Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta
Kundpanel
I din varukorgen

RMA

Om du har några synpunkter avseende inköpta varor eller TMEs tjänster fyll i och skicka nedanstående reklamationsformulär. När du skickat det får du en bekräftelse av reklamationsanmälan till din e-postadress.

* obligatorisk ruta

Regler för mottagande och handläggning av reklamationer

Reklamationsförfarandet sker i enlighet med lagföreskrifter och säljarens samarbetsvillkor.

  • Ta inte bort våra identifieringsetiketter från varan.
  • Lämna varan i originalförpackning och förvara i enlighet med tillverkarens anvisningar.
  • Fyll i reklamationsformuläret som bifogas till försändelsen och skicka det tillsammans med den reklamerade varan med post till vår adress (vi tar inte emot några postförskott).
  • Om du är individuell kund (konsument) kontakta Reklamationsavdelningen på telefonnummer +48 42 645 55 65 innan du skickar försändelsen.

Information gällande behandling av personuppgifter

  1. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att verkställa dina rättigheter som framgår av gällande lagstiftning i samband med ingånget försäljningsavtal i enlighet med art. 6 1 st. c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

  2. Dina personuppgifter kan emottas av företag som behandlar personuppgifter på uppdrag från personuppgiftsansvarig i samband med handläggandet av reklamationsprocessen, bl.a. IT-leverantörer, budfirmor, betalningsoperatörer och dessa företag behandlar personuppgifter på basis av ett avtal med personuppgiftsansvarig och endast i enlighet med personuppgiftsansvariges uppdrag.

  3. Dina personuppgifter kommer att lagras tills skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör, dvs. under ett år efter avslutad reklamation.

  4. Det är frivilligt men nödvändigt att ange personuppgifterna i syfte att anmäla och handlägga en reklamation.