U bekijkt de website voor klanten uit: Netherlands. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u USA / US

Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download
Klantpaneel
In uw winkelwagen

RMA

Als u opmerkingen heeft over producten die door TME zijn verkocht of diensten die door TME zijn geleverd, vul dan het volgende reclamatieformulier in en stuur het op. Na verzending ontvangt u een bevestiging van de melding op uw e-mailadres.

* verplicht veld

Regels voor ontvangst en afhandeling van reclamaties

De reclamatieprocedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de samenwerkingsvoorwaarden van de verkoper.

  • Scheur de identificatielabels niet van onze artikelen.
  • Laat de artikelen in hun originele verpakking zitten en bewaar ze volgens de instructies van de fabrikant.
  • Vul het meegestuurde reclamatieprotocol in en stuur het samen met de gereclameerde artikelen per post naar ons adres (we accepteren geen pakketten die onder rembours zijn verzonden).
  • Bent u een individuele klant (consument)? Neem dan contact op met de Afdeling Reclamatie op telefoonnummer +48 42 645 55 65 voordat u de gereclameerde artikelen verzendt.

Informatie over persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor uitvoering van uw rechten die voortvloeien uit de geldende wettelijke voorschriften in verband met de afgesloten verkoopovereenkomst, op grond van art. 6 lid 1 punt c van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

  2. Ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen entiteiten zijn die namens de beheerder persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van het reclamatieproces, waaronder IT-dienstverleners, koeriersbedrijven, betalingsverwerkers, waarbij dergelijke entiteiten de gegevens verwerken op basis van een overeenkomst met de beheerder en uitsluitend in overeenstemming met de instructies van de beheerder.

  3. Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat de verplichting tot bewaring van deze gegevens verloopt, nl. uiterlijk een jaar na afrekening van de reclamatie.

  4. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om een reclamatie in te dienen en deze te behandelen.