Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση

Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας

RoHS

Το ενδεικτικό σήμα RoHS στον ιστότοπό μας: τα προϊόντα που διαθέτουν το σήμα RoHS πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οδηγίας RoHS.
Μέσω της μηχανής αναζήτησης μπορείτε να βρείτε το απαιτούμενο για εσάς προϊόν. Μετά την αναζήτηση, για τα προϊόντα που πληρούν την παραπάνω οδηγία, στην στήλη «αντικείμενο, κωδικό και περιγραφή», εμφανίζεται ο χαρακτηρισμός με την μορφή του συμβόλου RoHS.
Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν συμβατότητα των προϊόντων με την οδηγία RoHS, μας παραχωρείται από τους προμηθευτές μας.

Όλο και γρηγορότερη ανάπτυξη των τεχνικών και της τεχνολογίας στον χώρο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, έχει ως συνέπεια τον ολοένα και μικρότερο συνολικό χρόνο ζωής των νέων γενεών εξαρτημάτων, γεγονός του οποίου άμεση επίσης συνέπεια είναι η διαρκώς αυξανόμενες ποσότητες απορριμμάτων, λόγω του ότι μειώνεται η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων ως ενεργών προϊόντων. Δεδομένου του ότι στα εξαρτήματα αυτά, περιέχονται επικίνδυνες ουσίες όπως π.χ. βαρέα μέταλλα και συγκεκριμένα, υδράργυρος, κάδμιο, μόλυβδος, εξασθενημένο χρώμιο ή άλλες βραδυφλεγείς ουσίες, αποτέλεσμα είναι τα υλικά αυτά να αποτελούν επικίνδυνα απορρίμματα για το περιβάλλον. Λόγω των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε νομοθετικά μέτρα τα οποία υποχρεώνουν την δράση για την μείωση του κινδύνου που υφίσταται ως αιτία του γεγονότος αυτού. Για τον παραπάνω σκοπό τέθηκε σε λειτουργία η οδηγία RoHS - η οποία αφορά στην απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένων ουσιών για την κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η εταιρεία Transfer Multisort Elektronik, από τις αρχές του έτους 2005, έχει εισάγει στην προσφορά της, τα εξαρτήματα που πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίες RoHS. Συγκεντρωνόμαστε τις προσπάθειές μας στο να διαθέτουμε στην προσφορά μας εξαρτήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Βεβαίως αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό, καθώς εξαρτάται από τις δυνατότητες των κατασκευαστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Βρισκόμενη απέναντι στις απαιτήσεις των πελατών της, η ΤΜΕ εφάρμοσε σύστημα ελέγχου που αφορά την συμβατότητα εξαρτημάτων και προϊόντων με την οδηγία RoHS. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας απροβλημάτιστα.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι συμβουλεύουμε τους πελάτες μας, διαθέτονται υλικά με παρόμοια θεματική, οργανώνουμε ενημερωτικές συναντήσεις με πλήρεις πληροφορίες για θέματα συμβατότητας υλικών συγκεκριμένων κατασκευαστών, με την οδηγία RoHS.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε την νομική ερμηνεία και επεξήγηση που αφορά την οδηγία RoHS.

RoHS - εισαγωγή

Την 1η Ιουλίου του 2006 τέθηκε σε εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία RoHS, (Restriction of use of certain Hazardous Substances) που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Η οδηγία αυτή απαγορεύει την χρήση έξι ουσιών επικίνδυνων (πέραν των μέγιστων επιτρεπτών ορίων) σε προϊόντα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, όπως:

 • υδράργυρος,
 • κάδμιο,
 • μόλυβδος,
 • εξασθενημένο χρώμιο,
 • βραδυφλεγείς ουσίες, πολυβρωμοδιφαινύλια (ΡΒΒ) καθώς και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE).

Η οδηγία RoHS πηγάζει απευθείας από άλλη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment), την λεγόμενη οδηγία απορριμμάτων, με την οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη. Και οι δύο αυτές οδηγίες έχουν ως στόχο τον περιορισμό των απορριμμάτων από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, με άμεσο όφελος την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μόλυνσης του περιβάλλοντος σε αυτό τον τομέα.

