Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Πίνακας προφόρμας

Στον πίνακα αυτό, βρίσκονται όλα τα εκδοθέντα, αλλά μη εξοφλημένα τιμολόγια προφόρμα. Θα πρέπει να τα διευθετήσετε εντός διαστήματος 7 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Οι παραγγελίες που βρίσκονται σε κάθε τιμολόγιο, αποστέλλονται άμεσα με τ την εμφάνιση του ποσού πληρωμής στον λογαριασμό της ΤΜΕ.

Προσοχή!
Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιείται εντός διαστήματος 7 ημερών, η Παραγγελία σας ακυρώνεται.

Επεξεργασία και διαγραφή τιμολογίου προφόρμα

Η επεξεργασία τιμολογίου προφόρμα, είναι δυνατή μόνη πριν την εξόφλησή της. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ανοίξετε το συγκεκριμένο τιμολόγιο μέσω του πλήκτρου „ακύρωση τιμολογίου προφόρμα” και να ακυρώσετε προϊόντα παραγγελίας. Κατόπιν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αναγκαίες αλλαγές. Πρέπει να θυμάστε πως με τον τρόπο αυτό ακυρώνετε το προηγούμενο τιμολόγιο και πως στην θέση του θα πρέπει να εισάγετε νέο. Τιμολόγιο προφόρμα μπορεί επίσης να ακυρωθεί μέσω του εικονιδίου „Διαγραφή παραγγελίας”. Στην περίπτωση όμως αυτή, διαγράφεται το τιμολόγιο μαζί με ολόκληρη την παραγγελία.

Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της επιλογής διαγραφής τιμολογίου προφόρμα και την μεταφορά της παραγγελίας στα αγαπημένα. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο προφόρμα διαγράφεται και το σύνολο της παραγγελίας θα μεταφερθεί στα Αγαπημένα, από όπου μπορείτε εκ νέου να το τοποθετήσετε στο καλάθι.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση