Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

Quick Buy - Podstawowe funkcjonalności

Dodawanie nowej linii

Aby dodać do spisu nową pozycję, należy wcisnąć przycisk "dodaj nową linię" lub ikonę „karteczki”. Na ekranie pojawią się ponownie możliwości wprowadzania artykułów.

Jeśli kolejne produkty dodawane do Quick Buy powtarzają się, należy zdecydować czy daną pozycję:

  • dodać jako nową linię,
  • połączyć z już istniejącą w Quick Buy,
  • pominąć przy zaciąganiu do Quick Buy.

Drukowanie

Opcja ta pozwala na wydrukowanie listy produktów znajdujących się w Quick Buy.

UWAGA!
Do wydruku trafią tylko poprawnie wprowadzone produkty, tzn. takie przy których nie został wyświetlony żaden błąd.

Usuwanie produktów

Chcąc usunąć artykuły z listy Quick Buy należy zaznaczyć chceckboxy znajdujące się przy każdym z nich, a następnie użyć guzika „usuń” lub skorzystać z ikony „x” umieszczonej na końcu każdej linii produktowej.

Kopiowanie do Ulubionych

Aby skopiować wybrane produkty do Ulubionych należy zaznaczyć znajdujące się przy nich checkboxy, a następnie użyć przycisk „kopiuj do Ulubionych”.

Wówczas należy zdefiniować, do którego folderu artykuły zostaną skopiowane.

Przenoszenie produktów do Ulubionych

Opcja „przenieś do Ulubionych” pozwala na umieszczenie produktów znajdujących się na liście Quick Buy w Ulubionych. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy zaznaczyć checkboxy przy wybranych artykułach i użyć przycisku „przenieś do Ulubionych”. 

Optymalizator zamówienia

Funkcjonalność ta została utworzona w celu zoptymalizowania Państwa zamówień. Aby z niej skorzystać, należy złożyć zamówienie korzystając z Quick Buy. 

Chcąc zoptymalizować całe zamówienie należy zaznaczyć wszystkie pozycje, a następnie kliknąć guzik „optymalizuj” znajdujący się nad/pod tabelą z produktami.

Optymalizacji linii można również dokonywać klikając link „optymalizuj” umieszczony na końcu linii z danym produktem.

Przycisk i linki "optymalizuj" pojawiają się tylko wtedy, jeśli podane ilości mogą zostać zoptymalizowane. Po użyciu optymalizatora, przy liniach gdzie ilość nie będzie optymalna, system podpowie ilość z wyższego przedziału cenowego, która może okazać się dla Państwa bardziej korzystna. 

W nawiasach pojawią się ilości o jakie zostanie zwiększone zamówienie na dany produkt. Wyświetlona zostanie również cena i wartość netto lub brutto (w zależności od rodzaju Klienta) dla proponowanej ilości. 

W celu zoptymalizowania całego zamówienia, należy zaznaczyć checkboxy przy wybranych liniach, a następnie wcisnąć przycisk "zoptymalizuj wybrane produkty", znajdujący się nad/pod tabelą z produktami, który zapisze zmiany dla wszystkich produktów.

Klikając natomiast w link „zoptymalizuj wybraną pozycję”, znajdujący się na końcu linii z danym artykułem, aktualizacji podlega tylko ten konkretny produkt.

Zamieniona zostanie wówczas ilość wpisana przez klienta na ilość optymalną.

Wyświetlone zostaną ceny i wartość netto lub brutto w zależności od tego, czy klient jest firmą czy osobą indywidualną.

Export do pliku csv

Korzystając z tej opcji można wyeksportować wybrane produkty do pliku csv. Wystarczy zaznaczyć znajdujące się przy nich checkboxy i użyć przycisk „export do pliku csv”.

UWAGA!
Do pliku wyeksportowane zostaną tylko poprawnie wprowadzone produkty, tzn. takie przy których nie został wyświetlony żaden błąd.

Dodawanie do zamówienia

Po zakończeniu wprowadzania linii za pomocą Quick Buy należy dodać je do zamówienia przyciskiem "dodaj do zamówienia". Wszystkie prawidłowo wpisane pozycje wraz z ilościami zostaną automatycznie przeniesione do zamówienia, a produkty błędnie wprowadzone pozostaną w Quick Buy.

W celu zakończenia zamówienia należy przejść do koszyka.

Filtrowanie produktów

Opcja ta pozwala na szybkie wyszukanie danego produktu przy użyciu symbolu TME lub symbolu Klienta.

Produkty z oferty

Chcąc skorzystać z oferty należy kliknąć w link „istnieje oferta”, wybrać ofertę, która ma zostać użyta, a następnie zdecydować czy linia z oferty ma zostać dodana jako nowa czy zastąpić pozycję aktualnie znajdującą się w Quick Buy.

Produkty podobne

Jeśli dla danego produktu istnieją produkty podobne, informacja o tym jest wyświetlana pod danym artykułem.

Chcąc dodać produkt podobny do Quick Buy, należy wybrać jedną z dwóch opcji:

  • zastąpienie aktualnie dodanego do Quick Buy artykułu produktem podobnym,
  • dodanie produktu podobnego jako nowej linii w Quick Buy.

System powiadomień o dostępności

System powiadomień o dostępności to funkcjonalność pozwalająca kontrolować zmieniający się stan magazynowy w TME.

Można ustawić dwa rodzaje powiadomień:

  • powiadomienie jednorazowe, kiedy stan magazynowy osiągnie poziom całkowitego zapotrzebowania,
  • powiadomienie wielokrotne, kiedy stan magazynowy wzrasta, ale nie wystarcza na pokrycie zapotrzebowania. Wysyłane do momentu kiedy stan magazynowy pokryje zapotrzebowanie w całości.

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz