You are browsing the website for customers from Netherlands. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

RMA

Klant
Produktenvoeg volgende produkt toe

Als u een klacht plaatst m.b.t. technisch defecten van goederen schrijft u dan a.u.b. waarom het product naar uw mening niet aan specificatie van fabrikant voldoet of beschrijf het defect. U kunt ook de applicatiebeschrijving bijvoegen. Wat betreft programmeerbare onderdelen schrijf dan a.u.b. welke programmeur of manier van programmeren is toegepast.

Klachtenprocedure:

  • De procedure wordt volgens onze handelsvoorwaarden uitgevoerd.
  • Onze identificatie labels mogen niet van de goederen worden afgescheurd . Laat de goederen in de originele verpakking en bewaar volgens de fabrikant instructie.
  • Vul zorgvuldig het klachtenformulier in en retourneer de defecte en verkeerd geleverde goederen. Retourneren kan uitsluitend plaatsvinden nadat hiervoor toestemming is verkregen van de verkoper.

1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw rechten die uit de geldende voorschriften voortvloeien uit te oefenen, in verband met de verkoopovereenkomst, krachtens art. 6 lid 1 punt c van Verordening (eu) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

2. De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen de verwerkers zijn die op verzoek van de verwerkinsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van het klachtenproces o.a.: IT-dienstverleners, koerierbedrijven, betalingsproviders, waarbij dergelijke entiteiten de gegevens verwerken op basis van een overeenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke en uitsluitend volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

3. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de verplichting tot het opslaan van de gegevens niet meer geldt d.w.z. gedurende één jaar na afhandeling van de klacht.

4. De verstrekking van u persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om een klacht in te dienen en behandelen.

linecard

Selecteer een fabrikant of categorie om producten te bekijken.

Quick Buy

?
produkt symbool aantal
Voorbeeld

Overige opties van Quick Buy

paypal six_payment

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier, voor meer informatie over cookies en over hoe u onze cookies kunt beheren.

Niet meer weergeven