Ați accesat site-ul pentru clienții din: Romania. Pe baza datelor dvs. de localizare, vă sugerăm versiunea paginii din USA / US
Panou client
Coşul dvs.
Inregistrare

RoHS

Marca RoHS pe site-ul nostru: produsele care poartă marca RoHS îndeplinesc cerinţele Directivei RoHS.
Utilizând motorul de căutare veţi găsi produsul dorit. După găsirea produsului, pentru produsele care îndeplinesc cerinţele Directivei RoHS va apărea însemnul RoHS în coloana RoHS will appear in the column "Produs, simbol şi descriere".
Toate informaţiile referitoare la conformitatea cu Directiva RoHS sunt prezentate pe baza datelor primite de la furnizorii noştri.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei şi know-how-ului în domeniul echipamentelor electrice şi electronice duce la inventarea din ce în ce mai rapidă de dispozitive de nouă generaţie, ceea ce, la rândul său, duce la producerea de cantităţi considerabile de deşeuri, deoarece perioada de utilizare a acestor dispozitive ca produs activ a fost redusă. Există multe substanţe periculoase în aceste produse, de exemplu metale grele, în special mercur, cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanţe ignifuge, astfel încât deşeurile sunt dăunătoare mediului. Pentru acest motiv, Uniunea Europeană a luat măsuri legale pentru minimizarea riscului cauzat de aceste deşeuri. În acest sens a fost adoptată Directiva RoHS cu privire la restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în anumite produse electrice şi electronice.
De la începutul anului 2005, Societatea Transfer Multisort Elektronik realizează cercetări intensive şi a desfăşurat proiecte pentru a fi pregătită să adopte noua Directivă şi să introducă în oferta sa produse care respectă cerinţele Directivei RoHS. Intenţia noastră este ca la sfârşitul anului 2005 - începutul anului 2006 să le furnizăm clienţilor componente care respectă cerinţele de mediu. Totuşi, acest obiectiv depinde de capacitatea producătorului de componente electrice şi electronice. Pentru a satisface nevoile clienţilor săi, Societatea TME a introdus un sistem de control pentru a verifică dacă producerea componentelor este conformă cu Directiva. Acesta ne va permite să colaborăm cu clienţii noştri fără niciun impediment în perioada de implementare a prezentei Directive.
Dorim să subliniem faptul că suntem interesaţi să colaborăm cu clienţii noştri, că dispunem de unele materiale pe această temă şi că oferim consultaţii şi informaţii complete cu privire la conformitatea componentelor producătorilor individuali cu Directiva.

Dacă aveţi întrebări sau comentarii, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la:rohs@tme.pl

Vă prezentăm mai jos cadrul legal al Directivei RoHS.

Directiva RoHS – introducere

La 01 iulie 2006 va intra în vigoare Directiva Comunităţii Europene RoHS (Restricţionarea folosirii anumitor substanţe periculoase) referitoare la protecţia mediului. Aceasta interzice utilizarea în cazul produselor electrice şi electronice a şase substanţe periculoase (peste valorile maxime permise), precum:

 • Mercur,
 • Cadmiu,
 • Plumb,
 • Crom hexavalent,
 • Substanţe ignifuge PBB şi PBDE.

Directiva RoHS derivă direct din Directiva Comunităţii Europene WEEE (Deşeuri provenite de la echipamente electrice şi electronice), cunoscută sub numele de Directiva privind deşeurile – şi este strâns legată de aceasta. Obiectivul ambelor directive este de a reduce deşeurile provenite de la echipamentele electrice şi electronice şi de a elimina riscul poluării mediului.

Valorile maxime ale concentraţiilor

Concentraţia maximă de 0,1% din greutatea materialului omogen este permisă pentru orice substanţă, cu excepţia cadmiului pentru care concentraţia maximă este de 0,01%. În acelaşi timp, aceste valori ale concentraţiilor nu se aplică pentru produsul final sau o componentă unică, ci numai pentru greutatea materialului omogen – substanţă omogenă care teoretic poate fi separată mecanic de alte substanţe. Aceasta este definiţia precisă a UE.

Grupuri de produse incluse în Directivă

Directiva RoHS include următoarele grupuri de produse:

 • echipamente de uz casnic de mari dimensiuni,
 • echipamente de uz casnic de mici dimensiuni,
 • echipamente informatice şi de telecomunicaţii,
 • aparatură de larg consum,
 • echipamente de iluminat,
 • dispozitive electrice şi electronice (cu excepţia dispozitivelor industriale de birou de mari dimensiuni),
 • jucării, echipamente de agrement şi sport,
 • maşini automate.

Teritoriul acoperit

Directiva RoHS se aplică pentru toate pieţele UE; totuşi a devenit imediat un standard pe pieţele internaţionale datorită procesului de globalizare a industriei electronice. Acţiuni similare cu cele prevăzute în Directivă sunt desfăşurate în multe state care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Informaţii suplimentare

După data de 01 iulie 2006 orice produs final care face obiectul Directivei şi care este introdus pe piaţa UE va trebui să respecte prevederile Directivei RoHS. Acest lucru include produsele importate în Uniunea Europeană, precum produsele destinate comercializării, produse în UE.
Directiva RoHS se referă la produse finite şi nu la componente şi produse semi-finite care fac parte din produsul final. În realitate, producătorii vor avea nevoie de componente conforme cu Directiva pentru a crea un produs final care să respecte prevederile Directivei.

