Jūs naršote svetainės versijoje, skirtoje klientams iš: Lithuania. Pagal nustatytus duomenis, jums siūloma svetainės verisija USA / US

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją

Kliento paskyra
Jūsų krepšys

Informacinis biuletenis

Mūsų informaciniame biuletenyje yra pateikiama informacija apie įvykius, akcijas, naujus produktus, kuriais nuolatos yra papildomas mūsų asortimentas, o taip pat apie pakeitimus, susijusius su on-line aptarnavimo sistemos, užsakymų sistemos funkcionavimu ir bendradarbiavimo su TME sąlygomis.

Norėdami būti įtraukti į biuletenio gavėjų sąrašą pasinaudokite moduliu "informacinis biuletenis" pagrindiniame puslapyje arba skyreliu "Informacinis biuletenis" , esančiame "Jūsų paskyroje" . Pakanka pasirinkti kalbą, kuria turės būti siunčiama informacija, ir patvirtinti savo pasirinkimą.

Įsirašę į informacinio biuletenio gavėjų sąrašą gausite el. laišką, skirtą patvirtinti Jūsų prenumeratą. Vadovaukitės šiame laiške pateiktais nurodymais.

Skyrelyje "Informacinis biuletenis" , esančiame "Jūsų paskyroje" , taip pat galite nurodyti, kokia kalba pageidautumėte gauti informaciją iš TME. Atsiradus tokiai kalbinei versijai, Jūs būsite automatiškai prie jos priskirti.

Bet kuriuo metu galite labai paprastai atsisakyti biuletenio prenumeratos. Tai galite padaryti naudodamiesi moduliu "informacinis biuletenis" pagrindiniame puslapyje arba skyrelyje „Informacinis biuletenis", esančiame „Jūsų paskyroje". Pasirinkus parinktį "atsisakyti informacinio biuletenio" Jums bus išsiųstas el. laiškas, skirtas patvirtinti Jūsų ketinimą atsisakyti prenumeratos. Jūsų adresas bus pašalintas iš bazės ir daugiau Jums nebus siunčiami mūsų pranešimai.