You are browsing the website for customers from Slovakia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

RMA

Klient
Produktypridaj nový produkt

Pokiaľ reklamujete technickú vadu tovaru, uveďte, prosím, v čom podľa Vás tovar nezodpovedá informáciám uvedeným v katalógu výrobcu (špecifikáciám) alebo opíšte vadu, prípadne priložte opis jeho použitia. V prípade programovateľných súčiastok, prosím, uveďte, aký programátor alebo spôsob programovania ste použili.

Ako postupovať v prípade reklamácie:

  • Reklamačné konanie prebieha v súlade s obchodnými podmienkami dodávateľa.
  • Z tovaru neodstraňujte naše identifikačné nálepky. Tovar nechajte v originálnom balení a skladujte v súlade s pokynmi výrobcu.
  • Dôsledne vyplňte reklamačný protokol a odošlite ho spolu s reklamovaným tovarom (nie na dobierku) na našu adresu.

1. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom plnenia Vašich oprávnení vyplývajúcich z platných právnych predpisov, v súvislosti s uzatvorenou kúpnou zmluvou, na základe čl. 6 ods. 1 bod c Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

2. Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť subjekty spracúvajúce osobné údaje na pokyn prevádzkovateľa v súvislosti s realizáciou reklamačného postupu, napríklad dodávatelia IT služieb, kuriérske spoločnosti, platobní operátori, pričom takéto subjekty spracúvajú údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom a výhradne v súlade s pokynmi prevádzkovateľa.

3. Vaše osobné údaje budú archivované do momentu vypršania povinnosti ich archivácie, t. j. rok po ukončení reklamácie.

4. Uvedenie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak pre nahlásenie reklamácie a jej posúdenie nevyhnutné.

linecard

Aby ste mohli prezerať produkty, zvoľte výrobcu alebo kategóriu

Quick Buy

?
symbol tovaru objednané množstvo
Prezrieť

Iné možnosti Quick Buy

paypal_help

Táto internetová strana používa súbory cookie. Kliknitesem, ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a o ich nastaveniach.

Viackrát neukazovať