You are browsing the website for customers from Sweden. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

RMA

Kund
Produkterlägg till nästa produkt

Om ni reklamerar ett tekniskt fel, var god och ange varför produkten inte lever upp till tillverkarens katalog (specifikation) eller beskriv felet, alternativt bifoga en beskrivning av användningen. Vid programmerade delar, var god och ange vilken programmerare eller vilket programmeringssätt som använts.

Förfarande vid reklamation:

  • Reklamationsförfarandet sker enligt leverantörens handelsvillkor.
  • Ta inte bort våra identifieringsetiketter från varan. Lämna varan i originalförpackning och förvara i enlighet med tillverkarens anvisningar.
  • Fyll noggrant i reklamationsformuläret och skicka det tillsammans med den reklamerade varan med post (icke postförskott) till vår adress.

1. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att verkställa dina rättigheter som framgår av gällande lagstiftning i samband med ingånget försäljningsavtal i enlighet med art. 6 1 st. c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

2. Dina personuppgifter kan emottas av företag som behandlar personuppgifter på uppdrag från personuppgiftsansvarig i samband med handläggandet av reklamationsprocessen, bl.a. IT-leverantörer, budfirmor, betalningsoperatörer och dessa företag behandlar personuppgifterna på basis av ett avtal med personuppgiftsansvarig och endast i enlighet med personuppgiftsansvariges uppdrag.

3. Dina personuppgifter kommer att lagras tills skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör, dvs. under ett år efter avslutad reklamation.

4. Det är frivilligt men nödvändigt att ange personuppgifterna i syfte att anmäla och handlägga en reklamation.

linecard

För att se produkterna, välj tillverkare eller kategori

Quick Buy

?
produktsymbol kvantitet
Ta en titt

Andra optioner i Quick Buy

paypal_help

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att läsa mer om cookiefiler och hantering av inställningar för cookiefilerna.

Visa inte mer