Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US
Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Quick Buy - Põhifunktsioonid

Uue rea lisamine

Uue positsiooni loendisse lisamiseks tuleb vajutada nupule "lisa uus rida" või ikooni „sedelid”. Ekraanile ilmuvad artiklite uuesti sisestamise võimalused.

Kui järgnevad Quick Buy-sse lisatavad tooted korduvad, tuleb otsustada, kas antud positsioon:

  • lisada uue reana,
  • liita juba Quick Buy-s olemasolevatega,
  • Quick Buy-sse tõmbamisel eirata.

Printimine

See valik võimaldab Quick Buy-s leiduvate toodete loendi väljaprintimist.

TÄHELEPANU!
Väljatrükki sattuvad ainult õigesti sisestatud tooted, st need mille puhul pole kuvatud ühtegi viga.

Toodete kõrvaldamine

Artiklite Quick Buy loendist kõrvaldamise soovi korral tuleb märgistada igaühe juures paiknevad märkekastid ja kasutada seejärel nuppu „kõrvalda” või kasutada iga tooterea lõpus asetsevat ikooni „x”.

Kopeerimine Lemmikutesse

Valitud toodete Lemmikutesse kopeerimiseks tuleb märgistada nende juures paiknevad märkekastid ja kasutada seejärel nuppu „kopeeri Lemmikutesse”.

Siis tuleb määratleda, millisesse kausta artiklid Lemmikutes kopeeritakse.

Toodete ülekandmine Lemmikutesse

Valik „kanna üle Lemmikutesse” võimaldab Quick Buy loendis asuvate toodete Lemmikutesse paigutamist. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb märgistada valitud artiklite juures paiknevad märkekastid ja kasutada nuppu „kanna üle Lemmikutesse”. 

Tellimuse optimeerija

Funktsioon loodi Teie tellimuste optimeerimiseks. Selle kasutamiseks tuleb Quick Buy abil tellimus esitada. 

Kogu tellimuse optimeerimise soovi korral tuleb kõik positsioonid märgistada ja klõpsata seejärel toodete tabeli kohal/all paiknevat nuppu „optimeeri”.

Rea optimeerimist võib teostada ka klõpsates antud tootega rea lõpus paiknevale lingile „optimeeri”.

Nupp ja lingid "optimeeri" ilmuvad ainult siis kui antud kogused on optimeeritavad. Optimeerija kasutamise korral, soovitab süsteem ridade korral, kus kogus ei ole optimaalne, koguse kõrgemalt hinnatasandilt, mis võib Teie jaoks soodsamaks osutuda. 

Sulgudes ilmuvad kogused, mille võrra on antud tootele tellimust suurendatud. Pakutavale kogusele kuvatakse ka hind ja neto- või brutoväärtus (sõltuvalt Kliendi liigist). 

Kogu tellimuse optimeerimiseks tuleb märgistada märkekastid valitud ridade juures ja vajutada seejärel toodete tabeli kohal/all paiknevat nuppu "optimeeri valitud tooted", mis salvestab muudatused kõikidele toodetele.

Klikkides aga antud artikliga rea lõpus paiknevale lingile „optimeeri valitud positsioon” uuendatakse ainult seda konkreetset toodet.

Kliendi poolt sisestatud kogus muudetakse koheselt optimaalseks koguseks.

Kuvatakse hinnad ja sõltuvalt sellest, kas klient on ettevõte või eraisik, neto- või brutoväärtus.

Eksport csv faili

Valitud tooted võib seda valikut kasutades csv faili eksportida. Piisab nende juures paiknevate märkekastide märgistamisest ja nupu „eksport csv faili” kasutamisest.

TÄHELEPANU!
Eksporditavasse faili satuvad ainult õigesti sisestatud tooted, st need, mille puhul pole kuvatud ühtegi viga.

Tellimusse lisamine

Peale ridade Quick Buy abil sisestamise lõpetamist, tuleb need, nupu "lisa tellimusse" abil, tellimusse lisada. Kõik õigesti sisestatud positsioonid koos kogustega kantakse automaatselt tellimusse üle ja valesti sisestatud tooted jäävad Quick Buy-sse.

Tellimuse lõpetamiseks tuleb liikuda ostukorvi.

Toodete filtreerimine

See valik võimaldab TME või Kliendi sümbolit kasutades antud toote kiirotsingut.

Pakkumise tooted

Pakkumise kasutamise soovi korral tuleb klikkida lingile „esineb pakkumine”, valida kasutatav pakkumine ja otsustada seejärel, kas pakkumise rida uuena lisada või hetkel Quick Buy-s olemasolev positsioon asendada.

Sarnased tooted

Kui on olemas antud tootele sarnaseid tooteid, kuvatakse antud artikli all sellekohane teade.

Sarnase toote Quick Buy-sse lisamise soovi korral tuleb valida üks kahest valikust:

  • Quick Buy-sse käesolevalt lisatud toote sarnase tootega asendamine,
  • sarnase toote lisamine Quick Buy-sse uue reana.

Saadavusest teavitamise süsteem

Saadavusest teavitamise süsteem on TME-s muutuvat laoseisu kontrollida võimaldav süsteem.

Seadistada võib kahte liiki teavitusi:

  • ühekordne teavitus siis kui laoseis saavutab täieliku nõudluse taseme,
  • mitmekordne teavitus siis kui laoseis kasvab, kuid sellest ei piisa nõudluse katteks. Saadetakse hetkeni kui laoseis katab nõudluse täies ulatuses.

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon