Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US
Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

Zarządzanie jakością

Wysoka jakość to wartość, która jest dla nas ważna nie tylko w odniesieniu do oferowanych produktów, ale też do poziomu świadczonych usług.
Przykładamy ogromną wagę do efektywności naszej pracy, szybkości realizacji zamówień oraz sposobu magazynowania i dystrybucji produktów.

Potwierdzeniem tego są posiadane certyfikaty:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Nasze najwyższe standardy zarządzania jakością potwierdzone są przez certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

System PN-EN ISO 14001:2015 jest implementowany w firmach, dla których ochrona środowiska jest ważną częścią działalności. TME do minimum ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne, przeciwdziała zanieczyszczeniom i wprowadza proekologiczne rozwiązania.

Polityka jakości i środowiska

Najważniejszymi kryteriami działalności TME jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej w zakresie dystrybucji komponentów elektronicznych, elektromechanicznych i wyposażenia warsztatowego oraz stałe jej umacnianie. Firma dąży do osiągnięcia pozycji „firmy pierwszego wyboru", oferując coraz szerszy asortyment wyrobów i usług, o jakości zaspokajającej potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów. TME prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz zdrowiem człowieka.

Istotnym elementem procesów zachodzących we wszystkich komórkach organizacyjnych Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. jest zapewnienie jakości i ciągłe jej doskonalenie.

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 • Wdrożenie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015-10 oraz środowiskowego wg ISO 14001:2015-09 pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom;

 • Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie surowców, energii oraz minimalizacji wytwarzanych odpadów i emisji do powietrza, a także zapobieganie zanieczyszczeniom;

 • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności;

 • Wprowadzenie i wdrożenie polityki zarządzania i nadzoru nad substancjami chemicznymi;

 • Nawiązanie z klientami, a także dostawcami trwałych, partnerskich kontaktów handlowych, pozwalających na spełnienie wymagań klientów;

 • Zwiększenie bezpośrednich kontaktów z klientami poprzez wyjazdy marketingowe, konferencje oraz targi w celu poznania potrzeb klientów obecnych i przyszłych, z uwzględnieniem specyfiki rynków;

 • Dostosowanie i wyspecjalizowanie oferty asortymentowej TME do potrzeb rynków obecnych i przyszłych;

 • Doskonalenie organizacji firmy pod kątem terminowości realizacji zamówień;

 • Utrzymanie realizowalności z magazynu TME na osiągniętym poziomie;

 • Analizę zgłoszeń reklamacyjnych, w celu usunięcia przyczyn powstawania błędów będących powodem tychże reklamacji;

 • Jakość służącą osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz ekspansja na rynki krajowe i zagraniczne;

 • Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem;

 • Motywowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników TME, aby ich działania dotyczące jakości były świadome i odpowiedzialne, a informacje na temat ochrony środowiska zachęcały ich do zachowań proekologicznych.

Prezes Zarządu Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz