Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Συνδεθείτε

Πληροφορία RODO/GDPR

Αξιότιμοι κύριοι,

Από την 25η Μαΐου 2018, αλλάζει η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε ισχύ, η Γενική Διάταξη της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, (στο εξής, ονομαζόμενη „GDPR”). Για τον λόγο αυτό, αποστέλλουμε στους Πελάτες καθώς και στους υποψήφιους Πελάτες μας, τις παρακάτω πληροφορίες, με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τον τρόπο που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διαχειριστής Δεδομένων

Διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων, και κατά συνέπεια πρόσωπο που αποφασίζει για τους σκοπούς και τους τρόπους διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων, είναι η Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. με έδρα στην πόλη Łódz, διεύθυνση: Οδός. Ustronna 41, 93-350 Łódź (παρακάτω: TME). Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για την σύναψη συμφωνίας και περαιτέρω πραγματοποίησης υπηρεσιών.

Παροχή πληροφοριών για την διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Σε περιπτώσεις σχετικές με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επιθεωρητή Προστασίας Δεδομένων, στην διεύθυνση dpo@tme.eu ή γραπτώς στην διεύθυνση της έδρας μας.

Παροχή δεδομένων και σκοπός της διατήρησής τους

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της συμφωνίας μεταξύ ημών και υμών (σύμφωνα με το αρθ. 6 νομ.1 σημείο β, GDPR), σε αυτών τα:

 • εγγραφή Χρήστη στο σύστημα παραγγελιών, καθώς και εξασφάλιση υπηρεσιών στον Χρήστη, σε αυτά την παρουσίαση προσφοράς προϊόντων και πραγματοποίηση παραγγελιών (κάτι που είναι αποδεκτό από το αρθ. 6 νομ.1 σημείο β, GDPR),
 • επεξεργασία ενστάσεων και καταγγελιών εγγύησης (κάτι που είναι αποδεκτό από το αρθ. 6 νομ.1 σημείο γ, GDPR),
 • έρευνα αξιώσεων που σχετίζονται με την συμφωνία ασφαλείας (κάτι που είναι αποδεκτό από το αρθ. 6 νομ.1 σημείο ζ, GDPR), όπου νομικά αιτιολογημένος σκοπός είναι το δίκαιο έρευνας αξιώσεων,
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης (κάτι που είναι αποδεκτό από το αρθ. 6 νομ.1 σημείο γ, GDPR),
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης (κάτι που είναι αποδεκτό από το αρθ. 6 νομ.1 σημείο ζ, GDPR), όπου νομικά, αιτιολογημένος σκοπός του διαχειριστή είναι η κατοχή πληροφοριών σχετικά στατιστικά που δραστηριοτήτων μας, κάτι που μας επιτρέπει την βελτίωση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών.

Επιπλέον οι κανόνες δικαίου απαιτούν από εμάς την διατήρησης των Δεδομένων σας για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς.

Επιπλέον, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ, δηλ. προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας. Εάν αυτό γίνεται χωρίς την χρήση μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η νομική βάση τέτοιων ενεργειών είναι το αρθ. 6 νομ.1 σημείο ζ, GDPR, όπου νομικά αιτιολογημένος σκοπός του διαχειριστή είναι η διεξαγωγή ενεργειών μάρκετινγκ. Αντιθέτως, εάν επιλέγουμε μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως e-mail, τηλέφωνο, τότε λαμβάνοντας υπόψιν την ισχύουσα νομοθεσία, στοιχεία διατηρούμε μόνο κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης (σύμφωνα με το αρθ. 6 νομ.1 σημείο α, GDPR),

Παραλήπτες δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να δοθούν σε άλλα πρόσωπα, τα οποία διατηρούν τα δεδομένα σας για δικό τους λογαριασμό, μετ. αλλ.:

