Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US
Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

Vodenje kakovosti

Visoka kakovost je vrednota, ki je za nas pomembna ne samo v zvezi z izdelki, ki jih nudimo, ampak tudi v zvezi s storitvami, ki jih opravljamo.
Zelo velik pomen dajemo učinkovitosti našega dela, hitri izvedbi naročil ter ustreznemu načinu skladiščenja in distribucije izdelkov.

To potrjujejo prejeti certifikati:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Naše najvišje standarde upravljanja kakovosti potrjuje certifikat PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Sistem PN-EN ISO 14001:2015 se uvaja v podjetjih, za katere je varstvo okolja pomemben del njihove dejavnosti. TME kar se da zmanjšuje negativne vplive na okolje, preprečuje onesnaževanje in uvaja okolju prijazne rešitve.

Politika kakovosti in varstva okolja

Glavni cilj dejavnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je doseči in utrditi vodilni položaj na trgu osrednje, vzhodne in severne Evrope na področju distribucije elektronskih in elektromehanskih komponent ter opreme za delavnice. Družba TME si prizadeva, da postane »znamka prve izbire«; zaradi tega stalno širi svojo ponudbo izdelkov in storitev, katerih kakovost naj bi ustrezala potrebam njenih trenutnih in bodočih strank.

Izvajamo politiko trajnostnega razvoja, katerega temelj je zavedno in ustrezno oblikovan odnos med gospodarsko rastjo, skrbjo za okolje in zdravjem ljudi.

Doseganje sprejetega cilja spodbuja uvedba, vzdrževanje in stalno izpopolnjevanje Integriranega sistema upravljanja kakovosti in okoljskega ravnanja w skladu s standardoma PN-EN ISO 9001:2015-10 in PN-EN ISO 14001:2015-09; ta sistem temelji na upravljanju postopkov, ki omogoča optimizacijo in posledično tudi večje zadovoljstvo tako strank kot tudi delavcev. Certifikacija obsega distribucijo elektronskih, elektromehanskih in mehanskih komponent in delov, kontrolne in merilne aparature, industrijske avtomatike, orodja in kemijskih pripravkov. Naše celotno vodilno osebje se zaveda svoje odgovornost za učinkovito delovanje Integriranega sistema upravljanja, naši usposobljeni in motivirani delavci pa zagotavljajo izvedbo postopkov v skladu z zahtevami.

Našo politiko izvajamo z naslednjimi ukrepi:

 • uvedba celovitega pristopa k zagotavljanju zadovoljstva strank v vseh postopkih in na vseh ravneh organizacijske strukture;
 • stalna analiza tveganj, nevarnosti in priložnosti, ki lahko prispevajo k nadaljnjemu razvoju organizacije, ter upoštevanje teh pri načrtovanju in optimizaciji postopkov;
 • ustvarjanje trajnih, partnerskih trgovskih odnosov s strankami in dobavitelji zaradi čim večjega zadovoljstva strank;
 • spodbujanje neposrednega stika s strankami na konferencah, sejmih in trženjskih potovanj zaradi spoznavanja zahtev trenutnih in bodočih strank ob upoštevanju specifike posameznih trgov;
 • specializacija in prilagajanje ponudbe TME trenutnim in bodočim potrebam trgov;
 • izpopolnjevanje organizacije družbe zaradi zagotavljanja pravočasne izvedbe naročil;
 • ohranjanje dosežene ravni neposredne izvedljivosti naročil z zalogami v skladišču TME;
 • visoka kakovost postopkov, ki zagotavlja doseganje strateškega cilja, in sicer pozitivnega ekonomskega izida, ter širitev na domačih in tujih trgih;
 • odgovorna in učinkovita uporaba surovin in energije ter omejevanje nastajanja odpadkov in izpustov v zrak in preprečevanje onesnaževanja;
 • spoštovanje pravnih in drugih zahtev s področja varstva okolja, kakršne veljajo za našo dejavnost, ob stalnem izpopolnjevanju sistema zaradi izboljševanja okoljskega učinka dejavnosti;
 • uvedba upravljanja in nadzora nad kemijskimi snovmi in nevarnimi izdelki;
 • spodbujanje delavcev TME in stalno izpopolnjevanje njihovega znanja zaradi zagotavljanja, da so njihova dejanja v zvezi s kakovostjo in okoljem zavedna, odgovorna in strokovna in da jih znanje s področja varstva okolja spodbuja k okolju prijaznim praksam.

Predsednik uprave Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi