Panou client
Coşul dvs.
Inregistrare

REGULAMENT DE PRESTARE A SERVICIILOR DE NEWSLETTER (Buletinul TME)

REGULAMENT DE PRESTARE A SERVICIILOR DE NEWSLETTER (Buletinul TME)

Data intrării în vigoare: 30 martie 2012
Ultima actualizare: 25 mai 2018

 1. Prevederi generale
 2. Comandarea serviciului Buletin TME
 3. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale abonaţilor
 4. Condiţiile prestării serviciului Buletin TME
 5. Renunţarea la serviciul Buletin TME
 6. Modul de procesare a reclamaţiilor
 7. Prevederi finale

1. Prevederi generale

 1. Editorul newsletterului cu denumirea „Buletin TME” este Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. cu sediul în Łódź (Polonia) adresa: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, înregistrată la Tribunalul Districtual pentru Łódź –Śródmieście din Łódź, Secţia XX Comercială a Registrului Judiciar Naţional cu numărul 0000165815, valoarea capitalului social: 3.300.000,00 zloţi, Număr de Identificare Fiscală 729-010-89-84, REGON 473171710 (denumită în continuare TME).
 2. Obiectul serviciului de newsletter Buletin TME constă în expedierea de către TME, pe e-mail, cu acordul utilizatorului, gratuit, în mod ciclic, cel mult o dată pe săptămână, pe adresa de e-mail indicată de utilizatorul site-ului de internet, a buletinului electronic care conţine informaţii despre oferta TME şi a subsidiarelor acesteia, evenimente şi alte informaţii legate de activitatea comercială a TME şi a subsidiarelor acesteia (denumit în continuare Buletin TME), pe baza regulilor prevăzute de prezentul Regulament şi de dispoziţiile legale în vigoare.
 3. Poate fi abonat la Buletinul TME orice persoană fizică, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică (denumită în continuare Utilizator al site-ului sau abonat).

2. Comandarea serviciului Buletin TME
Abonarea la serviciul Buletin TME este posibilă de la unul din următoarele niveluri:

 1. formular de înregistrare
 2. pagina principală a site-ului TME
 3. secţiunea „Contul dvs.”-> „Buletin TME”

Comandarea serviciului Buletin de la nivelul formularului de înregistrare
Pentru a vă abona la Buletin trebuie să urmaţi paşii:

Comandarea serviciului Buletin de la nivelul paginii principale
Pentru a vă abona la Buletin trebuie să urmaţi paşii:

Comandarea serviciului Buletin de la nivelul secţiunii „Contul dvs.”
Pentru a vă abona la Buletin trebuie să urmaţi paşii:

Obligaţiile TME referitoare la prestarea serviciului Buletin TME sunt exclusiv cele prevăzute de prezentul Regulament şi de dispoziţiile legale în vigoare.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale abonaţilor
Înregistrarea unui Utilizator al site-ului ca abonat la Buletinul TME echivalează cu comandarea serviciului Buletin TME, inclusiv cu exprimarea de către acesta a acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (adresa e-mail) de către TME în calitate de administrator al datelor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

 1. Datele cu caracter personal furnizate de abonaţii la Buletinul TME (adresa e-mail) nu vor fi dezvăluite terţilor, cu excepţia operatorului sistemului informatic prin intermediul căruia va fi realizat serviciul Buletin TME, nici utilizate în alte scopuri decât prestarea serviciului Buletin TME.
 2. Retragerea acordului pentru prelucrarea de către TME a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului site-ului echivalează cu renunţarea la utilizarea serviciului Buletinului TME descris în acest Regulament. Ştergerea adresei e-mail din lista de distribuire se va realiza în modalitatea descrisă la punctul 5.
 3. Pentru a păstra un standard înalt al serviciilor prestate, TME a elaborat Politica de Protecţie a Intimităţii, în care sunt incluse informaţii privind, printre altele, condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către TME.

