U bekijkt de website voor klanten uit: Netherlands. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u USA / US
Klantpaneel
In uw winkelwagen
Laat zich registreren

Kwaliteitsbeleid

Hoge kwaliteit is een waarde die voor ons niet alleen belangrijk is voor de aangeboden producten, maar ook voor het niveau van de geleverde diensten.
We hechten grote waarde aan de effectiviteit van ons werk, de snelheid van de orderverwerking en de manier waarop producten worden opgeslagen en gedistribueerd.

Bevestiging hiervan zijn de toegekende certificaten:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Onze hoogste normen voor kwaliteitsmanagement zijn bevestigd door het certificaat PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Het systeem PN-EN ISO 14001:2015 is ingevoerd in bedrijven die milieubescherming als belangrijk onderdeel van hun activiteiten zien. TME minimaliseert zijn negatieve impact op de natuurlijke omgeving, voorkomt vervuiling en introduceert pro-ecologische oplossingen.

Kwaliteitsbeleid en milieubeleid

Het belangrijkste doel van de activiteiten van Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. is het behalen en versterken van de positie van marktleider in Centraal-, Oost- en Noord-Europa op het gebied van distributie van elektronische en elektromechanische elementen en werkplaatsuitrusting. TME wil graag de "eerste keuze" zijn door een steeds breder scala aan producten en diensten aan te bieden met een kwaliteit die voldoet aan de behoeften van onze huidige en toekomstige klanten.

We voeren een duurzaam ontwikkelingsbeleid dat uitgaat van een bewuste en goede relatie tussen economische groei en zorg voor het milieu en de menselijke gezondheid.

De uitvoering van het gestelde doel wordt ondersteund door de implementatie, het onderhouden en voortdurend verbeteren van het Geïntegreerde Systeem voor Kwaliteitsmanagement en Milieubeheer, vlg. EN ISO 9001 2015-10 en vlg. EN ISO 14001 2015-09, op basis van procesmanagement. Hierdoor zorgen we voor een geoptimaliseerde werkorganisatie die bevredigend is voor onze klanten en werknemers. Het toepassingsgebied van de certificering omvat de distributie van elektronische, elektromechanische en mechanische onderdelen en componenten, regel- en meetapparatuur en industriële automatiseringsapparatuur, gereedschappen, benodigdheden en chemische preparaten. Het voltallige managementteam is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het effectief functioneren van het Geïntegreerde Managementsysteem en ons gekwalificeerde en gemotiveerde team van medewerkers staat garant voor uitvoering van de processen in overeenstemming met de eisen.

De uitvoering van dit beleid berust op:

 • Implementatie van een alomvattende aanpak om een positieve Customer Experience op te bouwen in alle processen en op alle niveaus van de organisatiestructuur;
 • Voortdurende analyse van risico's, bedreigingen en kansen die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van de organisatie en hiermee rekening houden bij de planning en optimalisering van processen;
 • Het aangaan van duurzame handelsrelaties met klanten en leveranciers om aan de eisen van klanten te kunnen voldoen;
 • Meer direct contact met klanten door middel van conferenties, beurzen en marketingtrips om de behoeften van huidige en toekomstige klanten te leren kennen, rekening houdend met specifieke marktkenmerken;
 • Specialisatie en aanpassing van het productassortiment van TME aan de behoeften van de huidige en toekomstige markten;
 • Het verbeteren van de bedrijfsorganisatie met het oog op het tijdig uitvoeren van bestellingen;
 • Het handhaven van de beschikbaarheid in het TME-magazijn op het bereikte niveau;
 • Hoge proceskwaliteit teneinde het strategische doel van een positief economisch resultaat en uitbreiding naar binnenlandse en buitenlandse markten te bereiken;
 • Verantwoordelijk en efficiënt gebruik van grondstoffen en energie en minimalisering van afvalproductie en emissies in de lucht, alsmede het voorkomen van verontreinigingen;
 • Naleving van wettelijke en andere vereisten betreffende milieuaspecten die van toepassing zijn op ons bedrijf in samenhang met de voortdurende verbetering van het systeem om de milieuprestaties te verbeteren;
 • Implementatie van het beheer van en toezicht op chemische stoffen en gevaarlijke producten;
 • Het motiveren en voortdurend verbeteren van de kwalificaties van de medewerkers van TME, zodat de door hen ondernomen activiteiten op het gebied van kwaliteit en milieu bewust en professioneel worden uitgevoerd en informatie over het milieu hen stimuleert tot milieuvriendelijk gedrag.

Bestuursvoorzitter van Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download