Jūs naršote svetainės versijoje, skirtoje klientams iš: Lithuania. Pagal nustatytus duomenis, jums siūloma svetainės verisija USA / US
Kliento paskyra
Jūsų krepšys
Įsiregistruokite

Uždelsti mokėjimai

Jeigu kliento paskyroje yra uždelstų mokėjimų, sistema iš pradžių informuoja apie būtinumą įvykdyti įsipareigojimus, o praėjus nustatytam terminui užsakymų teikimas visiškai užblokuojamas.

Informacija apie pradelstus įsipareigojimus yra rodoma prisijungimo metu.
Tuo atveju, kai užsakymų teikimas yra visiškai užblokuotas, šis pranešimas yra parodomas taip pat ir bandant sukurti naują užsakymą.

Jeigu mokėjimo terminas yra ženkliai pradelstas, gali būti anuliuoti patvirtinti pristatymai iš visų pateiktų ir kol kas neįvykdytų užsakymų.

Informacija apie neatliktus mokėjimus skelbiama „Neapmokėtų faktūrų" skydelyje. Ten taip pat matomos visos nuo 2011 m. sausio mėnesio išrašytos, bet neapmokėtos prekių pardavimo faktūros. Ankstesnių metų faktūros nėra pasiekiamos on-line režime. Skydelyje taip pat yra skelbiama smulki informacija apie konkrečia valiuta mokėtinas sumas, mokėjimo terminus bei pradelstų dienų skaičių.

Nesumokėtas pardavimo sąskaitas-faktūras, kurių mokėjimo būdas „pervedimas", galima apmokėti atliekant pervedimą į mūsų sąskaitą.

Jeigu turite abejonių dėl interneto puslapyje matomo atsiskaitymų balanso, prašome susisiekti su Prekybos skyriumi, kad ši problema būtų išspręsta.

Jūsų naršyklė nepalaiko kai kurių funkcijų, atsisiųskite naujausią versiją