Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US
Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Müügidokumendid

TME väljastab iga teostatud tehingu kohta müügidokumendi. See on alati käibemaksuga arve, kuid sõltuvalt Kliendi ja tehingu liigist, võib see olla üks järgnevat tüüpi arvetest.

Neto arve, ehk kaupade netohindu- ja väärtust sisaldav arve. Maks on sellesse arvestatud väärtuse ja kvoodi koefitsiendina. Sellist liiki arve saavad majandustegevust teostavad juriidilistest isikutest ja mittejuriidilistest organisatsioonilistest üksustest Kliendid, kellele erieeskirjad annava õigusliku aluse. TME võib neto arve väljastamise siduda majandustegevuse teostamist või õiguslikke aluseid tõendavate dokumentide esitamisega.

Bruto arved, ehk kaupade brutohindu- ja väärtust sisaldavad arved. Sellist liiki arve saavad kõik Erakliendid (tarbijad).

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon