You are browsing the website for customers from Estonia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

RMA

Klient
Tootedlisage järgmine toode

Kui Te esitate kaebuse kauba tehnilise vealisuse kohta, palume teavitada, mis suhtes, Teie seisukohalt, kaup tootja kataloogile (spetsifikatsioonid) ei vasta või kirjeldada viga, pidades meeles kasutuse kirjeldus lisada. Programmeeritavate osade korral palume esitada, kuidas programmeerijat või programmi kasutati.

Kaebuse esitamine:

  • Kaebuse esitamine toimub vastavalt tarnija kaubandustingimustele.
  • Kaubalt ei tohi meie identifitseerivaid etikette eemaldada.Kaup tuleb jätta originaalpakendisse ja säilitada kooskõlas tootja juhtnööridega.
  • Kaebuse protokoll tuleb hoolikalt täita ja saata see koos kaebusaluse kaubaga posti teel (mitte nõudmiseni) meie aadressile.

1. Teie isikuandmeid käideldakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) 27. aprilli 2016. a määruse 2016/679 art 6 lg 1 pkt c, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete käitlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, alusel, seoses sõlmitud müügilepinguga, kehtivatest seaduseeskirjadest tulenevalt Teile kuuluvate õiguste realiseerimiseks.

2. Teie isikuandmete saajateks võivad olla seoses reklamatsiooniprotsessi realiseerimisega administraatori tellimusel isikuandmeid käitlevad allüksused, mh IT teenuste tarnijad, kullerettevõtted, makseoperaatorid, sealhulgas käitlevad sellised üksused andmeid administraatoriga sõlmitud lepingu alusel ja ainult kooskõlas administraatori juhistega.

3. Teie isikuandmeid säilitatakse kuni nende säilitamise kohustuse aegumise hetkeni, so peale reklamatsiooni arveldamist ühe aasta jooksul.

4. Isikuandmete andmine Teie poolt on vabatahtlik, kuid reklamatsiooni esitamiseks ja selle läbivaatamiseks vältimatu.

linecard

Toodete vaatamiseks valige tootja või kategooria

Quick Buy

?
toote sümbol kogus
Tutvu

Muud Quick Buy valikud

paypal_help

See portaal kasutab cookie faile. Selleks, et cookie failide ja nende seadete haldamise kohta rohkem teada saada klikkige siia.

Ärge näidake uuesti