma izpildīšanas beigām);
 • Mērķos, kas izriet no likumu normām, sevišķi sakarā ar grāmatvedības dokumentu glabāšanas, faktūrrēķinu noformēšanas pienākumu utt.;
 • Dokumenti, kas attiecas garantijai un reklamācijai tiks glabāti 1 gadu pēc garantijas termiņa beigām vai reklamācijas izskatīšanas;
 • Dati marketinga mērķiem:
  • gadījumā, kad ir apstrādāti pēc piekrišanas - līdz piekrišanas atsaukšanai;
  • gadījumā, kad dati ir apstrādāti pēc TME juridiski pamatota mērķa - līdz protesta sniegšanai;
 • Dati nodoti ar kontakta formulāru - līdz iespējamu prasību tiesību beigām (maksimāli 3 gadi).

Tiesības datu apstrādes jomā

Jums ir tiesības saņemt pieeju pie saviem personas datiem un to uzlabot, novākt, ierobežot apstrādi, tiesību pārnest datus, tiesību sniegt protestu, tiesību atsaukt piekrišanu jebkurā brīdī bez ietekmes uz datu apstrādes likumīgumu, veiktas pirms piekrišanas atsaukšanas (ja dati ir apstrādāti pēc piekrišanas saņemšanas).

Turklāt situācijā, kad Jūsu uzskatā mūsu datu apstrāde pārtrauc VDAR noteikumus, Jums ir tiesības sniegt sūdzību datu apstrādes uzraudzības orgānam.

Automatizēta datu apstrāde (profilēšana)

Jūsu personas dati tiks apstrādāti automatizēti (tostarp profilēšanas formā), bet tas neizraisīs Jums nekādu juridisku seku vai līdzīgi neietekmēs uz Jūsu situāciju.

Personas datu profilēšana TME ir savienota ar Jūsu datu apstrādi (tostarp automatizēti), izmantojot datus dažādu informāciju novērtēšanai, sevišķi personiskās priekšrocības un intereses analizēšanai vai prognozēšanai.

Vai Jums ir jautājumi?

Ja jums ir jautājumi vai šaubas par jūsu personas datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar mūsu speciālistu:
Datu aizsardzības inspektors
e-pasta adrese: dpo@tme.eu