Prezeráte si stránku pre zákazníkov z: Slovakia. Navrhovaná verzia stránky pre Vás je USA / US
Panel zákazníka
Vo Vašom košíku
Zaregistruj sa

Systém oznámení o dostupnosti

Systém oznámení o dostupnosti je funkcionalita umožňujúca kontrolovať meniaci sa stav skladových zásob v TME.

Existujú dva druhy oznámení:

 • jednorazové oznámenie, keď stav skladových zásob dosiahne úroveň celkového požadovaného stavu
 • viacnásobné oznámenie, keď skladové zásoby rastú, ale nie sú dostatočné na pokrytie požadovaného stavu. Tieto oznámenia sú odosielané, kým stav skladových zásob nedosiahne požadovaný stav v plnom rozsahu.

Oznámenia môžete zapnúť z úrovne:

 • katalóg 
 • záložka Obľúbené
 • produktový list
 • Quick Buy
 • košík (v situácii, keď sa z košíka odstráni produkt, ktorého skladové zásoby sú v momente objednávania na úrovni 0)

Pre aktiváciu oznámenia kliknite na ikonku „zvonček” nachádzajúci sa pri produkte, napíšte požadované množstvo a výber potvrďte tlačidlom „uložiť”.

Ak má byť oznámenie odoslané pri každom náraste skladových zásob, je potrebné pri jeho aktivácii označiť checkbox nachádzajúci sa v rámčeku. Taký druh oznámenia je aktívny do momentu, keď sa skladové zásoby pokryjú s požadovaným stavom 100% rozsahu.

Všetky informácie týkajúce sa aktívnych oznámení sa nachádzajú v paneli „Oznámenia” dostupnom po prihlásení.

Nastavenia oznámení je možné ľubovoľne upravovať. Stačí kliknúť na požadované množstvo, urobiť zmeny a následne ich potvrdiť tlačidlom „uložiť”.

Funkcionalita je deaktivovateľná:

 • v paneli označujúc checkbox pri danom produkte, následne stlačením tlačidla „odstrániť“,
 • v katalógu, Quick Buy, v záložke Obľúbené alebo v produktovom liste po kliknutí na ikonku oznámení a stlačení tlačidla „odstrániť”.

Ak chcete vypnúť oznámenie s návrhom pridania oznámenia počas odstraňovania položky s nulovým stavom skladových zásob z košíka, stačí kliknúť na: „Anulovať a viac sa nepýtať”.

Toto oznámenie možno spustiť výberom príslušnej možnosti v paneli oznámení. 

V paneli oznámení je možnosť filtrovať produkty podľa:

 • symbolu TME,
 • symbolu zákazníka,
 • označení producenta,
 • názve producenta,
 • opise produktu.

Oznámenia sa zasielajú na emailovú adresu prihlásenej osoby. Tá je viditeľná v paneli „Váš účet → Kontaktné údaje”.

Váš prehliadač už nie je podporovaný, stiahnite si novú verziu