U bekijkt de website voor klanten uit: Netherlands. Op basis van uw locatiegegevens is de voorgestelde pagina voor u USA / US

Uw browser wordt niet meer ondersteund, download een nieuwe versie

Chrome Chrome Download
Firefox Firefox Download
Internet explorer Internet Explorer Download
Klantpaneel
In uw winkelwagen

Milieu-informatie

Geache klant,

Wij willen u informeren dat het bedrijf Transfer Multisort Elektronik BV , als een bedrijf dat elektronische en elektrische apparatuur en batterijen op de Nederlandse markt brengt, verplicht is om aan bepaalde milieu-eisen te voldoen.

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving op het gebied van afval, zijn distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur verplicht om de inzameling, het hergebruik, de recycling en de juiste behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen en accu's die zij in de Europese Unie in de handel hebben gebracht, te organiseren en financieren. Het doel is om de hoeveelheid elektrisch en elektronisch afval te minimaliseren en hergebruik en recycling na gebruik aan te moedigen.

Wat is belangrijk om weten over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur?

Elektrische en elektronische apparatuur zijn apparaten waarvan de juiste werking afhankelijk is van de toevoer van elektrische stroom of de aanwezigheid van elektromagnetische velden, en die kunnen worden gebruikt voor de productie, transmissie of meting van elektrische stroom of elektromagnetische velden en zijn ontworpen voor gebruik bij een spanning van maximaal 1000 V voor wisselstroom en 1500 V voor gelijkstroom. Elektro-afval, d.w.z. afval dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur omvat, omvat onder meer:

  • huishoudelijke elektrische apparaten;
  • IT- en telecommunicatieapparatuur;
  • audiovisuele apparatuur;
  • verlichtingsapparatuur;
  • medische apparatuur;
  • elektrisch en elektronisch gereedschap en meetapparatuur;
  • automatenbranche , sensoren, enz.

Volgens de huidige wetgeving betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur elektro-afval niet aangebracht met ander afval worden omdat zij schadelijke en giftige stoffen. De principes van het omgaan met elektro-afval worden gereguleerd door nationale en EU-regelgeving.

Het is goed om te weten dat er een speciale markering op elektronische en elektrische apparatuur staat - "doorgestreepte afvalbak" (hieronder), die informatie geeft over het verbod op het weggooien van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval. Dit betekent dat gebruikte apparatuur selectief moet worden ingezameld.

Milieu-informatie

Hoe omgaan met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur?

Vergeet niet dat huishoudens een zeer belangrijke rol spelen bij het juiste beheer van afval. De overdracht van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen naar inzamelpunten draagt bij aan het hergebruik, recycling of terugwinning van apparatuur en de bescherming van de natuurlijke omgeving.

De lijst met verzamelpunten staat hieronder:

https://www.wecycle.nl/inleverpunt-zoeken

Om te voldoen aan milieuverplichtingen, werkt het bedrijf Transfer Multisort Elektronik BV samen met de Wecycle-herstelorganisatie op het gebied van apparatuur en met de Stibat-herstelorganisatie op het gebied van batterijen.

Ons registratienummer voor de batterij is: 40595