Selaat sivuja, jojka ovat tarkoitettu asiakkaille:sta/stä: Finland. Sivujen suositeltu versio, sinun sijaintitietojesi perusteella, on USA / US
Käyttäjätilisi
Korissasi
Kirjaudu sisään

Tarjouksen yleiset säännöt

 1. Nämä säännöt (jäljempänä „Säännöt”) sisältävät niiden tarjouskampanioiden yleisiä sääntöjä, joiden järjestäjänä on Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o., joka sijaitsee Łodzissa (93-350), osoitteessa ul. Ustronna 41 ja joka on rekisteröity Łódź – Keskusta Käräjäoikeuden, XX Talousosaston ylläpitämään Yritysrekisteriin, nro 0000165815, Y-tunnus: 729-010-89-84, Kaupparekisterinumero: 473171710, osakepääoman arvo: 3.300.000 zł, (jäljempänä: „TME” tai ”järjestäjä”).

  1. TME:n järjestämät tarjouskampanjat voivat koskea muun muassa:
   a) hintatarjousta – eli kaikkien tai valittuun ryhmään kuuluvien, TME:n tuotevalikoimaan sisältyvien tuotteiden hinnan alennusta, tarjouskampanjan voimassaoloajan aikana;
   b) toimituskuluihin liittyvää tarjousta – jonka puitteissa järjestäjä korvaa kaikki tietyn arvoisten tuotteiden toimituskulut tai osan niistä, jos ne olivat ostettu tarjouskampanjan voimassaoloajan aikana;
   c) lahjatarjousta – jonka puitteissa järjestäjä voi myöntää lahjan, mikäli asiakas ostaa TME:n kauppatarjoukseen sisältyviä tietyn tyyppisiä tuotteita tai tietyn arvoisia tuotteita;
   d) alennuskoodin myöntämistä, jota voi käyttää seuraavien ostosten yhteydessä TME:llä – joko tiettyjen ehtojen täyttämisen jälkeen, tai ehdottomasti.

  2. Järjestäjä järjestää tarjoukset näissä Säännöissä määritettyjen ehtojen mukaisesti, joita täydentävät verkkosivuilla www.tme.eu, alasivulla ”Tarjoukset” esitettävät ilmoitukset. Ilmoitukset lähetetään joko TME:n Tiedotteen välityksellä tai sähköpostitse, tai ne julkaistaan eri muodossa. Mikäli tarjouskampanjan muoto eroaa näissä Säännöissä määritetyistä määräyksistä, sen säännöt tullaan julkaisemaan erillisessä sääntökokoelmassa.

  3. Tarjouskampanjaa koskevassa ilmoituksessa voidaan määrittää erityisesti sen perusperiaatteet, osallistumisehdot, kestoaika, alueellinen ulottuvuus sekä TME:n asiakkaiden kohderyhmä, jolle tarjouskampanja o tarkoitettu.

  4. Jokaisen tarjouskampanjan järjestämistä koskevassa ilmoituksessa määritetään sen ajanjakso. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden peruuttaa tarjouskampanjan minä hetkenä tahansa.

  5. Tarjouskampanjaan voi osallistua milloin tahansa sen voimassaolon aikana.

  6. Osallistuminen tarjouskampanjaan on ilmaista ja vapaaehtoista.

  7. Tarjouskampanjaan voi osallistua luonnollinen henkilö, oikeushenkilö sekä muu julkisoikeudellinen taho, joka ei ole oikeushenkilö ja jolle erilliset lait myöntävät oikeustoimikelpoisuuden (jäljempänä ”Osallistuja”), joka täyttää kaikki seuraavat ehdot:
   a) hänellä on asiakastili TME:n myyntijärjestelmässä;
   b) hän on tutustunut näihin Sääntöihin ja hyväksyy täysin sen määräykset;
   c) hänen asuinpaikkansa tai pääkonttorinsa sijaitsee alueella, johon tarjouskampanja on kohdistettu, mikäli tarjouksen alueellinen ulottuvuus on rajoitettu;
   d) hän kuuluu siihen TME:n asiakkaiden kohderyhmään, johon tarjouskampanja on kohdistettu, mikäli tarjous koskee vain tiettyä asiakkaiden ryhmää;
   e) käyttäjä täyttää kaikki tarjouskampanjan järjestämistä koskevassa ilmoituksessa ja näissä Säännöissä määritetyt kampanjan osallistumisehdot;
   f) Puolan tai kansainvälisen lain säännökset eivät kiellä myyntisopimuksen tai TME:n tarjoamien tuotteiden toimittamista koskevan sopimuksen solmimista TME:n ja Osallistujan välillä eikä mainittujen sopimusten toteuttamista.

  8. Mikäli tarjouskampanjan järjestämistä koskevassa ilmoituksessa ei ole määritetty toisin, tarjouskampanjaan osallistuvat asiakkaat voivat tehdä tilauksia missä tahansa saatavilla olevassa muodossa.

  9. Jos Osallistuja sai alennuskoodin, jota hän voi käyttää seuraavien ostosten yhteydessä TME:llä, koodin voimassaoloaika sekä sen toteuttamiseen liittyvät säännöt ovat määritetty tarjouksen järjestämistä koskevassa ilmoituksessa.

  10. Tarjouskampanjoita ei voi yhdistää toisiinsa eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin ja erityisesti niihin tarjouksiin, joista sovitaan erillisesti, mikäli kyseisen tarjouskampanjan yksityiskohtaisissa säännöissä ei ole toisin määrätty.

  11. Hintatarjous ei koske kuljetuskustannuksia, ellei sen järjestämistä koskevasta ilmoituksesta voi päätellä muuta.

  12. Jos tarjouskampanjan periaatteena on se, että järjestäjä myöntää Osallistujalle, mikäli hän on täyttänyt tietyt ehdot, lahjan, Osallistujalla on oikeus saada lahja vain yhden kerran. Kyseinen lahja liitetään pakettiin, joka sisältää tilatut tuotteet, tai se toimitetaan Osallistujalle erillisessä lähetyksessä, Järjestäjän kustannuksella. Mikäli Osallistuja käyttää hänen lain säännöksistä johtuvaa oikeuttaan peruuttaa etämyyntisopimus, lahja on palautettava yhdessä palautettavien tuotteiden kanssa, voimassa olevan lain mukaisesti.

  13. TME:n tarjouskampanjaan sisältyvien tuotteiden myynti tapahtuu TME:n verkkosivuilla www.tme.eu ilmoitettujen ehtojen mukaisesti, ellei kauppayhteistyötä toteuteta henkilökohtaisesti sovittujen ehtojen perusteella, jotka TME on selvästi hyväksynyt kirjallisessa muodossa.

  14. Tarjouskampanjaan osallistuminen tarkoittaa Osallistujan vahvistusta, että hän on tutustunut tarjouskampanjan järjestämistä koskevaan ilmoitukseen sekä näihin Sääntöihin ja että hän hyväksyy ne.

  15. Lain sallimissa rajoissa näistä Säännöistä johtuvaan oikeussuhteeseen sovelletaan Puolan lakia.

  16. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muuttaa näiden Sääntöjen määräykset sekä valitun tarjouskampanjan ehdot tärkeistä syistä, sillä ehdolla, että mainitut muutokset eivät riko kyseisen tarjouskampanjan Osallistujien oikeuksia. Kaikki Sääntöjen määräysten muutokset tehdään sopivan Liitteen muodossa näihin Sääntöihin, joka tulee näiden Sääntöjen yhtenäiseksi osaksi.

  17. Nämä Säännöt astuvat voimaan 20.07.2018 ja ne ovat saatavilla TME:n verkkosivuilta: www.tme.eu.

Verkkoselaimesi ei saa tukea enää. Lataa uusi versio.

Chrome Chrome Lataa
Firefox Firefox Lataa
Opera Opera Lataa
Internet explorer Internet Explorer Lataa