Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Вашият акаунт

  1. изберете съответната опция:
  2. попълнете формуляра за регистриране на нов клиент, като се съобразявате с всички полета означени със звезда,
  3. приемете e-mail с активираща връзка и/или номер на клиента и парола за достъп, в съответствие с информацията посочена на страницата след изразеното съгласие и потвърждаване на формуляра,
  4. активирайте своето конто, кликвайки на активиращата връзка поместена в съдържанието на получения e-mail.

Ако имате проблем с потвърждаването или завършването на регистрацията, напишете до нас dok@tme.eu
Опишете проблема – колкото по-пълно направите това, толкова по-бързо ще можем да Ви окажем помощ.

Съгласия

За да извършите промените в предоставените преди съгласия, трябва да се логнете в сайта, да преминете на подстраница „Вашият акаунт”->„Съгласия”, след което трябва да промените настройките.

В случай на въпроси, моля, свържете се с Отдела за обслужване на клиента на email адрес: dok@tme.pl

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия