Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

RMA

Ak máte pripomienky k nakúpeným produktom alebo službám poskytovaným TME, vyplňte a odošlite nám nasledujúci reklamačný formulár. Po jeho odoslaní dostanete potvrdzujúci mail na Vašu e-mailovú adresu.

* povinné pole

Pravidlá prijímania a posudzovania reklamácií

Reklamačné konanie prebieha v súlade s právnymi predpismi a podmienkami spolupráce predávajúceho.

  • Z tovaru nestrhávajte naše identifikačné etikety.
  • Tovar nechajte v originálnom obale a skladujte ho v súlade s pokynmi výrobcu.
  • Vyplňte reklamačný protokol priložený k zásielke a odošlite ho spolu s reklamovaným tovarom, a to poštou na našu adresu (nepreberáme zásielky odosielané na dobierku).
  • Ak ste individuálny zákazník (spotrebiteľ), kontaktujte pred odoslaním reklamovaného tovaru Reklamačné oddelenie na telefónnom čísle +48 42 645 55 65.

Informácie o osobných údajoch

  1. Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom uplatňovania Vašich práv vyplývajúcich z platných právnych predpisov v súvislosti s uzatvorenou kúpnopredajnou zmluvou, na základe čl. 6 ods. 1 bod c Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

  2. Prijímateľmi Vašich osobných údajov môžu byť subjekty spracúvajúce osobné údaje na pokyn prevádzkovateľa v súvislosti s reklamačným postupom, okrem iného poskytovatelia IT služieb, kuriérske spoločnosti, platobní operátori, pričom tieto subjekty spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom a výhradne v súlade s jeho pokynmi.

  3. Vaše osobné údaje budú uchovávané do chvíle vypršania povinnosti ich uchovávania, t.j. po dobu jedného roka po vyúčtovaní reklamácie.

  4. Uvedenie Vašich údajov je dobrovoľné, avšak zároveň nevyhnutné pre nahlásenie a posúdenie reklamácie.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu