Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Πιστωτικό όριο

Κάθε εγγεγραμμένος πελάτης στο σύστημα πωλήσεων της ΤΜΕ διαθέτει συγκεκριμένο, καθορισμένο πιστωτικό όριο.

Το πιστωτικό όριο μειώνεται κατά:

  • την τιμή των ανεξόφλητων τιμολογίων (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εκπρόθεσμα),
  • την τιμή των κατατεθειμένων, αλλά μή πραγματοποιηθέντων παραγγελιών, (ανεξάρτητα του αν τα προϊόντα βρίσκονται στην αποθήκη μας ή όχι).

Το μήνυμα για την υπέρβαση του πιστωτικού σας ορίου εμφανίζεται μετά την είσοδό σας στο σύστημα και κατά την έναρξη παραγγελίας.

Η υπέρβαση του πιστωτικού σας ορίου κατά την διάρκεια παραγγελίας προκαλεί ως συνέπεια να φραγραφτείτε από το σύστημα των χρόνων παράδοσης και την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος. Η παραγγελία παραμένει καταχωρημένη στο σύστημα, αλλά δεν πραγματοποιείται έως ότου το σύνολο των ανεξόφλητων τιμολογίων, και μην ολοκληρωμένων παραγγελιών επανέλθει στο προκαθορισμένο όριο.

Προκειμένου το πιστωτικό σας όριο να μην τύχει υπέρβασης, θα πρέπει να πληρώσετε τα ανεξόφλητα τιμολόγιά σας και αν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεών μας.

Την στιγμή που το πιστωτικό σας όριο θα επανέλθει στα καθορισμένα για εσάς όρια, θα εμφανιστεί εκ νέου κατάλληλο μήνυμα, και το σύστημα θα εμφανίσει ξανά τα χρονικά διαστήματα παραδόσεων για τις επιμέρους θέσεις.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση