Jūs naršote svetainės versijoje, skirtoje klientams iš: Lithuania. Pagal nustatytus duomenis, jums siūloma svetainės verisija USA / US
Kliento paskyra
Jūsų krepšys
Įsiregistruokite

Parametrų sistema

Tai yra labai naudingas įrankis, leidžiantis susiaurinti produktų paieškos lauką naudojant filtrus, leidžiančius pasirinkti tam tikrus konkrečiai prekei būdingus parametrus. Norint pasinaudoti šia funkcija reikia pažymėti ieškomą konkretaus parametro reikšmę.

Pasirinkus tam tikrą parametro reikšmę paieškos laukas bus apribotas iki prekių, atitinkančių šį kriterijų. Yra galimybė pažymėti iš karto keletą vieno parametro reikšmių. Pasirinkus konkrečią pasirinkto parametro reikšmę yra atnaujinamos likusių parametrų reikšmės, kurias galima pasirinkti.
Reikšmės, neatitinkančios reikalaujamų kriterijų, yra pavaizduojamos blyškiu šriftu ir nukeliamos į sąrašo galą.

Kol vyksta parametrų apibrėžimas, produktų sąrašas būna tuščias.
Norint pamatyti, kurie komponentai atitinka pasirinktą sąlygą, reikia –paspausti mygtuką " filtruoti ". Ekrane pasirodys visi ieškomomis savybėmis pasižymintys produktai. Konkrečiam parametrui nustatytus apribojimus galima modifikuoti pagal poreikį, pašalinant anksčiau pritaikytą filtrą arba pažymint pasirinktą reikšmę.

Konkretaus parametro reikšmę galima greitai surasti, įrašant tą frazę arba reikšmę į paieškos laukelį, esantį po parametro reikšmės langeliu.
Ši funkcija taip pat siūlo kitų palengvinimo ūdų.
Skaitinių parametrų atveju galima ieškoti tokių reikšmių:

  • didesnių už konkrečią reikšmę - įrašant, pvz. >5
  • mažesnių už konkrečią reikšmę – įrašant, pvz. <5
  • didesnių arba lygių – įrašant, pvz. >=5
  • mažesnių arba lygių – įrašant, pvz. <=5
  • patenkančių į tam tikrą intervalą – įrašant, pvz. 5-10

(tai svarbu: prieš, po ir tarp ženklų nepaliekami tušti tarpai)

Parametrų sistema taip pat sugeba teisingai interpretuoti svarbiausius skaitinių reikšmių kartotinius ir dalinius priedėlius, pvz., miliamperus - m, kilovoltus – k, nanofaradus – n. Teisingai yra interpretuojami šie žemiau nurodyti užrašai (bei visi kiti esami priedėliai):

Dėmesio. Parametrų reikšmių paieškos laukeliuose nėra naudojami pagrindiniai vienetai (t. y., amperai – A, voltai – V, faradai - F ir pan.). Reikia naudoti kartotinius ir dalinius mato vienetus, tiktai jeigu tai pasirodys naudinga.

Jeigu naudojatės parametro reikšmės paieškos langeliu ir pageidaujate pažymėtas reikšmes atitinkančių prekių sąrašo, klavišo Enter paspaudimas bus tolygus mygtuko „ filtruoti ” paspaudimui.

Tai pat, norint pamatyti visų prekių, kurioms yra priskirtos bet kokios konkretaus parametro reikšmės, sąrašą, pakanka kursorium užeiti ant tuščio to parametro paieškos laukelio ir paspausti klavišą „ Enter ”.

Tuo tarpu norint pašalinti visų pasirinktų parametro reikšmių pažymėjimus reikia paspausti mygtuką „ šalinti filtrą ”.

Jeigu konkrečiai grupei arba paieškos rezultatui galimų parametrų skaičius yra didesnis nei rodomas iš anksto numatytu būdu, galima pridėti naujų, pasinaudojant mygtuku „ pridėti filtrą ”. Ekrane pasirodys sąrašas su galimai pasirinkti parametrais. Pakanka pažymėti norimą parametrą ir patvirtinti pasirinkimą mygtuku „ patvirtinti pakeitimus ”. Analogiškai galima pašalinti parametrą, pažymint jį aukščiau minėtame sąraše ir patvirtinant pasirinkimą mygtuku „ patvirtinti pakeitimus ”. Parametrus taip pat galima išjungti pagal poreikį, naudojantis ženkliuku „x”, esančiu prie atitinkamo langelio. Jeigu pasinaudosite parinktimi „ pridėti filtrą ”, esančia už langelių su parametrais, galėsite pridėti papildomus parametrus, pagal kuriuos bus atliekamas prekių filtravimas.

Sąraše yra rodomi visi parametrai, taikomi konkrečiai grupei arba paieškos rezultatui priklausančioms prekėms. Yra galimybe surūšiuoti sąrašą pagal parametro ar vieneto pavadinimą arba prekių pasitaikymo dažnumą.

Papildomai galite susiaurinti paieškos lauką iki pasirinkto gamintojo prekių. Esamų gamintojų sąrašas yra skelbiamas pirmajame langelyje su parametrais ir galima priklausomai nuo poreikio pasirinkti vieną ar keletą gamintojų arba nenurodyti nė vieno.

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją