Ste na spletnih straneh za stranke iz: Slovenia. Na podlagi podatkov o geografskem položaju predlagamo naslednjo različico spletišča USA / US
Nadzorna plošča
V vaši košarici
Registrirajte se

PRAVILNIK O STORITVI POŠILJANJA NOVIC (Novice TME)

PRAVILNIK O STORITVI POŠILJANJA NOVIC (Novice TME)

Začetek veljave: 30. marec 2012
Zadnja posodobitev: 25. maj 2018

 1. Splošne določbe
 2. Naročanje Novic TME
 3. Obdelava osebnih podatkov naročnikov
 4. Pogoji izvajanja storitve pošiljanja Novic TME
 5. Preklic naročila na Novice TME
 6. Reklamacijski postopek
 7. Zaključne določbe

1. Splošne določbe

 1. Založnik okrožnice z naslovom »Novice TME« je družba Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. s sedežem v Lodžu (Poljska) na naslovu: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, registrirana v Okrajnem sodišču za Lodž-Śródmieście v Lodžu, XX. oddelek – gospodarski KRS pod številko 0000165815, osnovni kapital: 3.300.000,00 zlotov, davčna št. 729-010-89-84, matična št. 473171710 (v nadaljevanju imenovana TME).
 2. Predmet storitve pošiljanja Novic TME je pošiljanje s strani TME preko elektronske pošte, ob uporabnikovem soglasju, brezplačno, redno, ne pogosteje kot enkrat na teden, na naslov elektronske pošte, ki ga uporabnik navede, spletnih novic z informacijami o ponudbi TME in njenih hčerinskih družb, dogodkih in drugih podatkih, povezanih s trgovinsko dejavnostjo TME in njenih hčerinskih družb (v nadaljevanju: Novice TME) pod pogoji, določenimi s tem Pravilnikom in veljavno zakonodajo.
 3. Naročnik na Novice TME je lahko vsaka fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota brez pravne osebnosti (v nadaljevanju: uporabnik ali naročnik).

2. Naročanje storitve Novice TME
Na Novice TME se je možno naročiti prek:

 1. obrazca za registracijo,
 2. začetne strani spletišča TME,
 3. zavihka »Tvoj Račun«-> »Novice TME«.

Naročanje na Novice prek obrazca za registracijo
Če se želite naročiti na novice, sledite spodnjemu postopku:

Naročanje Novic prek začetne strani
Če se želite naročiti na novice, sledite spodnjemu postopku:

Naročanje na novice prek zavihka »Tvoj račun«
Če se želite naročiti na novice, sledite spodnjemu postopku:

Obveznosti TME v zvezi z izvajanjem storitve pošiljanja Novic TME izvirajo izključno iz tega Pravilnika in brezpogojno veljavne zakonodaje.

3. Obdelava osebnih podatkov naročnikov
Registracija uporabnika spletnega servisa kot naročnika Novic TME pomeni naročilo na storitev pošiljanja Novic TME vključno s podajo z njegove strani soglasja za obdelavo osebnih podatkov (naslova e-pošte) s strani TME kot upravljavca podatkov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

 1. Osebni podatki, posredovani s strani naročnika na Novice TME (naslov e-pošte), se ne bodo razkrivali tretjim osebam razen upravljavca računalniškega sistema, preko katerega se bo izvajala storitev pošiljanja Novic TME, niti se ne bodo uporabljali za kakršne koli druge namene, razen za izvajanje storitve pošiljanja Novic TME.
 2. Preklic soglasja za obdelavo s strani TME osebnih podatkov uporabnika spletišča pomeni preklic naročila na Novice TME, o kateri je govora v tem Pravilniku. Izbris naslova e-pošte s seznama je treba opraviti v skladu s postopkom, opisanim v točki 5.
 3. Zaradi skrbi za visoko kakovost storitev je TME pripravila Pravilnik o zaščiti zasebnosti, ki obsega podatke med drugim o pogojih obdelave s strani TME osebnih podatkov.

