Тут ви знайдете колишній «паркінг»
Панель клієнта
У вашому кошику
Зареєструватися

RoHS

Позначення RoHS на нашому сайті: товари, які мають позначення RoHS відповідають вимогам Директиви RoHS прийнятою ЄС.
За допомогою пошукової системи належить знайти потрібний товар. Після пошуку для товарів, які відповідають вимогам директиви RoHS у колонці „Товар, символ та опис” з’явиться позначення у вигляді напису RoHS.
Інформація про згідність товарів з Директивою RoHS була переказана нам нашими постачальниками.

Стрімкий розвиток техніки та технології в галузі електричного та електронного обладнання викликає повставання у досить короткому часі нової генерації приборів. Результатом цього процесу є велика кількість відпадків, бо значно скорочується час життя такого обладнання в характері активного виробу. У зв’язку з тим, що таке обладнання містить багато небезпечних субстанцій: тяжкі метали, передусім, ртуть, кадмій, свинець та шестивалентний хром, а також складники зменшуючі горіння, його відпадки стають також небезпечні для середовища. Європейський Союз розпочав діяльність, яка повинна змінімалізувати загрозу, яка виникає з цього факту. З такою ціллю була створена Директива RoHS – директива про обмеження стосування некотрих шкідливих субстанцій у вибраних товарах.
Щоб приготуватися до введення нової директиви, фірма Transfer Multisort Elektronik від початку 2005 року веде інтенсивні дослідження та реалізує відповідні проекти, а також вводить у свою торгову пропозицію компоненти, які сповнюють вимагання RoHS. Ми плануємо запевнити широку доступність компонентів, нешкідливих для середовища. На бажання клієнтів фірма ТМЕ впровадила систему, яка контролює згідність виконаних компонентів з Директивою RoHS. Це дозволить нам без перешкод співпрацювати з нашими покупцями в перехідний період впровадження Директиви в життя.
Прагнемо підкреслити, що ми посідаємо повну інформацію про Директиву RoHS, організовуємо консультації, а також переказуємо клієнтам вірогідну інформацію на тему згідності компонентів конкретних виробників з Директивою RoHS.

Пропонуємо вияснення юридичної ситуації пов’язаної з Директивою RoHS.

RoHS – вступ

Від 1 липня 2006 року входить в життя Директива RoHS Європейського Союзу. (Restriction of use of certain Hazardous Substances), яка стосується охорони навколишнього середовища. Вона забороняє використовувати в електронних та електричних виробах шість небезпечних складників (вище допусканих максимальних вартостей):

 • ртуть,
 • кадмій,
 • свинець,
 • шестивалентний хром,
 • засоби охорони перед горінням PBB, а також PBDE.

Директива RoHS є продовженням іншої Директиви ЄС - WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), так званої відпадкової директиви, і є стисло з нею пов’язана. Обидві Директиви мають служити обмеженню кількості відпадків електронних та електричних товарів та зменшенню риску занечищення навколишнього середовища.

Максимальна концентрація

Допускається максимальна концентрація – 0,1% (вагово) матеріалу для кожної субстанції, за винятком кадмія, для якого ця вартість виносить 0.01%. Треба звернути увагу, що ця вартість не стосується для кінцевої ваги товару чи одного компоненту, а тільки ваги однородного матеріалу – однородної субстанції, яку теоретично можно механічно відокремити від інших субстанцій. Це однозначне окреслення прийняте Європейськм Союзом.

Група товарів, які охоплює Директива RoHS

RoHS охоплює наступні групи виробів:

 • великогабаритні побутові прибори,
 • малогабаритні побутові прибори,
 • обладнання ІТ та телекомунікаційне обладнання,
 • освітлювальні прибори,
 • побутова техніка,
 • електричне та електронне обладнання (за винятком великогабаритних, стаціонарних промислових приборів),
 • іграшки, спортивне обладнання, обладнання для активного відпочинку,
 • автомати.

Теріторіальні межі

Директива RoHS стосується, передусім, на ринках Європейського Cоюзу. Однак ця Директива швидко стала стандартом на світових ринках у зв’язку з глобалізацією електронної промисловості. Подібна діяльність, викликана Директивою RoHS, ведеться також убагатьох країнах, які не являються членами ЄС.

Необхідна інформація

Після 1 липня 2006 року кожний товар. охоплений Директивою та впроваджений на Європейський ринок, мусить сповнювати вимоги Директиви RoHS. Стосується це товарів імпортованих на теріторію ЄС, товарів призначених на продаж, а також товарів виготовлених на теріторії ЄС. Директива охоплює готові вироби, а не компоненти та півфабрикати з яких складається такий виріб. У практиці, однак, це означає, що виробники будуть потребувати компонентів згідних з директивою RoHS, щоб кінцевий виріб відповідав вимогам Директиви.

