Selaat sivuja, jojka ovat tarkoitettu asiakkaille:sta/stä: Finland. Sivujen suositeltu versio, sinun sijaintitietojesi perusteella, on USA / US
Käyttäjätilisi
Korissasi
Kirjaudu sisään

Kaapeleiden merkitseminen harmonisoitujen tuotestandardien mukaan

2020-10-12

Kaapeleiden merkitseminen harmonisoitujen tuotestandardien mukaan

Kaapeleiden ja johtimien yhtenäiset, harmonisoitujen tuotestandardien mukaiset merkintämenetelmät on otettu käyttöön helpottaakseen markkinoilta saatavilla olevien tuotteiden tunnistamista. Ne ovat usein lukuisten eri kotimaisten tai ulkomaisten valmistajien tuotteita. Harmonisoitujen tuotestandardien merkintäkaavaan tutustuminen ja sen noudattaminen varmistaa sen, että valitaan täsmällisesti kaapeli, joka on mukautettu sitä materiaalia koskeviin tarpeisiin ja vaatimuksiin, josta se oli valmistettu.

Kaapeleiden ja johtimien valmistajat ovat useimmiten merkinneet tuotteitaan kotimaisten tuotestandardien ja niihin sisältyvien tuotteiden selkeiden merkintäjärjestelmien tai -kaavojen perusteella. Tällainen ratkaisu on toiminut hyvin kotimaan markkinoilla, mutta on aiheuttanut merkittäviä vaikeuksia vapaassa ulkomaankaupassa. Tässä artikkelissa esitämme esimerkkejä kaapeleista, jotka ovat luokiteltu puolalaisten tuotestandardien mukaan ja käyttämällä harmonisoitujen tuotestandardien kaavaa. Sitä aikaisemmin haluaisimme kuitenkin kuvailla muutaman esimerkin perusteella itse kaapeleiden merkintäjärjestelmää ja määritellä siinä oleva luku- ja kirjainyhdistelmä.

Kaapeleiden ja johtimien harmonisoidun merkintäjärjestelmän on laatinut Eurooppalainen Sähköalan Standardisoimisjärjestö (CENELEC), joka tukee Euroopan Talousaluetta ja jonka jäsen on myös Puolalainen Standardisoimisjärjestö (PKN). Luokittelujärjestelmä löytyy asiakirjasta PN-HD 361 S3 „Johtimien ja kaapeleiden luokittelu”, jossa määriteltiin yksiselitteisesti merkintäjärjestyksen niiden kaapeleiden ja johtimien suhteen, joiden nimellisjännitteen arvo on alle 450/750V. Kaapeleiden merkinnät on jaettu muutamaan osaan, ottaen huomioon kaapeleiden perusominaisuudet ja säilyttäen niiden järjestyksen:

1. Yhteyden määrittäminen harmonisoidun tuotestandardin kanssa:

 • H – harmonisoidun tuotestandardin mukaan valmistettu kaapeli
 • A – harmonisoimaton kaapeli (kotimaan tyyppinen kaapeli)

2. Nimellisjännite:

 • 01 - jännite 100/100V
 • 03 - jännite 300/300V
 • 05 - jännite 300/500V
 • 07 - jännite 450/750V

3. Eristyksen materiaali:

 • B - etyleeni-propyleeni-kautsu
 • G - etyleeni kopolymeeri/vinyyliasetaatti
 • J - lasikuitupunos
 • N - paloa levittämätön polyklooripreenikumi
 • N2 - erikoinen polyklooripreeniseos hitsauskaapeleiden pinnoitteita varten
 • N4 - kloorisulfonoitu polyetyleeni tai kloorattu polyetyleeni
 • R - tavallinen etyleeni-polypropyleeni-kumi
 • S - silikonikautsu
 • T - tekstiilipunos
 • V - polyvinyylikloridi (PVC)
 • V2 - lämmönkestävä polyvinyylikloridi (PVC)
 • V3 - matalassa lämpötilassa asennettaville kaapeleille tarkoitettu polyvinyylikloridi
 • V4 - ristisilloitettu polyvinyylikloridi
 • V5 - erikoinen, öljynkestävä polyvinyylikloridi
 • Z - ristisilloitettu polyolefiiniseos, jolla on alhainen kaasupäästö
 • Z1 - termoplastinen polyolefiiniseos, jolla on alhainen kaasupäästö

4. Metallipinnoite:

 • C - koaksiaalikuparijohdin
 • C4 - konsentrinen kuparisuoja

5. Metalliton pinnoite:

 • B - etyleeni-propyleeni-kautsu
 • G - etyleeni kopolymeeri/vinyyliasetaatti
 • J - lasikuitupunos
 • N - paloa levittämätön polyklooripreenikumi
 • N2 - erikoinen polyklooripreeniseos hitsauskaapeleiden pinnoitteita varten
 • N4 - kloorisulfonoitu polyetyleeni tai kloorattu polyetyleeni
 • Q - polyuretaani
 • Q4 - polyamidi
 • R - tavallinen etyleeni-polypropyleeni-kumi
 • S - silikonikautsu
 • T - tekstiilipunos
 • V - polyvinyylikloridi (PVC)
 • V2 - lämmönkestävä polyvinyylikloridi (PVC)
 • V3 - matalassa lämpötilassa asennettaville kaapeleille tarkoitettu polyvinyylikloridi
 • V4 - ristisilloitettu polyvinyylikloridi
 • V5 - erikoinen, öljynkestävä polyvinyylikloridi
 • Z - ristisilloitettu polyolefiiniseos, jolla on alhainen kaasupäästö
 • Z1 - termoplastinen polyolefiiniseos, jolla on alhainen kaasupäästö

6. Kaapelin rakenne:

 • Ei mitään merkintää pyöreiden kaapeleiden tapauksessa
 • H - litteä, jakautuva kaapeli
 • H2 - litteä, jakamaton kaapeli
 • H6 - litteä, 3 johdinta tai enemmän

7. Johtimen materiaali:

 • A - Alumiini
 • Ajatusviivan „-„ tekeminen, ilman ylimääräistä kirjainmerkintää, viittaa siihen, että johtimen rakentamiseen käytetty materiaali on kupari. Samalla kannattaa korostaa, että itse ajatusviiva on myös osa siirtoa kaapelin eristyksen ja rakenteen kuvauksen sekä johtimen sisäisen kuvauksen välillä.

8. Johtimen rakenne:

 • D - joustava, hitsauskaapeleissa käytettävä
 • E - erittäin joustava, hitsauskaapeleissa käytettävä
 • F - joustava, kaapeleille (luokka 5)
 • H - erittäin joustava, kaapeleille (luokka 6)
 • K - joustava, pysyvästi asennettaville kaapeleille (luokka 5)
 • R - jäykkä, kierteinen, monilankainen
 • U - pyöreä, yksilankainen

9. Kaapelissa olevien johtimien lukumäärän numeerinen merkintä

10. Suojajohdin

 • G - kelta-vihreä suojajohdin
 • X - ei kelta-vihreää suojajohdinta
 • U - pyöreä yksilankainen

11. Kaapelissa olevan johtimen halkaisijan numeerinen merkintä

Käsiteltyämme teoreettisen osan, voimme päätellä, että itse harmonisoidun tuotestandardin mukainen kaapeleiden merkintäkaava ei ole monimutkainen. Kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota kaapelin sisäeristyksen tai ulkopinnoitteen tuotantoon käytettävien materiaalien merkintämenetelmään. Yrittäkäämme määrittää TME:n valikoimasta saatavilla olevien esimerkillisten tuotteiden rakenne ja perusominaisuudet.

H07V2-K yksijohtiminen kaapeli

 • Yhteys harmonisoituun tuotestandardiin: H - harmonisoidun tuotestandardin mukaan valmistettu kaapeli
 • Nimellisjännite: 07- jännite 450/750V
 • Eristyksen materiaali: V2- lämmönkestävä polyvinyylikloridi (PVC)
 • Kaapelin rakenne: ei merkintää: pyöreä kaapeli
 • Johtimen materiaali: kuparia merkitsevä ajatusviiva
 • Johtimen rakenne: K - joustava, pysyvästi asennettaville kaapeleille (luokka 5)
 • Johtimien lukumäärä: 1
 • Suojajohdin: X - ei kelta-vihreää suojajohdinta
 • Johtimen halkaisija: 10mm2

H03VVH2-F monijohtiminen syöttökaapeli

 • Yhteys harmonisoituun tuotestandardiin: H - harmonisoidun tuotestandardin mukaan valmistettu kaapeli
 • Nimellisjännite: 03 - jännite 300/300V
 • Eristyksen materiaali: V- polyvinyylikloridi (PVC)
 • Metalliton pinnoite: V - polyvinyylikloridi (PVC)
 • Johtimen rakenne: H2 - litteä, jakamaton kaapeli
 • Johtimen materiaali: kuparia merkitsevä ajatusviiva
 • Johtimen rakenne: F - joustava, kaapeleille (luokka 5)
 • Johtimien lukumäärä: 12
 • Suojajohdin: G - kelta-vihreä suojajohdin
 • Johtimen halkaisija: 1,5mm2

H07RN-F monijohtiminen syöttökaapeli

 • Yhteys harmonisoituun tuotestandardiin: H - harmonisoidun tuotestandardin mukaan valmistettu kaapeli
 • Nimellisjännite 07- jännite 450/750V
 • Eristyksen materiaali: R - tavallinen etyleeni-polypropyleeni-kumi
 • Metalliton pinnoite: N - paloa levittämätön polyklooripreenikumi
 • Kaapelin rakenne: ei merkintää: pyöreä kaapeli
 • Johtimen materiaali: kuparia merkitsevä ajatusviiva
 • Johtimen rakenne: F - joustava, kaapeleille (luokka 5)
 • Johtimien lukumäärä: 12
 • Suojajohdin: G - kelta-vihreä suojajohdin
 • Johtimen halkaisija: 1,5mm2

H05RR-F monijohtiminen syöttökaapeli

 • Yhteys harmonisoituun tuotestandardiin: H - harmonisoidun tuotestandardin mukaan valmistettu kaapeli
 • Nimellisjännite 05 - jännite 300/500V
 • Eristyksen materiaali: R - tavallinen etyleeni-polypropyleeni-kumi
 • Metalliton pinnoite: R - tavallinen etyleeni-polypropyleeni-kumi
 • Kaapelin rakenne: ei merkintää: pyöreä kaapeli
 • Johtimen materiaali: kuparia merkitsevä ajatusviiva
 • Johtimen rakenne: F - joustava, kaapeleille (luokka 5)
 • Johtimien lukumäärä: 2
 • Suojajohdin: X - ei kelta-vihreää suojajohdinta
 • Johtimen halkaisija: 0,75mm2

H05VVH6-F monijohtiminen syöttökaapeli

 • Yhteys harmonisoituun tuotestandardiin: H - harmonisoidun tuotestandardin mukaan valmistettu kaapeli
 • Nimellisjännite 05 - jännite 300/500V
 • Eristyksen materiaali: V - polyvinyylikloridi (PVC)
 • Metalliton pinnoite: V - polyvinyylikloridi (PVC)
 • Kaapelin rakenne: H6 – litteä, 3 johdinta tai enemmän
 • Johtimen materiaali: kuparia merkitsevä ajatusviiva
 • Johtimen rakenne: F - joustava, kaapeleille (luokka 5)
 • Johtimien lukumäärä: 12
 • Suojajohdin: G - kelta-vihreä suojajohdin
 • Johtimen halkaisija: 0,75mm2

Alla oleva taulukko sisältää suosituimpia kaapeleita, jotka ovat merkitty aikaisemmin käytössä olevan puolalaisen tuotestandardin sekä nykyään vaaditun harmonisoidun tuotestandardin mukaan

Merkitseminen puolalaisen tuotestandardin mukaan: Merkitseminen harmonisoidun tuotestandardin mukaan:
OMY 300/300V H03VV-F
OMYp 300/300V H03VVH2-F
LgY 300/500V H05V-K
LgY 450/750V H07V-K
OWY 300/500V H05VV-F
OWYp 300/500V H05VVH2-F

Luettelo TME:ltä saatavilla olevista kaapeleista sisältää sekä Puolalaisten yleisesti käyttämiä, puolalaisen tuotestandardin mukaisia merkintöjä että harmonisoidun PN-HD 361 S3 tuotestandardin mukaisia eurooppalaisia merkintöjä. Luettelostamme tuotteita voi hakea molemman tyyppisten merkintöjen mukaan.

Katso kaapelit luettelosta

LUE MYÖS

Verkkoselaimesi ei saa tukea enää. Lataa uusi versio.

Chrome Chrome Lataa
Firefox Firefox Lataa
Opera Opera Lataa
Internet explorer Internet Explorer Lataa