Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US
Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

Zarządzanie jakością

Wysoka jakość to wartość, która jest dla nas ważna nie tylko w odniesieniu do oferowanych produktów, ale też do poziomu świadczonych usług.
Przykładamy ogromną wagę do efektywności naszej pracy, szybkości realizacji zamówień oraz sposobu magazynowania i dystrybucji produktów.

Potwierdzeniem tego są posiadane certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Nasze najwyższe standardy zarządzania jakością potwierdzone są przez certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

System PN-EN ISO 14001:2015 jest implementowany w firmach, dla których ochrona środowiska jest ważną częścią działalności. TME do minimum ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne, przeciwdziała zanieczyszczeniom i wprowadza proekologiczne rozwiązania.

Polityka jakości i środowiska

Najważniejszym celem działalności Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej w zakresie dystrybucji elementów elektronicznych, elektromechanicznych i wyposażenia warsztatowego oraz stałe jej umacnianie. Firma TME dąży do osiągnięcia pozycji „Firmy Pierwszego Wyboru”, oferując coraz szerszy asortyment wyrobów i usług, o jakości zaspokajającej potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów.

Prowadzimy politykę zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.

Realizację postawionego celu wspiera wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, wg PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz wg PN-EN ISO 14001:2015-09, opartego na zarządzaniu procesowym, pozwalającego na zoptymalizowaną organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom. Zakres certyfikacji obejmuje dystrybucję części i podzespołów elektronicznych, elektromechanicznych i mechanicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przemysłowej, narzędzi i osprzętu oraz preparatów chemicznych. Cała Kadra Zarządzająca jest świadoma swojej odpowiedzialności za skuteczność funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania a nasz wykwalifikowany i zmotywowany zespół pracowników jest gwarancją realizacji procesów zgodnie z wymaganiami.

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 • Wdrażanie kompleksowego podejścia do budowania pozytywnego Customer Experience we wszystkich procesach oraz na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej;
 • Ciągłą analizę ryzyka, zagrożeń oraz szans jakie mogą przyczynić się do dalszego rozwoju Organizacji oraz uwzględnianie ich w planowaniu i optymalizacji procesów;
 • Nawiązanie z klientami, a także dostawcami, trwałych, partnerskich kontaktów handlowych, pozwalających na spełnianie wymagań klientów;
 • Zwiększenie bezpośrednich kontaktów z klientami podczas konferencji, targów i wyjazdów marketingowych, w celu poznania potrzeb klientów obecnych i przyszłych, z uwzględnieniem specyfiki rynków;
 • Wyspecjalizowanie i dostosowywanie oferty asortymentowej TME do potrzeb rynków obecnych i przyszłych;
 • Doskonalenie organizacji Firmy pod kątem terminowości realizacji zamówień;
 • Utrzymanie realizowalności z magazynu TME na osiągniętym poziomie;
 • Wysoką jakość procesów służącą osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz ekspansja na rynki krajowe i zagraniczne;
 • Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie surowców i energii oraz minimalizację wytwarzanych odpadów i emisji do powietrza, a także zapobieganie zanieczyszczeniom;
 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności, w korelacji z ciągłym doskonaleniem systemu w celu poprawy środowiskowych efektów działalności;
 • Wdrożenie zarządzania i nadzoru nad substancjami chemicznymi oraz wyrobami niebezpiecznymi;
 • Motywowanie pracowników TME oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji, aby podejmowane przez nich działania dotyczące jakości i środowiska były świadome, odpowiedzialne i profesjonalne, a informacje na temat ochrony środowiska zachęcały ich do zachowań proekologicznych.

Prezes Zarządu Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz