Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă

Panou client
Coşul dvs.

Politica de calitate

Calitatea înaltă este o valoare importantă pentru noi nu doar în ceea ce priveşte produsele comercializate, dar şi nivelul serviciilor oferite.
Acordăm o mare atenţie eficacităţii activităţii noastre, vitezei de realizare a comenzilor şi modului de depozitare şi distribuţie a produselor.

Acest fapt este atestat de certificatele deţinute:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Cele mai înalte standarde de management al calităţii aplicate în cadrul firmei noastre sunt confirmate de certificatul PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Sistemul PN-EN ISO 14001:2015 este implementat în firmele pentru care protecţia mediului este o componentă importantă a activităţii. TME limitează la minimum impactul negativ asupra mediului, ia măsuri împotriva poluării şi implementează soluţii ecologice.

Politica de calitate şi mediu

Cele mai importante obiective ale activităţii TME sunt atingerea poziţiei de lider pe piaţa Europei Centrale, de Est şi de Nord în domeniul distribuţiei de componente electronice, electromecanice şi dotări pentru atelier şi consolidarea permanentă a acesteia. Firma urmăreşte să ajungă la statutul de „firmă de primă alegere”, oferind un sortiment tot mai extins de produse şi servicii, de o calitate care să răspundă cerinţelor clienţilor noştri actuali şi viitori. TME are o politică de dezvoltare echilibrată, care presupune relaţii conştiente şi modelate corespunzător între creşterea economică, grija faţă de mediu şi sănătatea oamenilor.

Un element important al proceselor derulate în toate departamentele Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. este reprezentat de asigurarea calităţii şi continua îmbunătăţire a acesteia.

Ne punem în aplicare politica prin::

 • Implementarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat al calităţii conform ISO 9001:2015-10 şi al mediului conform ISO 14001:2015-09, care permite o bună organizare a muncii, care oferă satisfacţie atât clienţilor, cât şi angajaţilor;

 • Utilizarea responsabilă şi eficientă a materiilor prime şi a energiei, reducerea la minimum a deşeurilor generate şi a emisiilor în atmosferă, precum şi prevenirea poluării;

 • Respectarea reglementărilor legale şi a altor norme referitoare la aspectele de mediu, aplicabile activităţii pe care o desfăşurăm;

 • Introducerea şi punerea în aplicare a unei politici de gestionare şi monitorizare a substanţelor chimice;

 • Stabilirea cu clienţii, dar şi cu furnizorii, de contacte comerciale durabile, de parteneriat, care permit satisfacerea cerinţelor clienţilor;

 • Intensificarea contactelor directe cu clienţii, prin deplasări în scop de marketing, conferinţe şi târguri, pentru cunoaşterea cerinţelor clienţilor actuali şi viitori, având în vedere specificul pieţelor;

 • Adaptarea şi specializarea ofertei de produse a TME la cerinţele pieţelor prezente şi viitoare;

 • Îmbunătăţirea organizării firmei în ceea ce priveşte onorarea la timp a comenzilor;

 • Menţinerea gradului de onorare a comenzilor din depozitul TME la nivelul atins;

 • Tratarea reclamaţiilor, în vederea eliminării cauzelor apariţiei erorilor care au stat la baza reclamaţiilor respective;

 • Calitate destinată atingerii scopului strategic, reprezentat de un rezultat economic pozitiv şi de expansiunea pe pieţele interne şi externe;

 • Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat al calităţii şi mediului;

 • Motivarea şi perfecţionarea permanentă a pregătirii angajaţilor TME, pentru ca acţiunile acestora legate de calitate să fie conştiente şi responsabile, iar informările despre protecţia mediului să îi încurajeze spre un comportament pro-ecologic.

Preşedintele Consiliului de Administraţie Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.