Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją

Kliento paskyra
Jūsų krepšys

Informacija RODO/GDPR

Gerbiamieji,

2018 m. gegužės 25 d. keičiasi galiojančios asmens duomenų apsaugos nuostatos ir įsigalioja 2016 m. balandžio 27 d. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Todėl siunčiame mūsų esamiems ir būsimiems klientams informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas

Bendrovė „Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.“, kurios būstinė įsikūrusi adresu Ustronna g. 41, 93-350 Lodzė (toliau – TME) yra Jūsų asmens duomenų valdytojas, t.y. subjektas, priimantis sprendimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslų ir metodų. Duomenų teikimas yra savanoriškas, bet būtinas siekiant sudaryti sutartį ir teikti paslaugas.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Kilus klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, galite susisiekti su duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu el. pašto adresu dpo@tme.eu arba raštu kreiptis mūsų būstinės adresu.

Duomenų kaupimas ir jų apdorojimo tikslas

Tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami įvykdyti su Jumis pasirašytą sutartį, t. y. suteikti paslaugas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „b“ punktą), taip pat:

 • registruoti vartotoją užsakymų sistemoje ir užtikrinti jo aptarnavimą, pateikiant produktų pasiūlymą ir vykdant užsakymą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „b“ punktą),
 • nagrinėti skundus ir pretenzijas (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „c“ punktą),
 • išieškoti teisėtų reikalavimų vykdymą, susijusių su sudaryta draudimo sutartimi (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „f“ punktą), kai teisėtu tikslu tampa teisė reikalauti teisėtų reikalavimų vykdymo,
 • archyvavimo tikslais (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „f“ punktą),
 • statistiniais tikslais (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „f“ punktą), kai teisėtų duomenų valdytojo tikslas yra turėti informaciją apie mūsų veiklos statistiką, kuri leistų mums patobulinti vykdomą veiklą.

Be to, teisės aktai numato, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi mokesčių ir apskaitos tikslais.

Taip pat Jūsų duomenis galime tvarkyti rinkodaros tikslais, t. y. reklamuoti mūsų produktus ir paslaugas. Jeigu tai darysime nenaudodami elektroninio ryšio priemonių, teisinį pagrindą tokio pobūdžio veiklai sudaro BDAR 6 straipsnio 1 dalies „f“ punktas, kai teisėtų duomenų valdytojo tikslas yra rinkodaros veikla. Tačiau jeigu tam naudojame elektroninio ryšio priemones, t. y. elektroninį paštą, telefoną, tai atsižvelgdami į kitus taikomus įstatymus, duomenis apdorojame tik remdamiesi Jūsų sutikimu (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies „a“ punktą).

Duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami kitiems subjektams, kurie tvarko Jūsų duomenis savo vardu, pavyzdžiui,

 • subjektai, teikiantys pašto arba kurjerių paslaugas,
 • bankus ir mokėjimų tarpininkus (priklausomai nuo kliento pasirinkto mokėjimo būdo) - nepagrįstai sumokėtų įmokų grąžinimo tikslu,
 • mokėjimų tarpininkus (jei klientas pasirenka šią mokėjimo formą) - mokėjimo operacijos atlikimui,
 • valstybinės institucijos arba kiti įstatymų įgalioti subjektai, vykdantys savo pareigas (mokesčių inspekcija, teisėsaugos institucijos ir kt.),
 • subjektai, aptarnaujantys mūsų teleinformacines sistemas (prieglobos įmonės, IT paslaugų teikėjai),
 • subjektai, teikiantys mums teisinę pagalbą, apskaitos, mokesčių arba konsultavimo paslaugas.

Jūsų duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki sudarytos sutarties galiojimo pabaigos (paslaugų suteikimo) ir jai pasibaigus:

 • sutarties duomenys – iki sutartyje numatytų reikalavimų senaties termino (ne ilgiau kaip 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos),
 • teisės aktuose numatytais tikslais, ypač atsižvelgus į įsipareigojimą saugoti apskaitos dokumentus, išrašyti sąskaitas faktūras ir kt.
 • dokumentai, susiję su garantijomis ir pretenzijomis, bus saugomi vienerius metus po garantijos galiojimo pabaigos arba pretenzijos išnagrinėjimo,
 • rinkodaros duomenys:
  • kai duomenys tvarkomi remiantis sutikimu – iki jo atšaukimo momento,
  • kai duomenys tvarkomi remiantis TME teisėtu reikalavimu – iki prieštaravimo pateikimo momento,
 • duomenys perduodami naudojant kontaktinę formą – iki bet kokių pretenzijų senaties termino pabaigos (ne ilgiau kaip 3 metus).

Duomenų apdorojimo teisė

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir teisę juos taisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, duomenų perdavimo teisę, teisę pareikšti prieštaravimą, atšaukti sutikimą bet kuriuo metu, nepažeidžiant duomenų tvarkymo teisėtumo, kuris buvo priimtas remiantis sutikimu prieš jo panaikinimą (jei duomenys apdorojami remiantis sutikimu).

Be to, jeigu manote, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis, buvo pažeistos BDAR nuostatos, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Automatinis duomenų apdorojimas (profiliavimas)

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi automatiškai (įskaitant profiliavimą), tačiau tai neturės jokių teisinių pasekmių Jums arba darys esminę įtaką Jūsų situacijai.

TME asmens duomenų profiliavimas – tai Jūsų duomenų tvarkymas (taip pat automatiškas), naudojant juos tam tikros informacijos vertinimui, ypač siekiant analizuoti ar prognozuoti asmenines nuostatas bei pomėgius

Ar turite klausimų?

Jei turite klausimų ar pastabų dėl Jūsų asmens duomenų apsaugos, susisiekite su mūsų specialistu:
Duomenų apsaugos pareigūnas
el. paštas: dpo@tme.eu