Обмеження

Властиве введення в життя Директиви RoHS надзорує виконавчий орган, який може контролювати правильність виконання вимагань Директиви виробниками. Усі незгідності з Директивою можуть бути причиною кари для виробника або вилучення товару з ринку Європейського Союзу.

Субстанції, які умовно допущені до виробництва

Директива передбачає кілька винятків від обмежень стосування небезпечних субстанцій, з приводу браку технічних можливостей в припадку заміни цих субстанцій.

Головний виняток – це свинець та ртуть. Свинець може стосуватися:

 • у припоях з високою температурою плавлення (85% вмісту свинця),
 • у пьєзоелектриках,
 • у кинескоповому склі,
 • в окреслених Директивою сплавах металів.

Натомість, ртуть може стосуватися у флуоресцентних та інших лампах. Директива дозволяє, але в припадку особливих умов, стосування кадмію, а також шестивалентного хрому.
На спеціальний внесок, ЄС може умовно допустити до використання у виробництві інші шкідливі субстанції, однак, це будуть дозволи видані тількі на обмежений час.

Знаки виробників

Вироби, охоплені Директивою (за винятком компонентів) повинні маркіруватися знаком CE, додатково виробники ввели власні системи позначень з метою полегшення однозначної ідентифікації цих продуктів клієнтами.

Вплив Директиви на світові ринки

Директива має великий вплив не тільки на виробників та постачальні фірми, але також на логістику, котроль якості, складські засоби, а також на кінцевого клієнта. RoHS має, також вплив на вироби, які вона безпосередньо не охоплює, тому що виробники повинні передбачати різнородне використання своїх виробів клієнтом, добро якого охороняє Дтректива.

Декларація згідності з RoHS

Євросоюз вимагає декларації відповідності директиві RoHS для виробів, охоплених Директивою (за винятком компонентів). Додатково клієнти можуть вимагати надання документів, що підтверджують таку відповідність у вигляді повної документації. Практикується також маркіровка RoHS-елементів на групових і індивідуальних упаковках, на рахунках-фактурах і товарно-транспортних накладних.

Позначення green та PB free

Можно спіткати позначення green та PB free. Таке ознакування не свідчить про згідність виробів з RoHS. Перше позначення означає тільки обмеження стосування шкідливих субстанцій, непристоосване до процесу безсвинцового спаяння (вища температура спаяння). Другий знак свідчить про те, що виріб не містить свинця.

Збільшені кошти виробництва згідного з Директивою RoHS

Обмеження стосування шкідливих субстанцій несе за собою необхідність впровадження нових, дорожчих металів та їх сплавів у виробничому процесі. Сам процес також, мусить змінитися, щоб достосуватися до вимог RoHS. Усі ці зміни вимагають значно збільшених коштів на виробництво компонентів, згідних з Директивою RoHS.

Нові припої

Припої, які використовували раніше, мусять бути вилучені з виробничих процесів. Найважнішим забороненим Директивою RoHS елементом, є свинець. ЄС однак не вибрав однозначної альтернативи у цьому питанні. Найпоапулярнішим безсвинцовим припоєм, який може замінити припої свинцеві, є припій створений на базі олова, міді та серебра (SAC). Однак, такий припій характеризується вищою температурою плавлення.

Абсолютна згідність з Директивою RoHS

Абсолютна згідність з RoHS вимагає не тільки обмеження заборонених Директивою субстанцій, але також пристосування компонентів до процесу безсвинцевого спаяння, т.з. до надання стійкості самому компоненту на вищу температуру спаяння. На жаль, безсвинцеві припої плавляться у температурах вищих (коло 40 С) ніж припої свинцеві. Видовжується також, час спаяння, що негативно впливає на якість повсталого припою. Можливою альтернативою можуть стати електропровідні клеї, однак, на сьогоднішній день вони ще широко не стосуються.

Ця інформація не вичерпує так широкої теми, якою є Директива RoHS. Маємо надію, що вона дозволила нашим клієнтам познайомитися з проблемою, а також запропонувала способи її вирішення.

ДИРЕКТИВА ЄВРОПАРЛАМЕНТУ І РАДИ ЄВРОПИ 2011/65/ЄС від 8 червня 2011 р.
з питання обмеження застосування деяких небезпечних речовин в електричному і електронному устаткуванні
(оброблена версія) ​(версія EN)

Ваш браузер вже не підтримується, завантажте нову версію