U bekijkt de website voor klanten uit: Netherlands. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u USA / US

Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download
Klantpaneel
In uw winkelwagen

Kwaliteitsbeleid

Hoge kwaliteit is een waarde die voor ons niet alleen belangrijk is voor de aangeboden producten, maar ook voor het niveau van de geleverde diensten.
We hechten grote waarde aan de effectiviteit van ons werk, de snelheid van de orderverwerking en de manier waarop producten worden opgeslagen en gedistribueerd.

Bevestiging hiervan zijn de toegekende certificaten:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Onze hoogste normen voor kwaliteitsmanagement zijn bevestigd door het certificaat PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Het systeem PN-EN ISO 14001:2015 is ingevoerd in bedrijven die milieubescherming als belangrijk onderdeel van hun activiteiten zien. TME minimaliseert zijn negatieve impact op de natuurlijke omgeving, voorkomt vervuiling en introduceert pro-ecologische oplossingen.

Kwaliteitsbeleid en milieubeleid

Het belangrijkste criterium voor de activiteiten van TME is het behalen en versterken van de positie van marktleider in Centraal-, Oost- en Noord-Europa op het gebied van distributie van elektronische en elektromechanische componenten en werkplaatsuitrusting. We willen graag de "eerste keuze" zijn door een steeds breder scala aan producten en diensten aan te bieden met een kwaliteit die voldoet aan de behoeften van onze huidige en toekomstige klanten. TME voert een duurzaam ontwikkelingsbeleid dat uitgaat van een bewuste en evenwichtige relatie tussen economische groei enerzijds en zorg voor het milieu en de menselijke gezondheid anderzijds.

Een belangrijk element van de processen die plaatsvinden in alle organisatie-eenheden van Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. is het waarborgen en doorlopend verbeteren van de kwaliteit.

De uitvoering van dit beleid berust op:

 • Het implementeren en doorlopend verbeteren van het geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015-10 en het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001:2015-09, zodat een goede werkorganisatie mogelijk is die voldoening geeft aan onze klanten en medewerkers;

 • Het verantwoordelijk en efficiënt gebruiken van grondstoffen en energie en minimaliseren van de afvalproductie en emissies in de lucht, alsmede het voorkomen van verontreinigingen;

 • Het naleven van wettelijke en andere eisen betreffende milieuaspecten die van toepassing zijn op ons bedrijf;

 • Het invoeren en implementeren van beleid voor het beheer van en toezicht op chemische stoffen;

 • Het aangaan van duurzame handelsrelaties met klanten en leveranciers om aan de eisen van klanten te kunnen voldoen;

 • Meer direct contact met klanten door middel van marketingtrips, conferenties en beurzen om de behoeften van huidige en toekomstige klanten te leren kennen, rekening houdend met specifieke marktkenmerken;

 • Aanpassing en specialisatie van het productassortiment van TME aan de behoeften van de huidige en toekomstige markten;

 • Het verbeteren van de bedrijfsorganisatie met het oog op het tijdig uitvoeren van bestellingen;

 • Het handhaven van de beschikbaarheid in het TME-magazijn op het bereikte niveau;

 • Het analyseren van reclamaties om de oorzaken van de fouten die hieraan ten grondslag liggen weg te nemen;

 • Kwaliteit teneinde het strategische doel van een positief economisch resultaat en uitbreiding naar binnenlandse en buitenlandse markten te bereiken;

 • Het voortdurend verbeteren van de effectiviteit van het geïntegreerde kwaliteits- en milieumanagementsysteem;

 • Het motiveren en voortdurend verbeteren van de kwalificaties van de medewerkers van TME, zodat ze hun activiteiten op het gebied van kwaliteit bewust en verantwoord uitvoeren en informatie over het milieu hen stimuleert tot milieuvriendelijk gedrag.

Bestuursvoorzitter van Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.