Restricţii

Implementarea corectă a Directivei RoHS este controlată de un organism executiv care poate întreprinde acţiuni necesare pentru a se estima corectitudinea procesului de conformare a producătorilor la cerinţele Directivei. Orice inconsecvenţă este pasibilă de amenzi, precum şi de retragerea completă a produsului de pe piaţa UE.

Substanţele care în anumite condiţii pot fi folosite în procesul de fabricare

Directiva include câteva excepţii de la restricţiile privind substanţele periculoase, din cauza lipsei posibilităţilor tehnice de a substitui aceste substanţe.
Principalele excepţii sunt: plumbul şi mercurul. Plumbul poate fi folosit:

 • în aliaje de lipit cu o temperatură de topire ridicată (concentraţie de plumb >85%),
 • în materiale piezoelectrice,
 • în sticla pentru tuburile catodice,
 • în aliaje ale metalelor definite în Directivă.

Mercurul poate fi folosit pentru tuburile fluorescente şi pentru alte tipuri de lămpi.
Directiva permite de asemenea, în condiţii speciale, utilizarea placărilor cu cadmiu şi a cromului hexavalent.
Pe baza cererilor specifice, Uniunea Europeană poate permite şi utilizarea altor substanţe periculoase, dar va fi vorba numai de o permisiune temporară.

Etichetarea producătorilor

Produsele care intră sub incidenţa Directivei (cu excepţia componentelor) trebuie marcate cu simbolul CE, în plus producătorii au introdus propriile sisteme de marcaje pentru facilitarea identificării clare a acestor produse de către clienţi.

Impactul Directivei pe pieţele globale ale UE

Directiva are un impact semnificativ nu numai direct asupra producătorilor şi societăţilor de distribuţie, ci şi asupra logisticii, controlului calităţii, stocurilor din depozite, livrărilor şi, de asemenea, asupra consumatorului final. Directiva RoHS influenţează de asemenea produsele care nu sunt vizate în mod direct de aceasta, dat fiind că producătorii trebuie să anticipeze diferite moduri de întrebuinţare a produselor lor de către consumatorul final, al cărui interes este protejat de Directivă.

Declaraţia de conformitate cu Directiva RoHS

Uniunea Europeană cere declaraţii de conformitate cu directiva RoHS pentru produsele care intră sub incidenţa Directivei (cu excepţia componentelor). În plus, clienţii pot solicita furnizarea de documente care să ateste această conformitate, sub forma unei documentaţii complete. De asemenea, se practică marcarea elementelor RoHS pe ambalajele colective şi individuale, pe facturi şi pe scrisorile de trăsură.

Etichete pentru produse ecologice şi fără plumb

De asemenea producătorii folosesc şi etichete în care se indică faptul că produsele sunt ecologice şi fără plumb. Aceste etichete nu sunt conforme Directivei RoHS. Prima se referă numai la reducerea folosirii substanţelor periculoase, nefiind adaptată pentru procesul de sudare fără plumb (temperatură mai ridicată de sudare) iar a doua înseamnă produs fără plumb.

Costurile mai mari ale produselor care se conformează Directivei RoHS

Restricţiile privind folosirea substanţelor periculoase duc la introducerea unor metale noi, mai scumpe şi a compuşilor acestora în procesul de fabricaţie. Procesul însuşi va fi supus unor modificări pentru a rezulta produse conforme Directivei RoHS. Toate aceste modificări vor determina o majorare semnificativă a costurilor de fabricaţie aferente componentelor care respectă prevederile Directivei.

Noi aliaje de lipire

Aliajele de lipire existente trebuie eliminate din procesele de fabricaţie. Compusul cel mai importat interzis de această directivă este plumbul. Totuşi, Uniunea Europeană nu a specificat o alternativă neechivocă în acest sens. Cel mai cunoscut aliaj fără plumb este aliajul creat pe bază de cositor, argint şi cupru (SAC). Totuşi, acesta are o temperatură de topire mai ridicată.

Conformitatea totală cu Directiva RoHS

Conformitatea totală cu Directiva RoHS necesită nu numai reducerea folosirii substanţelor interzise de Directivă, ci şi adaptarea componentelor la procesul de lipire fără plumb, cu alte cuvinte crearea unor componente care să reziste la temperaturi de lipire mai ridicate.
Din nefericire, aliajele de lipire fără plumb se topesc la temperaturi mai mari cu aproximativ 40°C decât aliajele plumbului. Timpul de topire creşte de asemenea, având un efect negativ asupra calităţii conexiunilor prin lipire. Adezivii conducători de curent electric pot reprezenta o alternativă în acest sens; totuşi în prezent nu sunt folosiţi în mod frecvent.

Informaţiile de mai sus nu prezintă în mod exhaustiv conţinutul Directivei RoHS. Sperăm ca ele reprezintă un suport pentru familiarizarea clienţilor cu problemele şi măsurile posibile de soluţionare.

DIRECTIVA 2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 8 iunie 2011
privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
(versiune prelucrată) ​(versiune EN)

Browserul dvs. nu mai este suportat, descărcaţi o versiune nouă