Przeglądasz stronę dla klientów z: Poland. Sugerowana wersja serwisu dla Ciebie to USA / US
Panel klienta
W Twoim koszyku
Zarejestruj się

System parametrów

Jest to bardzo pomocne narzędzie, które pozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania produktów za pomocą filtrów, wg których wybiera się określone parametry charakterystyczne dla danego artykułu. Żeby użyć tej funkcji, należy zaznaczyć poszukiwaną wartość konkretnego parametru.

Wybór danej wartości parametru spowoduje ograniczenie zakresu wyszukiwania do produktów spełniających to kryterium. Istnieje możliwość zaznaczenia kilku wartości naraz w odniesieniu do jednego parametru. Wybór konkretnej wartości dla wybranego parametru powoduje uaktualnienie możliwych do wyboru wartości w pozostałych parametrach.
Wartości, które nie spełniają żądanych kryteriów, są wyszarzane i umieszczane na końcu listy.
W momencie określania parametrów lista produktów jest pusta.

Aby sprawdzić, które komponenty spełniają wybrany warunek, należy kliknąć przycisk "zastosuj filtr" . Wówczas na ekranie wyświetlą się wszystkie produkty o szukanych właściwościach. Ograniczenia nałożone na dany parametr można dowolnie modyfikować poprzez usunięcie wcześniej zastosowanego filtra lub odznaczenie wybranej wartości.
Wartość danego parametru można szybko odnaleźć, wpisując daną frazę lub wartość w pole wyszukiwania znajdujące się pod okienkiem z wartościami parametru.
Funkcjonalność ta oferuje także inne ułatwienia.

W przypadku parametrów numerycznych można wyszukiwać wartości:

  • większe od danej wartości -  wpisując np >5
  • mniejsze od danej wartości – wpisując np. <5
  • większe lub równe – wpisując np. >=5
  • mniejsze lub równe – wpisując np. <=5
  • oraz np. z danego przedziału – wpisując np. 5-10

(ważne – przed, po i między operatorami nie wpisujemy znaku spacji)
System parametrów potrafi również prawidłowo interpretować podstawowe przedrostki wartości numerycznych – np. miliampery - m, kilovolty – k, nanofarady – n. Prawidłowo interpretowane są następujące zapisy (oraz wszystkie inne występujące przedrostki):

Uwaga
W okienkach wyszukiwania wartości parametrów nie stosujemy jednostek podstawowych (czyli np. amperów – A, voltów – V, faradów - F itp.).
Należy używać przedrostków, tylko jeśli okaże się to pomocne.

Jeśli korzystasz z okienka wyszukiwania wartości parametru i jesteś zainteresowany/a listą artykułów spełniających zaznaczone wartości, naciśnięcie klawisza enter jest równoznaczne z kliknięciem klawisza „zastosuj filtr” .
Dodatkowo, jeśli chcesz zobaczyć listę wszystkich artykułów do których są przypisane jakiekolwiek wartości danego parametru, wystarczy umieścić kursor w pustym polu wyszukiwania tego parametru i kliknąć klawisz „Enter” .
Natomiast do odznaczenia wszystkich wybranych wartości parametru służy przycisk „usuń filtr” .

Jeśli liczba dostępnych parametrów dla danej grupy lub wyniku wyszukiwania jest większa niż domyślnie wyświetlona, można dodawać kolejne, korzystając z przycisku „dodaj filtr” . Na ekranie pojawi się wówczas lista z możliwymi do wybrania parametrami. Wystarczy zaznaczyć żądany parametr, a następnie zaakceptować wybór przyciskiem „zatwierdź zmiany”.
Analogicznie można usunąć parametr, odznaczając go na w/w liście, a następnie zaakceptować wybór przyciskiem „zaakceptuj zmiany” . Parametry można również dowolnie wyłączać, korzystając z „x” przy danym okienku.
Jeśli skorzystasz z opcji „Dodaj filtr” znajdującej się za okienkami z parametrami, możesz dodać dodatkowe parametry, po których odbędzie się filtrowanie produktów.

Na liście są dostępne wszystkie parametry dla artykułów z danej grupy lub wyniku wyszukiwania.
Istnieje możliwość posortowania listy wg nazwy parametru, jednostki lub liczby wystąpień produktów.
Dodatkowo możesz zawęzić obszar wyszukiwania do produktów wybranego producenta.
Lista dostępnych producentów jest prezentowana w pierwszym okienku z parametrami i można w zależności od potrzeb wybrać jednego producenta, kilku, lub nie określać żadnego.

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana, pobierz nową wersję.

Chrome Chrome Pobierz
Firefox Firefox Pobierz
Opera Opera Pobierz
Internet explorer Internet Explorer Pobierz