Μέγιστες τιμές συγκέντρωσης

Η μέγιστη συγκέντρωση του 0,1% κατά βάρος του σωματιδιακού υλικού, για κάθε ουσία, με την εξαίρεση του καδμίου, για την οποία αυτή η τιμή είναι 0,01%. Όταν η συγκέντρωση δεν αναφέρεται στο τελικό προϊόν ή ένα ενιαίο στοιχείο, αλλά μόνο με το βάρος του σωματιδιακού υλικού - μία ομοιογενής ουσία, η οποία θεωρητικά μπορεί να διαχωριστεί μηχανικά από τις άλλες ουσίες.

Κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία

Η οδηγία RoHS περιλαμβάνει ομάδες προϊόντων όπως:

 • οικιακές συσκευές μεγάλου μεγέθους,
 • οικιακές συσκευές μικρού μεγέθους,
 • εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
 • καταναλωτικό εξοπλισμό,
 • εξοπλισμό φωτισμού,
 • ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (με εξαίρεση των μεγάλου μεγέθους επιχειρηματικών εξοπλισμών και συσκευών),
 • παιχνίδια, εξοπλισμό αναψυχής καθώς και αθλητισμού,
 • αυτόματες μηχανές πωλήσεων αγαθών.

Εδαφική κάλυψη

Η οδηγία RoHS αφορά την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά γρήγορα επεκτάθηκε και αποτελεί πρότυπο για την παγκόσμια αγορά, λόγω της παγκοσμιοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρόμοιες ενέργειες με τους όρους της οδηγίας RoHS, εφαρμόζονται σε πολλά κράτη που δεν αποτελούν μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Μετά την 1η Ιουλίου 2006, κάθε τελικό προϊόν που καλύπτεται από την οδηγία, για να εισαχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHS. Αυτό ισχύει για τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προϊόντα που πωλούνται ή και παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οδηγία RoHS περιλαμβάνει τα τελικά προϊόντα, μη συμπεριλαμβανομένων των συστατικών καθώς και ημιτελών προϊόντων που συνθέτουν το τελικό προϊόν. Στην πράξη, οι κατασκευαστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν υλικά που συμμορφώνονται με την οδηγία RoHS έτσι ώστε το τελικό προϊόν να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας.

Περιορισμοί

Για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας RoHS, υπεύθυνο είναι το αρμόδιο εκτελεστικό όργανο, το οποίο μπορεί να λάβει τα απαραίτητα εκείνα μέτρα για την ρύθμιση των απαιτήσεων της οδηγίας από τους κατασκευαστές. Η μη συμμόρφωση στον κανονισμό μπορεί να επιφέρει κυρώσεις, έως και την οριστική απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Ουσίες που υπό όρους επιτρέπονται στην παραγωγή

Η οδηγία προβλέπει μερικές παραχωρήσεις από τους περιορισμούς της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, υπό το βλέμμα της τεχνολογικής αδυναμίας να αντικαταστήσει τις ουσίες αυτές με άλλες.

Σημαντικές εξαιρέσεις αποτελούν ο μόλυβδος και ο υδράργυρος. Ο μόλυβδος μπορεί να έχει εφαρμογή σε:

 • κολλήσεις μετάλλων υψηλής θερμοκρασίας τήξης (>85% περιεκτικότητα μολύβδου),
 • σε πιεζοηλεκτρικές εφαρμογές,
 • σε κινηματογραφικούς φακούς,
 • σε συγκεκριμένα από την οδηγία κράματα μετάλλων.

Αντιθέτως η χρήση του υδραργύρου, επιτρέπεται για την λειτουργία φωσφοριζόντων και σε άλλους τύπους λαμπτήρων. Η οδηγία προβλέπει επίσης σε ειδικές συνθήκες, την χρήση καδμίου ή του εξασθενημένου χρωμίου.
Κατόπιν ειδικής αίτησης, η ευρωπαϊκή ένωση μπορεί να επιτρέψει υπό όρους άλλες βλαβερές ουσίες, οι οποίες όμως επιτρέπονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ονομασία κατασκευαστών

Τα προϊόντα που διέπονται από την οδηγία ( με εξαίρεση τα εξαρτήματα) πρέπει να είναι σημειωμένα με το σύμβολο CE, ενώ επιπλέον οι κατασκευαστές υιοθέτησαν τα δικά τους συστήματα σήμανσης με σκοπό την ταυτόχρονη διευκόλυνση αναγνώρισης αυτών των προϊόντων από τους πελάτες.

Η σημασία της οδηγίας για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

Η εφαρμογή της οδηγίας έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο απευθείας στους κατασκευαστές και προμηθευτικές επιχειρήσεις, αλλά και σε λογιστική, έλεγχο ποιότητας, αποθηκευτικούς πόρους, παραδόσεις ή ακόμη και τους πελάτες λιανικής. Η οδηγία RoHS έχει επίσης αντίκτυπο σε προϊόντα που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτήν, καθώς οι κατασκευαστές έχουν την υποχρέωση να προβλέπουν διάφορες χρήσεις των προϊόντων τους από τον τελικό πελάτη, του οποίου το συμφέρον έχει ως στόχο η οδηγία.

Δήλωση συμβατότητας με την οδηγία RoHS

Η ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί δήλωση συμβατότητας με την οδηγία RoHS για τους κατασκευαστές που εισέρχονται στο πεδίο ισχύος της οδηγίας ( με εξαίρεση τα εξαρτήματα). Επιπλέον οι πελάτες μπορούν να απαιτήσουν την παράδοση εγγράφων που αποδεικνύουν την συμβατότητα αυτή σε μορφή πλήρους φακέλου. Εφαρμόζεται επίσης η σήμανση των εξαρτημάτων που είναι σύμφωνα με την οδηγία RoHS, σε ομαδική ή ατομική συσκευασία, σε τιμολόγια καθώς και δελτία αποστολής.

Επισήμανση «green» και «PB free»

Συναντάται επίσης από τους κατασκευαστές σήμανση όπως «green» και «PB free». Δεν πρόκειται όμως για σημάνσεις που είναι συμβατές με την οδηγία RoHS. Η πρώτη σήμανση αφορά περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, που δεν χρησιμοποιούνται σε διαδικασία κολλήσης χωρίς μόλυβδο, υψηλότερη θερμοκρασία κόλλησης μετάλλων) ενώ η δεύτερη αντίστοιχα σηματοδοτεί προϊόν με απουσία μολύβδου.

Αυξημένο κόστος παραγωγής σύμφωνα με την οδηγία RoHS

Ο περιορισμός στην χρήση επικίνδυνων ουσιών, έλκει πάνω του, την αναγκαιότητα χρήσης νέων, ακριβότερων μετάλλων, και των συνθέτων τους, κατά την παραγωγή. Η διαδικασία αυτή καθαυτή, αλλάζει επίσης, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην παραγωγή σύμφωνα με την οδηγία RoHS. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά την αύξηση του κόστους παραγωγής εξαρτημάτων που είναι συμβατά με την οδηγία.

Νέα κράματα κολλήσεων

Τα κράματα κολλήσεων που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα, θα πρέπει να απομακρυνθεί από την διαδικασία παραγωγής. Το σημαντικότερο απαγορευμένο στοιχείο της οδηγίας είναι ο μόλυβδος. Η ευρωπαϊκή ένωση επέλεξε όμως ταυτόχρονα μια εναλλακτική λύση για το πεδίο αυτό. Το δημοφιλέστερο κράμα χωρίς την παρουσία μολύβδου, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει τα κράματα μολύβδου, είναι κράμα ψευδαργύρου, χαλκού και αργύρου (SAC). Όμως το κύριο χαρακτηριστικό του, είναι η υψηλότερη θερμοκρασία τήξης.

Απόλυτη συμφωνία με την οδηγία RoHS

Η πλήρης συμφωνία με την οδηγία RoHS δεν απαιτεί μόνο τον περιορισμό των απαγορευμένων από την οδηγία ουσιών, αλλά επίσης και την εφαρμογή στοιχείων στην διαδικασία κολλήσεων χωρίς μόλυβδο, δηλαδή την αντοχή του ίδιου του υλικού σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Δυστυχώς τα κράματα κολλήσεων, που δεν περιέχουν μόλυβδο, λιώνουν σε θερμοκρασίες 40°C περίπου υψηλότερα από ότι από ότι οι κολλήσεις μολύβδου. Αυτό έχει ως συνέπεια την επιμήκυνση του χρόνου κόλλησης ενώ έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα της κόλλησης. Ενδεχόμενη εναλλακτική στο θέμα αυτό είναι οι αγώγιμες κόλλες, αλλά προς το παρόν δεν έχουν ευρεία χρήση.

Οι παραπάνω πληροφορίες δεν καλύπτουν πλήρως ένα τόσο ευρύ θέμα, το οποίο είναι η οδηγία RoHS. Ελπίζουμε όμως πως βοηθούν στην προσέγγιση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων επίλυσης τους, για τους πελάτες μας.

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/65/ΕΕ,
της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
(μετασχηματισμένη έκδοση) ​(έκδοση EN)