 • προσώπων που διατηρούν υπηρεσίες ταχυδρομείου ή μεταφορών,
 • τράπεζες και διαμεσολαβητές συναλλαγών (εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής από τον πελάτη) - με σκοπό την επιστροφή μη εκπληρωμένων υπηρεσιών,
 • Διαμεσολαβητές πληρωμών (σε περίπτωση επιλογής από τον πελάτη τέτοιας φόρμας πληρωμής) - με σκοπό την πραγματοποίηση της πληρωμής,
 • κρατικά όργανα, ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα βάσει των κανόνων δικαίου, με σκοπό την εκτέλεση επιβαρυντικών για εμάς υποχρεώσεων (Εφορία, υπηρεσίες επιβολής νόμου κλπ),
 • προσώπων που χειρίζονται τα συστήματα τηλεπληροφορικής μας ( εταιρείες hosting, παροχείς υπηρεσιών IT),
 • προσώπων που παρέχουν σε εμάς υπηρεσίες στα πλαίσια νομικής βοήθειας, λογιστικών, φόρων ή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι την στιγμή ισχύος της συμφωνίας (πραγματοποίησης των υπηρεσιών):

 • Τα δεδομένα που περιέχονται σε συμφωνίες - έως τον χρόνο λήξης των αξιώσεων που προκύπτουν από αυτές (μέγιστο διάστημα 10 ετών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της συμφωνίας),
 • Για σκοπούς που προκύπτουν από τους κανόνες δικαίου, ειδικότερα της υποχρέωσης διατήρησης λογιστικών αρχείων, έκδοσης τιμολογίων κλπ,
 • Αρχεία που αφορούν εγγυήσεις και καταγγελίες θα διατηρούνται για 1 έτος από το διάστημα λήξης της εγγύησης ή της ένστασης, Δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ,
 • σε περίπτωση διατήρησης δεδομένων βάση συγκατάθεσης – μέχρι της ανάκλησής της, σε περίπτωση διατήρησης δεδομένων με νομική βάση αιτιολογημένη για σκοπούς της ΤΜΕ – μέχρι την έγερση ενστάσεων,
 • Δεδομένα που παρέχονται με την χρήση του εντύπου επικοινωνίας – μέχρι την λήξη ενδεχόμενων αξιώσεων (κατά μέγιστο 3 έτη).

Εξουσιοδοτήσεις στο πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των δεδομένων σας καθώς και δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης, περιορισμού διατήρησης, δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δικαίωμα κατάθεσης ένστασης, δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς επιρροή στην συμφωνία του δικαιώματος διατήρησης το οποίο πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν την ανάκλησή της ( στον βαθμό που η διατήρηση πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης).

Επιπλέον σε περίπτωση όπου θεωρείτε πως η διατήρηση την οποία πραγματοποιούμε παραβιάζει του κανόνες GDPR έχετε δικαίωμα κατάθεσης αγωγής στο όργανο επιθεώρησης στα πλαίσια προστασίας δεδομένων.

Διατήρηση δεδομένων με τρόπο αυτόματο (σχηματισμός προφίλ)

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν με τρόπο αυτοματοποιημένο (μεταξύ άλλων σχηματισμός προφίλ), όμως δεν θα επιφέρει απέναντί σας καμία νομική συνέπεια ή δεν πρόκειται να σας φέρει σε δυσχερή θέση.

Ο σχηματισμός προφίλ των προσωπικών δεδομένων από την ΤΜΕ, αποτελεί την διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων (επίσης με αυτοματοποιημένο τρόπο), μέσω της εκμετάλλευσης αυτών για την αξιολόγηση ορισμένων πληροφοριών, ειδικότερα για την ανάλυση ή την πρόγνωση προσωπικών προτιμήσεων, καθώς και ενδιαφερόντων.

Έχετε κάποια ερώτηση?

Εάν έχετε ερωτήσεις ή κάποιο προβληματισμό σχετικά με την προστασία των ατομικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ειδικό μας:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
e-mail: dpo@tme.eu

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση