Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Поръчване

ПОРЪЧВАНЕ

Поръчване по телефон и електронна поща

Поръчки по телефона се приемат на номер +48 42 645 54 44.
Контакт с Отдела за експорт е възможен понастоящем на следните езици:

 • английски,
 • руски,
 • чешки,
 • словашки,
 • унгарски,
 • немски,
 • български
 • италянски
 • испански

По електронна поща поръчки могат да се изпращат на адрес export@tme.eu

ВНИМАНИЕ!

Преди заявяване на първата поръчка по телефона или по електронна поща, е необходимо да се регистрирате в уебсайта и да получите номер на клиента, който трябва да посочите при заявяването на поръчка.

Поръчване по факс

Поръчки по факс се приемат на номер +48426455470.
Помнете, че на писмените поръчки трябва да са посочени данните за фирмата и фамилното име на лицето, с което можем да се свържем при необходимост. Ако сте вече наш клиент, то Вие имате свой номер на клиент (номерът се намира в заглавната част на фактурата). С посочването на този номер при заявяване на поръчката се избягват възможни грешки.

Поръчване по интернет на страниците на www.tme.eu

Ако посещавате нашият сайт за пръв път или още нямате свой логин и парола, моля попълнете формуляра за регистрация на нов клиент и се регистрирайте в нашата база клиенти.
Ако вече притежавате данните, необходими за логване, попълнете полетата: логин и парола и потвърдете с помощта на бутон „логване”. При необходимост, попълнете формуляр за идентифициране на лице за контакт. Ако имате незавършени поръчки, техният списък ще се появи в кошницата (в горния десен ъгъл на каталога). Тогава можете да добавяте нови продукти към отворената по-рано поръчка или да изберете опция за създаване на нова поръчка.
Изберете съответен артикул с помощта на търсачката или като преглеждате групите продукти. По време на търсенето можете да използвате собствени, въведени по-рано символи, като означите полето „търси според моите символи”.
Въведете избраното количество на избрания артикул, като обърнете внимание на:

 • кратността, посочена в колоната „поръчано количество”,
 • минималното количество стока, което определя най-малкото количество, посочено за даден продукт в таблицата с цените,
 • комплектността на доставката – сами решавате дали в случай на липса на желаното количество в склада ще чакате на комплектна доставка на продукта или доставките могат ще бъдат реализирани систематично, в зависимост от допълването на склада,
 • символ на клиента – в това поле можете да въведете свое собствено означение за продукт на TME.

Потвърдете с бутон „поръчвам”. Поръчването (потвърждението с бутон «поръчвам») на артикула е равнозначно с неговата незабавна резервация в склада, което е потвърдено от промяната на количеството в склада в колоната „складово състояние” и появата на избрания продукт в кошницата.

ВНИМАНИЕ!
Максималната стойност на линия от поръчката и на цялата поръчка, заявена в един ден, са обхванати от ограничения. В случай на невъзможност за добавяне в кошницата на избраните артикули поради надвишаване на тези ограничания, моля, свържете се с Отдел Продажба.
Ако създавате нова поръчка, при добавянето на първия продукт ще видите заглавието на поръчката, което следва да попълните.

В него се намират:

 • всички необходими при заявяване на поръчка адреси т.е. адрес за фактуриране, адрес на възложителя и възможните за избор адреси за изпращане,
 • номер на поръчката на клиента – собствено означение на поръчката в ТМЕ,
 • дата за реализиране на поръчката – дата, определяща срока за реализиране на поръчката изискван от клиента,
 • номер VAT/VAT EU – този номер ще се появи във фактурата,
 • начин на изпращане – вид на спедитора, реализиращ доставката на пратката,
 • начин на плащане – начина на плащане за дадена поръчка.

ВНИМАНИЕ!
Данните в заглавието могат да бъдат редактирани по време на целия процес на поръчване.
Ако искате да поръчате линия от офертата, кликнете върху линк „съществува оферта”, който се намира при дадения продукт, а след това натиснете бутон „Поръчвам”.
Използвайки офертата, можете да поръчате само това количество, което е предложено с дадената цена.
Ако искате да промените количеството на поръчания елемент или да се откажете от него, преминете към кошницата и направете необходимите промени, като въведете желаното количество в колоната „ново количество” и потвърдете промените с иконката на дискетка.
Потвърждение на въведените промени ще бъде:

 • на поръчката или изтриване на дадената линия от поръчката,
 • промяна на количеството в склада.

ВНИМАНИЕ!
Не е възможна промяната на количеството на продукт от офертата и на линия, за която цената е била определена ръчно от служител на ТМЕ.
Ако искате на направите предплата за поръчаната стока, трябва да създадете фактура проформа. За тази цел изберете предплата в рамката за избор на начина на плащане по време на заявяване на поръчката.
Ако искате да изпратите поръчката за реализиране, натиснете бутон „завърши поръчката”. След завършване на поръчката с бутон „завърши поръчката” на екрана ще се появи обобщение. Проверете, дали всички въведени данни са правилни и потвърдете поръчката.

Можете също да въведете адрес e-mail, на който ще бъде изпратено потвърждение на поръчката във формат PDF.

ВНИМАНИЕ!
Просимо закінчити замовлення клавішею "закінчити замовлення" перед 2-ою годиною ночі CET. Якщо до цієї години Ви не скеруєте замовлення до реалізації клавішею "закінчити замовлення", усі замовлені перед 2-ою годиною ночі попереднього дня товари будуть вилучені з замовлення.

Поръчване с писмо

Нашата фирма реализира поръчки изпратени с писма. В този случай кореспонденцията следва да се изпрати на адрес:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ОТДЕЛ НА ЭКСПОРТ
ул. Ustronna 41
93-350, Łódź,
Полша

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия