Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Κοινή χρήση φακέλων

Πρόκεται για επιλογή που είναι διαθέσιμη για εταιρείες οι οποίες διαθέτουν περισσότερα από ένα, άτομα για συγκεκριμένο αριθμό Πελάτη.

Παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού πρόσβασης άλλων ατόμων στους φακέλους σας. Εάν ο συγκεκριμένος κατάλογος πρόκειται να μήν είναι ορατός για άλλους συναδέλφους, αρκεί να αλλάξετε την κατάστασή του σε „προσωπικό”.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε σύνδεσμο για τον συγκεκριμένο φάκελο, που να επιτρέπει την είσοδο σε αυτόν χωρίς την αναγκαιότητα εισόδου στην υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να κάνετε χρήση της επιλογής „Δημιουργία συνδέσμου για τον φάκελο”.

Το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλεται ο φάκελος, μετά την είσοδό του, μπορεί να αντιγράψει τον φάκελο στα Αγαπημένα.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση