Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

Kvalitetsstryning

Hög kvalitet är ett värde som är viktigt inte bara vad gäller produkter som vi erbjuder utan även våra tjänster.
Vi lägger en stor vikt vid vårt arbetets effektivitet, snabbt genomförande av beställningar samt produkternas lagrings- och distributionssätt.

Detta bekräftas med följande certifikat:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Våra högsta kvalitetsledningsstandarder bekräftas av certifikatet PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

PN-EN ISO 14001:2015 systemet implementeras på företag där miljöskyddet utgör en viktig del av verksamheten. TME begränsar till ett minimum sin negativa miljöpåverkan, förhindrar föroreningar och inför miljöfrämjande lösningar.

Kvalitets- och miljöpolicy

Den viktigaste målsättningen för Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. verksamhet är att inta en ledande ställning på marknaden i Central- Öst- och Norra Europa inom distribution av elektroniska, elmekaniska komponenter och verkstadsutrustning samt att ständigt stärka den positionen. TME strävar efter att bli "förstavalsleverantör" genom att erbjuda allt bredare sortiment av varor och tjänster med en kvalitet som tillfredsställer våra befintliga och framtida kunders behov.

Vår policy är hållbar utveckling som förutsätter medvetna och riktigt utformade relationer mellan den ekonomiska tillväxten, miljön och människans hälsa.

För att uppnå det uppsatta målet har vi implementerat, upprätthåller och ständigt förbättrar Det integrerade kvalitetsledningssystemet och miljöledningssystemet enligt PN-EN ISO 9001:2015-10 respektive PN-EN ISO 14001:2015-09 som baseras på en processtyrning som garanterar optimerad arbetsorganisation som tillfredsställer våra kunder och anställda. Certifieringen omfattar distribution av elektroniska, elmenakniska, mekaniska delar och komponenter, mät- och kontrollutrustning samt industriell automation, verktyg med tillbehör och kemiska medel. Hela ledningspersonalen är medvetna om sitt ansvar för en effektiv funktion av Det integrerade ledningssystemet och vårt kvalificerade och motiverade team utgör en garanti av att processerna genomförs i enlighet med kraven.

Vi förverkligar vår policy genom:

 • att implementera en heltäckande inställning till att bygga upp ett positivt Customer Experience i alla processer och på alla nivåer av vår organisations struktur;
 • att ständigt analysera risker, faror och chanser för den fortsatta utvecklingen av organisationen samt att iaktta dessa vid processplanering och -optimering;
 • att med kunder och leverantörer knyta hållbara affärskontakter på partnersbasis som låter oss uppfylla kundernas krav;
 • att öka direkta kontakter med kunderna under konferenser, mässor, marknadsföringsresor i syfte att lära känna våra befintliga och framtida kunders behov med iakttagande av respektive marknads speciella behov;
 • att specialisera och anpassa TMEs sortiment till befintliga och framtida marknaders behov;
 • att förbättra företagets organisation avseende på leveransernas punktlighet;
 • att behålla leveranserna direkt från TMEs lager på samma nivå;
 • en hög processkvalitet som används för att uppnå det strategiska målet som utgörs av positivt resultat och expansion på inhemska och utländska marknader;
 • att på ett ansvarsfullt och effektivt sätt utnyttja råvaror, energi och minimera avfallsmängder och utsläpp till luften samt förhindra föroreningar;
 • att följa rättsliga och andra krav vilka gäller miljöaspekter som tillämpas för vår verksamhet i kombination med en ständig förbättring av systemet för att förbättra verksamhetens miljöeffekter;
 • att införa ett styrnings- och uppföljningssystem för kemiska och farliga ämnen;
 • att motivera och ständigt utveckla TMEs personals kompetens så att deras kvalitets- och miljöarbete är medvetet och ansvarsfullt och information om vårt miljöarbete uppmuntrar till miljöfrämjande beteenden.

Styrelseordförande för Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta