Du bläddrar i webbsidan för kunder från: Sweden. Den bästa versionen av sidan för dig, baserat på lokaliseringsdata, är USA / US
Kundpanel
I din varukorgen
Registrera dig

VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN NYHETSBREV (TMEs nyhetsbrev)

VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN NYHETSBREV (TMEs nyhetsbrev)

Datum för ikraftträdande: 30 mars 2012
Senast uppdaterad: 25 maj 2018

 1. Allmänna bestämmelser
 2. Beställa tjänsten TMEs nyhetsbrev
 3. Behandling av personuppgifter om prenumeranter
 4. Villkor för tillhandahållande av tjänsten TMEs nyhetsbrev
 5. Avstå från tjänsten TMEs nyhetsbrev
 6. Klagomålsförfarande
 7. Slutbestämmelser

1. Allmänna bestämmelser

 1. Nyhetsbrev under namnet “TMEs nyhetsbrev” ges ut av Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. med säte i Łódź, (Polen) adress: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, registrerat i tingsrätten för Łódź –Śródmieście i Łódź, 20:e Näringsavdelningen för Nationella domstolsregistret under nummer 0000165815, aktiekapital: 3.300.000,00 zloty, NIP-nummer 729-010-89-84, REGON-nummer 473171710 (nedan kallat TME).
 2. Tjänsten TMEs nyhetsbrev omfattar utskick av online-nyhetsbrev med information om vad TME och dess dotterbolag har att erbjuda, händelser och annan information som är relaterad till TMEs och dess dotterbolags kommersiella verksamhet (nedan kallade TMEs nyhetsbrev) av TME via e-post med användarens samtycke, gratis, regelbundet, inte oftare än en gång i veckan, till den e-postadress webbplatsens användare angivit enligt dessa villkor och gällande lagar och förordningar.
 3. Varje fysisk person, juridisk person eller organisatorisk enhet som inte är en juridisk person (nedan kallad webbplatsens användare eller prenumeranten) kan bli prenumerant på TMEs nyhetsbrev.

2. Beställa tjänsten TMEs nyhetsbrev
Anmälan till tjänsten TMEs nyhetsbrev kan göras via:

 1. registreringsformuläret
 2. huvudsidan för TMEs webbplats
 3. fliken “Ditt konto”-> “TMEs nyhetsbrev”

Beställa tjänsten Nyhetsbrev via registreringsformuläret
För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, följ följande steg:

Beställa tjänsten Nyhetsbrev via huvudsidan
För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, följ följande steg:

Beställa tjänsten Nyhetsbrev via fliken “Ditt konto”
För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, följ följande steg:

TMEs skyldighet att tillhandahålla tjänsten TMEs nyhetsbrev följer endast av dessa villkor och tvingande bestämmelser i lag.

3. Behandling av personuppgifter om prenumeranter
Genom att registrera dig som mottagare av TMEs nyhetsbrev beställer du tjänsten TMEs nyhetsbrev och ger ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter (din e-postadress) av TME som personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR)

 1. De personuppgifter som anges av prenumeranten på TMEs nyhetsbrev (e-postadress) kommer inte att lämnas ut till tredje part med undantag för IT-systemets operatör som ska förmedla tjänsten TMEs nyhetsbrev eller användas för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 2. Återkallande av lämnat samtycke till behandlingen av personuppgifter om webbplatsens användare av TME är liktydigt med att användaren avstår från användningen av tjänsten TMEs nyhetsbrev enligt dessa villkor. Borttagning av e-postadressen från maillistan ska ske enligt punkt 5.
 3. För att ge hög kvalitet på de tillhandahållna tjänsterna har TME utvecklat en integritetspolicy som innehåller information om bl.a. villkoren för behandling av personuppgifter av TME.

4. Villkor för tillhandahållande av tjänsten TMEs nyhetsbrev

 1. TME skickar korrespondens om tillhandahållandet av nyhetsbrevstjänsten till prenumeranten på TMEs nyhetsbrev till den angivna e-postadress som TMEs nyhetsbrev ska skickas till.
 2. För att använda tjänsten TMEs nyhetsbrev måste webbplatsens användare ha ett aktivt e-postkonto som är rätt konfigurerat samt en internetansluten dator.
 3. Varje TMEs nyhetsbrev innehåller:
  • Information om TME som avsändare
  • Innehåll
  • Information om hur man avstår från tjänsten TMEs nyhetsbrev

Webbplatsens användare som väljer att anmäla sig till listan över prenumeranter som fårTMEs nyhetsbrev ger sitt samtycke till att motta marknadsföringsmaterial som skickas på elektronisk väg enligt art. 8 första stycket i lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster, polsk författningssamling nr 144 pos. 1204 från 2002) i form av TMEs nyhetsbrev.
Innehållet i TMEs nyhetsbrev är skyddat enligt lag. Prenumeranter har inte rätt att använda innehållet i TMEs nyhetsbrev för något annat ändamål än för att läsa innehållet.

5. Avstå från tjänsten TMEs nyhetsbrev

 1. Kunden har rätt att när som helst avstå från tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 2. Uppsägning av avtalet om tillhandahållande av tjänsten TMEs nyhetsbrev sker genom att:

a) prenumeranten tar bort sin e-postadress från maillistan själv
Detta görs genom att:

 1. gå till en av sidorna på webbplatsen på följande adresser: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, www.tme-germany.de, www.tme-benelux.nl, www.tme-uk.eu, www.tme-italia.it, www.tme.eu/es/, www.tme.cn
 2. gå till avsnittet TMEs nyhetsbrev från huvudsidan eller genom att gå till fliken “Ditt konto” och logga in
 3. ange den e-postadress som ska tas bort i fältet “Din e-postadress”
 4. klicka på knappen “spara” och klicka sedan på länken i det mottagna e-postmeddelandet för att radera den angivna e-postadressen från databasen över prenumeranter av TMEs nyhetsbrev

b) prenumeranten skickar sin begäran om att ta bort e-postadressen till internet@tme.pl. Villkoret för att ta bort e-postadressen från databasen över prenumeranter av TMEs nyhetsbrev är att prenumeranten skickar sin begäran om att avstå från den e-postadress som ska tas bort.

6. Klagomålsförfarande

 1. Prenumeranten på TMEs nyhetsbrev har rätt att lämna in klagomål som rör tillhandahållandet av tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 2. Klagomål ska skickas till följande adress: internet@tme.pl via e-post inom 7 dagar från det att händelsen som berörs i klagomålet inträffat. Klagomål som lämnas in efter utgången av denna tid kommer inte att handläggas av TME.
 3. Klagomålet ska innehålla: din e-postadress (ett svar på klagomålet kommer att skickas till denna adress), klagomålets innehåll och motivering och ditt förslag till hur du vill att klagomålet ska lösas.
 4. Klagomålet handläggs inom 14 dagar från mottagandet. Svaret på klagomålet skickas till den e-postadress från vilken klagomålet lämnats in.

7. Slutbestämmelser

 1. Dessa villkor träder i kraft vid offentliggörandet på TMEs webbplats.
 2. TME kan när som helst göra ändringar i dessa villkor, i synnerhet för att uppdatera dem vid ändringar i de förfaranden som antagits av TME. Ändringarna i villkoren blir alltid bindande när de publiceras på TMEs webbplats.
 3. TME förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänster som anges i dessa villkor med prenumeranten på TMEs nyhetsbrev med sju dagars uppsägningstid.
 4. Om prenumeranten på TMEs nyhetsbrev bryter mot bestämmelserna i dessa villkor eller gällande lagbestämmelser har TME rätt att omedelbart upphöra att tillhandahålla tjänsten TMEs nyhetsbrev.
 5. Den lag som ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden som följer av dessa villkor är polsk lag. Eventuella tvister ska lösas av behöriga allmänna domstolar.
 6. Om du har några ytterligare frågor om tillhandahållandet av tjänsten TMEs nyhetsbrev, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: internet@tme.pl eller per post: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polen

Din webbläsare stöds inte längre, ladda ner en ny version

Chrome Chrome Hämta
Firefox Firefox Hämta
Opera Opera Hämta
Internet explorer Internet Explorer Hämta