4. Pogoji izvajanja storitve pošiljanja Novic TME

 1. TME sporočila v okviru storitve pošiljanja Novic naročnikom Novic TME pošilja na naslov e-pošte, naveden s strani naročnika kot naslov za pošiljanje Novic TME.
 2. Za uporabo storitve pošiljanja Novic TME sta potrebna aktiven, pravilno nastavljen račun e-pošte in računalnik, priključen na Internet.
 3. Vsaka številka Novic TME obsega:
  • podatke o TME kot založniku
  • vsebino
  • podatke o tem, kako lahko prekličete naročilo na Novice TME

Uporabnik spletišča, ki se odloči za vpis na seznam naročnikov Novic TME soglaša, da bo po elektronski poti prejemal trženjske podatke v skladu s 1. členom 8. odstavka Zakona z dne 18. julija 2002 o izvajanju storitev po elektronski poti (Uradni list št. 144 poz. 1204 iz leta 2002) v obliki Novic TME.
Vsebina Novic TME je pravno zaščitena, Naročniki niso pooblaščeni, da vsebino Novic TME uporabljajo na kakršen koli drug način kot samo za branje.

5. Preklic naročila na Novice TME

 1. Stranka lahko v vsakem času prekliče naročilo na Novice TME.
 2. Za preklic pogodbe o izvajanju storitev pošiljanja Novic TME opravite eden spodnjih postopkov:

a) samostojno izbrišite svoj naslov e-pošte s seznama naročnikov. Za to:

 1. obiščite eno strani spletišča na enem od spodnjih naslovov: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn,
 2. odprite začetno stran ali po prijavi zavihek »Tvoj račun« in oddelek Novice TME,
 3. v polje »Tvoj naslov e-pošte« vnesite naslov e-pošte, ki ga želite izbrisati,
 4. klik na gumb »shrani« in nato na povezavo v e-sporočilu povzroči izbris vnesenega naslova e-pošte s seznama naročnikov Novic TME.

b) na naslov internet@tme.pl pošljite zahtevek za izbris naslova e-pošte. Pogoj za izbris naslova e-pošte s seznama naročnikov Novic TME je, da se zahtevek za izbris pošlje z naslova e-pošte, ki ga želite izbrisati.

6. Reklamacijski postopek

 1. Naročnik Novic TME je upravičen, da prijavi reklamacijo v zvezi z izvajanjem storitve pošiljanja Novic TME.
 2. Reklamacijo je treba prijaviti po elektronski pošti na naslov: internet@tme.pl v roku 7 dni od dne nastanka razloga za reklamacijo. Reklamacij, prijavljenih po poteku tega roka, TME ne bo obravnaval.
 3. Reklamacija mora obsegati: naslov e-pošte vložnika (na ta naslov se bo poslal odgovor na reklamacijo), vsebino reklamacije z obrazložitvijo in predlog za reševanje težave, na katero se reklamacija nanaša.
 4. Reklamacije se bodo reševale v roku 14 dni od dne prejema. Odgovor na reklamacijo se pošlje na naslov e-pošte, preko katerega je bila reklamacija vložena.

7. Zaključne določbe

 1. Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani TME.
 2. TME lahko v vsakem času spremeni ta Pravilnik, zlasti zaradi posodobitve v primeru sprememb postopkov, ki jih določi TME. Spremembe Pravilnika postanejo zavezujoča s trenutkom objave na straneh spletišča TME.
 3. TME si pridržuje pravico, da naročniku Novic TME odpove pogodbo o izvajanju storitev, določenih s tem Pravilnikom, s sedemdnevnim odpovednim rokom.
 4. V primeru kršitve s strani naročnika Novic TME določb Pravilnika ali veljavne zakonodaje ima TME pravico, da mu takoj neha pošiljati Novice TME.
 5. Za vsa pravna razmerja, ki izvirajo iz Pravilnika, se uporablja poljsko pravo. Vse spore bodo reševala pristojna sodišča splošne pristojnosti.
 6. V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj v zvezi z izvajanjem storitve pošiljanja Novic TME smo vam na voljo na naslovu e-pošte: internet@tme.pl in na naslovu: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poljska.

Vaš brskalnik ni več podprt, prenesite novo različico

Chrome Chrome Prenesi
Firefox Firefox Prenesi
Opera Opera Prenesi
Internet explorer Internet Explorer Prenesi