4. Condiţiile prestării serviciului Buletin TME

 1. TME trimite abonatului la Buletinul TME corespondenţa legată de prestarea serviciului de newsletter pe adresa de e-mail indicată de acesta pentru expedierea Buletinului TME.
 2. Serviciul Buletin TME poate fi utilizat cu condiţia ca Utilizatorul site-ului să deţină un cont activ de e-mail, configurat în mod corespunzător, precum şi un calculator conectat la internet.
 3. Fiecare Buletin TME va conţine:
  • Informaţii despre TME, ca expeditor al Buletinului
  • Conţinut
  • Informaţii despre modalitatea de renunţare la serviciul Buletin TME

Utilizatorul site-ului de internet care decide să se înscrie pe lista de abonaţi la Buletinul TME îşi dă acordul pentru primirea de materiale de marketing transmise electronic conform art. 8 al. 1 din Legea din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii pe cale electronică – Jurnalul Legilor nr. 144 poz. 1204 din 2002) constând în Buletinul TME.
Conţinutul Buletinului TME beneficiază de protecţie legală, Abonaţii nu sunt autorizaţi să utilizeze conţinutul Buletinului TME în alte scopuri decât consultarea conţinutului acestuia.

5. Renunţarea la serviciul Buletin TME

 1. Clientul are dreptul de a renunţa în orice moment la serviciul Buletin TME.
 2. Rezilierea contractului de prestare a serviciului Buletin TME se va realiza astfel:

a) Abonatul îşi va şterge singur adresa de e-mail din lista de distribuire. Pentru aceasta, va urma paşii de mai jos:

 1. va intra pe una dintre paginile site-ului disponibil la adresele: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. de pe pagina principală sau după logarea la nivelul „Contul dvs.” va trece la secţiunea Buletinul TME
 3. în câmpul „Adresa dvs. de e-mail” va introduce adresa de e-mail care urmează a fi ştearsă
 4. apăsarea pe butonul „salvare” şi apoi pe link-ul din mesajul trimis pe e-mail va duce la eliminarea adresei de e-mail indicate din baza de abonaţi la Buletinul TME.

b) Abonatul va solicita ştergerea adresei de e-mail prin trimiterea unui mesaj la internet@tme.pl. Adresa de e-mail va fi eliminată din baza de abonaţi la Buletinul TME cu condiţia trimiterii mesajului de renunţare de pe adresa de e-mail care urmează a fi ştearsă.

6. Modul de procesare a reclamaţiilor

 1. Abonaţii la Buletinul TME au dreptul de a trimite reclamaţii referitoare la probleme legate de prestarea serviciului Buletin TME.
 2. Reclamaţiile trebuie trimise pe e-mail la adresa: internet@tme.pl, în termen de 7 zile de la data producerii evenimentului la care se referă reclamaţia. Reclamaţiile trimise după acest termen nu vor fi luate în considerare de TME.
 3. Reclamaţia trebuie să conţină: adresa de e-mail a reclamantului (pe această adresă va fi trimis răspunsul la reclamaţie), conţinutul reclamaţiei cu justificarea acesteia şi propunerea de soluţionare a situaţiei reclamate.
 4. Reclamaţia va fi analizată în termen de 14 zile de la data primirii acesteia. Răspunsul la reclamaţie va fi expediat pe adresa e-mail prin care aceasta a fost trimisă.

7. Prevederi finale

 1. Prezentul regulament intră în vigoare la momentul publicării acestuia pe pagina de internet a TME.
 2. TME poate aduce modificări prezentului Regulament în orice moment, în special pentru a-l actualiza în cazul unor modificări ale procedurilor aplicate de TME. Modificările Regulamentului devin valabile din momentul publicării acestora pe pagina de internet a TME.
 3. TME îşi rezervă faţă de abonaţii la Buletinul TME dreptul de denunţa contractul de prestare a serviciilor descrise în Regulament, cu respectarea unei perioade de preaviz de 7 zile.
 4. În cazul încălcării de către abonatul la Buletinul TME a prevederilor Regulamentului sau a normelor legale în vigoare, TME are dreptul de a înceta imediat prestarea serviciului Buletin TME.
 5. Legislaţia care guvernează toate raporturile juridice care decurg din Regulament este cea poloneză. Toate litigiile vor fi soluţionate de instanţele de drept comun competente.
 6. Dacă aveţi întrebări privind prestarea serviciului Buletin TME, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail: internet@tme.pl sau prin poştă: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polonia.

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă