Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Политика за качеството

Високото качество е ценност, която е важна за нас не само по отношение на предлаганите продукти, но и от нивото на предоставяните услуги.
Отдаваме голямо значение на ефективността на нашата работа, скоростта на обработка на поръчките и начина, по който се съхраняват и разпространяват продуктите.

Това е потвърдено от притежаваните сертификати:

PN-EN ISO 9001:2015-10

Нашите най-високи стандарти за управление на качеството са потвърдени от сертификат PN-EN ISO 9001:2015-10.

PN-EN ISO 14001: 2015-09

Системата PN-EN ISO 14001:2015 се внедрява във фирми, за които опазването на околната среда е важна част от бизнеса. TME ограничава до минимум отрицателното въздействие върху околната среда, противодейства на замърсяването и въвежда проекологични решения.

Политика по качеството и околната среда

Най-важната цел на дейността на Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. е постигането на водеща позиция на пазара в Централна, Източна и Северна Европа в дистрибуцията на електронни, електромеханични компоненти и сервизно оборудване, както и непрекъснатото укрепване на тази позиция. Фирмата се стреми да постигне позицията на "Фирма на Първия Избор", предлагайки все по-широка гама от продукти и услуги с качество, отговарящо на нуждите на настоящите и бъдещите ни клиенти.

Водим политика на устойчиво развитие, която приема съзнателни и правилно оформени отношения между икономическия растеж, грижата за околната среда и здравето на хората.

Изпълнението на поставената цел се подпомага от внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда в съответствие със стандарти PN-EN ISO 9001:2015-10 и PN-EN ISO 14001:2015-09, базирана на управление на процесите, което позволява оптимизирана организация на работата, даваща удовлетворение на нашите клиенти и служители. Обхватът на сертифицирането включва дистрибуция на електронни, електромеханични и механични части и компоненти, контролно-измервателно оборудване и устройства за индустриална автоматизация, инструменти и оборудване, както и химически препарати. Целият Мениджърски екип осъзнава своята отговорност за ефективното функциониране на Интегрираната система за управление и нашият квалифициран и мотивиран екип от служители гарантира, че процесите се извършват в съответствие с изискванията.

Нашата политика реализираме чрез:

 • Прилагане на цялостен подход за изграждане на положителен Customer Experience във всички процеси и на всички нива на организационната структура;
 • Непрекъснат анализ на рисковете, заплахите и възможностите, които могат да допринесат за по-нататъшното развитие на Организацията и отчитането им при планирането и оптимизирането на процесите;
 • Установяване на дълготрайни, партньорски бизнес контакти с клиенти и доставчици, позволяващи да се отговори на изискванията на клиентите;
 • Увеличаване на директните контакти с клиенти по време на конференции, панаири и маркетингови пътувания с цел познаване на нуждите на настоящите и бъдещите клиенти, като се вземат предвид спецификите на пазарите;
 • Специализиране и адаптиране на асортиментната оферта на TME към нуждите на настоящите и бъдещите пазари;
 • Подобряване на организацията на фирмата по отношение на навременното изпълнение на поръчките;
 • Поддържане на изпълнението на поръчките от склада TME на постигнатото ниво;
 • Високо качество на процесите, насочени към постигане на стратегическата цел за положителен икономически резултат и разширяване на вътрешния и външния пазар;
 • Отговорно и ефективно използване на суровини и енергия и минимизиране на генерираните отпадъци и емисиите във въздуха, както и предотвратяване на замърсяването;
 • Спазване на законовите и други изисквания, свързани с екологичните аспекти, приложими към водената от нас дейност, във връзка с непрекъснатото подобряване на системата с цел подобряване на екологичните показатели на нашата дейност;
 • Внедряване на управление и надзор на химични вещества и опасни продукти;
 • Мотивиране на служителите на TME и постоянно подобряване на тяхната квалификация, така че техните действия, свързани с качеството и околната среда, да са съзнателни, отговорни и професионални, а информацията за опазване на околната среда да ги насърчава да действат про-екологично.

Председател на Управителния Съвет на Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия