Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US
Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

Vodenje kakovosti

Visoka kakovost je vrednota, ki je za nas pomembna ne samo v zvezi z izdelki, ki jih nudimo, ampak tudi v zvezi s storitvami, ki jih opravljamo.
Zelo velik pomen dajemo učinkovitosti našega dela, hitri izvedbi naročil ter ustreznemu načinu skladiščenja in distribucije izdelkov.

To potrjujejo prejeti certifikati:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Naše najvišje standarde upravljanja kakovosti potrjuje certifikat PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Sistem PN-EN ISO 14001:2015 se uvaja v podjetjih, za katere je varstvo okolja pomemben del njihove dejavnosti. TME kar se da zmanjšuje negativne vplive na okolje, preprečuje onesnaževanje in uvaja okolju prijazne rešitve.

Zagotavljanje kakovosti in varstvo okolja

Najpomembnejši cilj dejavnosti družbe TME je doseganje in utrjevanje vodilnega položaja na trgih srednje, vzhodne in severne Evrope na področju distribucije elektronskih in elektromehanskih komponent ter opreme za delavnice. Družba si prizadeva, da postane »dobavitelj prve izbire« in da stalno širi svojo ponudbo izdelkov in storitev, ki v največji možni meri zadovoljijo potrebe trenutnih in bodočih strank. TME uvaja ukrepe za trajnostni razvoj, katerih temelj je zavedno oblikovano razmerje med gospodarsko rastjo ter skrbjo za okolje in zdravje ljudi.

Pomemben del postopkov, ki tečejo na vseh oddelkih Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., je zagotavljanje stalno izboljševanje kakovosti.

Cilje naše politike dosegamo::

*z uvajanjem in izpopolnjevanjem integriranega sistema upravljanja kakovosti, skladnega s standardom ISO 9001:2015-10 in z okolijskim standardom ISO 14001:2015-09, kar omogoča dobro organizacijo dela v zadovoljstvo naših strank in delavcev;

*z odgovornim in učinkovitim izkoriščanjem surovin in energijo, omejevanjem količine proizvedenih odpadkov in emisij v zrak in preprečevanjem onesnaževanja;

 • s spoštovanjem pravnih in drugih zahtev s področja varstva okolja, relevantnih za našo dejavnost;

 • z uvedbo politike upravljanja in nadzora nad kemikalijami;

 • z vzpostavljanjem trajnih partnerskih poslovnih odnosov s strankami in dobavitelji;

 • s širjenjem neposrednih stikov s strankami preko udeležbe na konferencah in sejmih, kar nam omogoča, da bolje spoznamo potrebe trenutnih in bodočih strank in specifiko posameznih trgov;

 • s prilagajanjem ponudbe izdelkov trenutnim in bodočim potrebam posameznih trgov in specializiranih področij;

 • z izpopolnjevanjem organizacije dela v družbi zaradi zagotavljanja pravočasnega izvajanja naročil;

 • z ohranjevanjem doseženega stanja zalog v skladišču TME;

 • z analizo reklamacijskih zahtevkov zaradi odprave vzrokov nastalih napak, ki so razlog reklamacij;

 • s kakovostjo, ki služi doseganju strateškega cilja oziroma pozitivnega poslovnega izida in širitvi tako na domačem kot tudi na tujih trgih;

 • s stalnim izpopolnjevanjem učinkovitosti integriranega sistema upravljanja kakovosti in okolja;

 • spodbujanje delavcev TME k stalnemu izpopolnjevanju znanja, da so lahko njihove odločitve v zvezi s kakovostjo odgovorne, ustrezno utemeljene in upoštevajo ekološke zahteve.

Predsednik uprave Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi