Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Kvalitetsstryning

Hög kvalitet är ett värde som är viktigt inte bara vad gäller produkter som vi erbjuder utan även våra tjänster.
Vi lägger en stor vikt vid vårt arbetets effektivitet, snabbt genomförande av beställningar samt produkternas lagrings- och distributionssätt.

Detta bekräftas med följande certifikat:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Våra högsta kvalitetsledningsstandarder bekräftas av certifikatet PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

PN-EN ISO 14001:2015 systemet implementeras på företag där miljöskyddet utgör en viktig del av verksamheten. TME begränsar till ett minimum sin negativa miljöpåverkan, förhindrar föroreningar och inför miljöfrämjande lösningar.

Kvalitets- och miljöpolicy

De viktigaste kriterierna för TMEs verksamhet är att inta en ledande position på marknaden i Central- Öst- och Norra Europa inom distribution av elektroniska, elmekaniska komponenter och verkstadsutrustning samt att ständigt stärka den positionen. Företaget strävar efter att bli "förstavalsleverantör" genom att erbjuda allt bredare sortiment av varor och tjänster med en kvalitet som tillfredsställer våra befintliga och framtida kunders behov. TMEs policy är en hållbar utveckling som förutsätter medvetna och riktigt utformade relationer mellan den ekonomiska tillväxten, omsorgen om miljön och människans hälsa.

Ett väsentligt led i processer vilka försiggår i TME Sp. z o.o. samtliga organisatoriska enheter är att säkra och ständigt förbättra kvaliteten.

Vi förverkligar vår policy genom att:

 • Implementera och ständigt förbättra det integrerade kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2015-10 samt miljöledningssystemet enligt ISO 14001:2015-09 vilka bidrar till en god arbetsorganisation som tillfredsställer våra kunder och medarbetare;

 • På ett ansvarsfullt och effektivt sätt utnyttja råvaror, energi och minimera avfallsmängder och utsläpp till luften samt förhindra föroreningar;

 • Följa rättsliga och andra krav vilka gäller för vår verksamhet;

 • Införa och implementera hanterings- och uppföljningspolicy för kemiska ämnen;

 • Knyta med kunder och leverantörer hållbara affärskontakter på partnersbasis för att möta kundernas krav;

 • Intensifiera direkta kontakter med kunder genom marknadsföringsresor, konferenser och mässor för att skaffa sig information om befintliga och framtida kunders behov med iakttagande av marknaders specifika förhållanden;

 • Anpassa och specialisera TMEs sortiment till marknadernas nuvarande och framtida behov;

 • Förbättra företagets organisation med avseende på ett avtalsenligt verkställande av beställningar;

 • Vidmakthålla orderverkställandet från TMEs lager på uppnådd nivå;

 • Analysera reklamationsanmälningar i syfte att avhjälpa felorsaker som föranleder reklamation;

 • Kvalitet som används för att uppnå den strategiska målsättningen som utgörs av ett positivt resultat från verksamheten samt expansion på de inhemska och utländska marknaderna;

 • Ständigt förbättra effektiviteten av det integrerade kvalitets- och miljöledningssystemet;

 • Motivera och ständigt utveckla TMEs personals kompetens så att deras kvalitetsarbete är medvetet och ansvarsfullt och information om vårt miljöarbete uppmuntrar till miljöfrämjande beteenden.

Styrelseordförande för Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta